Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Aktivizační činnosti pro seniory (@@20121010-09:01:09@@) -- 
3 (hodnocen2 x )
(15) Půjčeno:90x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
202 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2169-9 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 199-202
000011345
Stáří 21. století v České republice (D. Klevetová) -- 1.1 Vliv společenského klimatu postmoderni doby na populaci seniorů -- 1.2 Moderní doba a etapa stáří -- 1.3 Podpora zdravého stárnutí -- Změny ve stáří (D. Klevetová) -- 2.1 Normalita stárnutí biologické změny -- 2.2 Psychosociální stárnutí -- 2.3 Vybrané psychologické pohledy na stárnutí -- 2.3.1 Pohled Erika Eriksona na stáří -- 2.3.2 Etapa stáří v díle J. A. Komenského -- 2.4 Přístupy k chápání vlastní role ve stáří -- (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- 2.5 Motivace hybná páka (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- 2.6 Motivační životní hodnoty (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- 2.7 Umění vytvářet osobní vztah pro sebemotivační snahy seniora -- 2.8 Kognitivní funkce a stárnutí (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- 2.9 Vzdělávání seniorů -- Struktura životních vývojových potřeb (D. Klevetová) -- 3.1 Potřeba stimulace správnými podněty -- (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- 3.2 Potřeba smysluplného světa -- 3.3 Potřeba jistoty sociální role a pozice ve společnosti -- 3.4 Potřeba identity a uznání vlastního „já" sebou i druhými -- 3.5 Potřeba otevřené budoucnosti naděje, perspektiva -- 3.6 Životní změny ve stáří -- Starý člověk a rodina (D. Klevetová) -- 4.1 Funkce rodiny -- 4.2 Změna role otce v 21. století -- 4.3 Životní fáze rodiny -- 4.4 Mezigenerační soužití -- 4.5 Správně fungující rodina ve stáří -- 4.6
Dysfunkční rodina -- 4.7 Pojetí stáří v jiných kulturách -- 4.8 Možnosti spolupráce s rodinou (D. Klevetová, I. Dlabalová) -- Účelná komunikace zdravotní sestry se starší osobou -- (D. Klevetová) -- 5.1 Prostředky komunikace -- 5.2 Hledání životního příběhu starých lidí -- 5.3 Chápání problému ztráty moci nad situací -- 5.4 Zásady vhodné komunikace se starým člověkem -- 5.5 Umění aktivně naslouchat -- 5.6 Konfliktní komunikace -- 5.7 Komunikační zlozvyky při péči o seniory -- 5.8 Desatero dobrých rad o tématech, které staří lidé rádi přijímají -- 5.9 Komunikace se seniorem s poruchou zraku -- 5.10 Komunikace se seniorem s poruchou sluchu -- 5.11 Podporující komunikační techniky u osob s demencí -- 5.11.1 Počínající demence -- 5.11.2 Pokročilá demence -- 5.11.3 Shrnutí zásad komunikace a spolupráce u osob -- s demencí -- Pohyb a jeho životní přínos (D. Klevetová) -- 6.1 Změny ovlivňující hybnost seniora -- 6.2 Funkční geriatrické vyšetření -- 6.3 Screeningový test mobility -- 6.4 Využití pohybových aktivit pro seniory -- (D. Klevetová, 1. Dlabalová) -- 6.4.1 Doporučovaná cvičení pro každý věk (I. Dlabalová) -- 6.4.2 Jóga ve stáří -- 6.4.3 Feldenkraisova metoda -- 6.4.4 Relaxační cvičení (D. Klevetová, L Dlabalová) -- 6.5 Nebezpečí imobility -- Bezpečí domova (D. Klevetová) -- Hodnocení malnutrice u osob vyššího věku (D. Klevetová) -- 8.1 Vyšetření nutričního
stavu -- 8.2 Příčiny a důsledky malnutrice ve stáří -- 8.3 Doporučení ke zlepšení stravovacích návyků ve stáří -- 8.4 Dvě kazuistiky z praxe domácí zdravotní péče -- 8.5 Letáček pro seniory (l Dlabalová) -- 8.6 Orální zdraví u seniorů -- Naše zkušenosti s dobrovolníky (D. Klevetová, I. Dlabalová) Závěrečné zamyšlení (D. Klevetová) -- Přílohy (D. Klevetová) -- Příloha 1 Výběr z knihy Staří lidé -- Příloha 2 Dobrý den, stáří -- Příloha 3 Vánoční -- Příloha 4 Praktické ukázky rozhovoru zdravotní sestry -- a pacienta -- Příloha 5 Barthelův test základních všedních činností (ADL) -- Příloha 6 Test instrumentálních všedních činností (IADL) -- Příloha 7 Test funkční míry nezávislosti (FIM) -- Příloha 8 Hodnocení rovnováhy a chůze podle Tinettiové -- Příloha 9 Hodnocení rizika pádu -- Příloha 10 Škála pro hodnocení stavu výživy krátká verze -- (MNA-SF) -- Příloha 11 Kazuistika s využitím ošetřovatelské anamnézy -- podle M. Gordonové -- Příloha 12 Změny ve stáří u osob nad 75 let

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC