Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
450 s. : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-246-0111-7 (brož.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje mapky, tabulky, chronologii, rejstřík
Bibliografie: s. 416-438
Evropa - dějiny - stol. 20. - pojednání
000011218
OBSAH // I. BŘEMENO HISTORIE ...9 // Středověké křesťanství... 9 // Evropa a státy ... 11 // Evropa a svět... 12 // Evropská rovnováha ... 13 // Předchůdci myšlenky evropanství ... 19 // Evropa v období revoluce a císařství ... 16 // „Evropský koncert" ... 18 // Evropa volného obchodu... 19 // Evropa národností... 20 // II. EVROPA A DVĚ SVĚTOVÉ VÁLKY... 25 // Balkanizace Evropy a její úpadek ... 25 // Pan-evropské hnutí... 27 // Briandův návrh evropské unie ... 29 // Projekt francouzsko-britské unie z června 1940 ... 33 // Evropa německá v době Hitlera... 35 // Evropská myšlenka v období odboje a u Spojenců ... 36 // III. POKROK V EVROPSKÉ MYŠLENCE A POČÁTKY SPOLUPRÁCE (1945-1949) ... 41 // Aktivita evropských hnutí ... 41 // Činnost vlád ... 47 // Hospodářská spolupráce: // Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OECE-OEEC)... 52 // Spolupráce diplomatická a vojenská: Bruselský pakt a Pakt atlantický... 60 // Spolupráce politická a parlamentní: Rada Evropy ... 63 // IV. SCHUMANŮV PLÁN A VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO // SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (1950-1952) ... 70 // Evropské problémy na jaře roku 1950 ... 70 // Kořeny Schtimanova plánu... 75 // Prohlášení z 9. května 1950 ... 80 // Reakce na francouzský návrh... 82 // Vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli... 87 // V. NEÚSPĚCH EVROPSKÉHO OBRANNÉHO SPOLEČENSTVÍ (1953-1954)... 94 // Další plány na vytvoření specializovaných správ... 94 //
Problém německého znovuvyzbrojení... 97 // Plevenův plán evropské armády ... 99 // Evropské obranné společenství... 101 // Projekt Evropského politického společenství... 105 // Francouzský „spor o EOS“ ... 109 // Francie usiluje o záruky a opouští projekt Evropského politického společenství... 114 // Francie odmítá Evropské obranné společenství (30. srpen 1954) ... 116 // Západoevropská unie ... 118 // 5 // VI. EVROPSKÉ OŽIVENÍ: SPOLEČNÝ TRH A EURATOM (1955-1957)... 124 // Kořeny „oživení“ ... 124 // Messinská konference a Spaakova zpráva ... 129 // Monnetův výbor pro Spojené státy evropské ... 132 // Příznivé podmínky... 135 // Jednání o Římských smlouvách (25. březen 1957)... 137 // Nová Společenství: Společný trh a Euratom ... 142 // Britská snaha o velkou zónu volného obchodu... 146 // Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)... 153 // Transformace OEHS (OECE) v OHSR (OCDE)... 155 // Vil. ÚSPĚCH A KRIZE ŠESTKYV EVROPĚ (1958-1969)... 157 // Díla Evropského hospodářského společenství: celní unie a zemědělská politika... 157 // Těžkosti ESUO a neúspěch Euratomu... 167 // Nezdar politické unie ... 171 // První kandidatura Velké Británie, // „Velký záměr“ prezidenta Kennedyho a veto generála de Gaulla... 183 // Institucionální krize Společenství ... 196 // Druhé veto proti Velké Británii ... 207 //
VIII. ROZŠÍRENÉ EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A OBTÍŽE SPOJENÉ S JEHO POSÍLENÍM (1969-1983) ... 217 // Konference v Haagu a oživení výstavby Evropských společenství... 217 // Dokončení Společného trhu ... 223 // První rozšíření Evropských společenství: vstup Velké Británie, Irska a Dánska... 228 // Britský požadavek na nové vyjednávání... 239 // Druhé rozšíření: začlenění Řecka, Španělska a Portugalska ... 243 // Obtížné upevňování Evropského společenství: nezdar Hospodářské a měnové unie ... 247 // Úspěch Evropského měnového systému a nedostatečnost společných politik... 253 // Otázka rozpočtu... 261 // Rozvoj spolupráce v zahraniční politice a problém evropské identity... 264 // Od „summitů“ k Evropské radě... 273 // Všeobecné volby do Evropského parlamentu ... 280 // IX. NA CESTĚ K EVROPSKÉ UNII (1983-1992)... 289 // Problémy Evropské unie ... 289 // Projekt smlouvy o Evropském parlamentu ... 295 // Na cestě k přehodnocení smluv ... 298 // Jednotný evropský akt... 302 // Vytvoření velkého vnitřního trhu... 307 // Počátky Evropské hospodářské a měnové unie ... 313 // Zhroucení komunistických režimů a sovětské říše ... 316 // Znovusjednocení Německa ... 322 // Jednání o Smlouvě o Evropské unii... 323 // Jugoslávská krize... 330 // Smlouva o Evropské unii... 333 // Potíže s ratifikací ... 344 //
X. USKUTEČŇOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (1993-1998) ... 350 // Třetí rozšíření: vstup Rakouska, Švédska a Finska... 350 // Pokrok ekonomické integrace ... 357 // Zavádění jednotné měny... 367 // Problémy Politické unie... 381 // Amsterodamská smlouva ... 389 // Na cestě k rozšíření Evropské unie na východ ... 396 // ZÁVĚR... 400 // Velká Evropa-jakou ji chceme? ... 400 // CHRONOLOGIE BUDOVÁNÍ EVROPY... 405 // BIBLIOGRAFIE... 416 // I. Evropská identita... 416 // II. Historický vývoj ... 416 // III. Evropské organizace... 421 // IV. Národní politiky ve vztahu k budování Evropy... 428 // V. Transnacionální síly... 433 // VI. Evropská integrace: hodnocení a perspektivy... 434 // VII. Dokumentace ... 436 // SEZNAM ZKRATEK... 439 // REJSTŘÍK... 441
(OCoLC)56865779
cnb001171453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC