Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2. vyd. (1. knižní)
Praha : Národní knihovna České republiky, 2005
473 s.

ISBN 80-7050-473-0 (brož.)
CALIMERA (projekt) - příručky metodické
Instituce informační - činnost - projekty mezinárodní - Evropa - příručky metodické
000011396
OBSAH // Úvod ...11 // Oddíl 1 - Doporučení sociálně politického charakteru...13 // 1. Společenská inkluze...14 // Rizikové faktory společenské inkluze...14 // Rizikové skupiny...17 // Použití 1ST (technologie informační společnosti) v boji // proti vyloučení ze společnosti...19 // Mobilní služby...20 // Problémy dostupnosti...21 // 2. Kulturní identita a soudržnost...30 // Kulturní rozmanitost...34 // Soudržnost obce...36 // Tvorba kulturních obsahů...37 // Informace o kultuře v obci...38 // Rozmanitý kulturní obsah...39 // 3. Elektronická správa státu a obce a občané...52 // Proces integrace ...54 // Poskytování služeb...54 // Konzultace...56 // Aktivní účast...56 // Budování obce...58 // Podpora přístupu k veřejným službám...58 // 4. Vzdělávání (formální a neformální)...67 // Děti a škola...69 // Online služby pro děti...71 // Dospělí...72 // Základní dovednosti a klíčové kompetence...73 // Digitální gramotnost...74 // Dopad... 77 // Elektronické vzdělávání...77 // Prostředí virtuálního vzdělávání (VLS)...79 // Prostředí řízeného vzdělávání...80 // Interaktivní televize...80 // Vzdělávání prostřednictvím mobilních přístrojů...81 // 5. Sociální a ekonomický rozvoj...90 // Kulturní turistika...92 // Turistika po stopách předků...93 // Investice...93 // Informační zdroje...94 // Informační služby...96 // Řízení znalostí...97 // Poplatky a licence...97 // Poskytování
služeb...98 // Kvalifikace zaměstnanců...99 // Obnova dobrých vztahů v bezprostředním okolí...100 // „Kulturní průmysl“...101 // Publicita, marketing a vnější vztahy...101 // Oddíl 2 - Doporučení pro řízení...109 // 1. Strategické plánování...110 // Strategické plánování...111 // Kulturní strategie...113 // Plánování projektů...115 // Podnikatelský plán...117 // 2. Kooperace a partnerství...120 // Strategická partnerství...121 // Typy partnerství...124 // Zahájení spolupráce...127 // Organizace a struktura partnerství... 127 // Zachování úspěšných partnerství...128 // 3. Modely podnikání... 141 // Dotace a finanční příležitosti...144 // Využívání vnějších zdrojů...149 // Dodavatelé aplikačních služeb...150 // Dohoda o úrovni služeb...150 // Vytváření sítí...151 // Práva na duševní vlastnictví...151 // Řízení vztahů k zákazníkovi...152 // 4. Personální zajištění využití IT v místních kulturních // zařízeních...156 // Nábor...157 // Kvalifikace...158 // Vzdělávání...161 // Celoživotní odborné vzdělávání (CPD)...161 // Mezioborové záležitosti...163 // Využívání zdrojů jiných institucí...164 // 5. Měření výkonů a hodnocení činnosti místních kulturních // zařízení...169 // Měření hodnoty a vlivu...170 // Statistiky muzeí...171 // Statistiky archivů...173 // Měření výkonů...175 // Nová statistická měření a další nástroje hodnocení
// elektronických služeb...175 // Srovnávací testy /metrické a procesní/ ...176 // Praktické nástroje pro měření významu a dopadu...178 // Standardizované dotazníky pro koncové uživatele...179 // Měření v oblasti elektronických zdrojů /tzv. K-metrics/ 182 // 6. Legislativní otázky využití IT a digitálních zdrojů // v místních kulturních zařízeních...195 // Autorské právo...196 // Licencování...208 // Sdílení dat...213 // Svoboda informací...214 // Opětovné využívání informací z veřejného sektoru...215 // E-commerce ...217 // Přístup pro zdravotně postižené...218 // Oddíl 3 - Doporučení technického charakteru...227 // 1. Základní technologie a infrastruktura...228 // -XML...229 // - webové služby...231 // - sémantický web...232 // - služby sémantického webu...234 // - sítě...235 // - široké pásmo...236 // - optická vlákna...237 // - satelit...237 // - bezdrátovost...237 // -WiFi...239 // 2. Digitalizace...246 // Plánování a pracovní postup...248 // Finanční rozvahy...249 // Výběr...250 // Hardware a software...250 // Formáty souborů...252 // Standardy...253 // Právo na duševní vlastnictví (IPR )...257 // Design a prezentace...258 // Uchovávání...259 // 3. Uchovávání digitálních a digitalizovaných dokumentů...267 // Výběr...269 // Technologie uchovávání...270 // Technologie emulace...270 // Migrace dat...270 // Autenticita...271 // Uchovávání...272 // Konzervace...274
Procedury odstraňování pohrom...274 // Formáty...274 // Média...276 // Standardy...277 // Archivování webu a archivování domén...281 // Dopady na personál...283 // Administrativní a právní dopady...283 // 4. Popis zdrojů...292 // Univerzálnost... 293 // Metadata...294 // Metadatové standardy určitých oblastí...298 // Popisy na úrovních sbírek...301 // Terminologie...303 // Ontologie...305 // Objektová identifikace...305 // 5. Vyhledávání zdrojů...311 // Univerzálnost...312 // Vyhledávací stroje...313 // Seznam doporučených webových stránek...316 // Tématické brány, centrální distribuční počítače // (huby) a portály...316 // Křížové vyhledávání...318 // Clumpy (shluky)...319 // Vyhledávání obrázků...320 // Harvesting (sklizeň)...321 // Sémantický web...322 // 6. Obsahový a kontextový management...334 // Kontextualizace...335 // Systémy obsahového managementu // (Content Management Systems = CMS)...337 // Management elektronických záznamů // (Electronic Records Management = ERM)...339 // Systémy správy digitálního majetku (aktiv) // (Digital Asset Management Systems = DAM)...340 // Systémy správy sbírek...341 // Integrované muzejní, knihovní a archivní systémy...343 // Geografické informační systémy // (Geographical Information Systems = GIS)...343 // 7. Multimediální služby...351 // Infrastruktura...353 // Formáty multimédií...353 // - e-knihy...354 // - e-seriály...356 // - Průtoková média...357
// - Hudba a zvuk...357 // - Digitální fotografie...358 // - Vysílané materiály...359 // - Standardy a univerzálnost...359 // Geografické informační systémy...360 // Virtuální realita...361 // Vizualizace ...362 // Dotyky...362 // Způsoby poskytování...363 // - Internet...363 // - Digitální televize...365 // - Kiosky...367 // - Videokonference...367 // - Mobilní služby...368 // - Průvodci...369 // 8. Interaktivita...376 // Virtuální realita...379 // Interakce člověk-počítač...382 // Herní technologie...384 // Vytváření obsahu...385 // Interakce s uživateli...385 // Dotazové služby...386 // Interaktivní výstavy...387 // 9. Vícejazyčnost...393 // Evropské jazyky...395 // Sociální inkluze...396 // Znakové jazyky...397 // Informační vyhledávání...398 // Vícejazyčné tezaury...398 // Vícejazyčné webové stránky...399 // Písma...402 // Písma a klávesnice...403 // Transliterace, transkripce a autoritní soubory...404 // Strojový překlad...405 // Překlad voice to voice (z hlasu do hlasu)...408 // 10. Individualizace, adresné poskytování služeb...411 // Ověření uživatele...413 // Soukromí... 414 // Smart karty a swipe karty...415 // Platební systémy...416 // Individualizace...417 // Doporučující systémy...419 // Individualizované vyhledávání informací...420 // Portály...421 // Interaktivní fóra a online komunity...421 // Virtuální muzea, knihovny a archivy...422 // Chytré štítky...423 // Zprostředkovatelé
(agenti) technologií...424 // Mobilní přístup...426 // Celoživotní vzdělávání...426 // Dopady na personál a školení...427 // 11. Dostupnost pro postižené občany...435 // Postižení občané a jejich potřeby...435 // Fyzický přístup...437 // Přístup k informacím...438 // Intelektuální přístup...439 // Virtuální přístup...440 // Webová dostupnost...440 // Legislativa a doporučení...447 // 12. Ochrana a bezpečnost...458 // Ochrana sítí...460 // Firewally...460 // Antivirový software...460 // Ověření uživatele...461 // Licence...464 // DRM (Digital Rights Management = řízení digitálních // práv)...464 // Kryptografie (šifrování)...465 // Digitální podpisy...465 // Digitální vodoznaky...466 // Steganografie... 467 // Automatizované systémy plateb...467 // SSL (Secure Sockets Layer = vrstva ochranného // hrdla)... 468 // Autentičnost a integrita...:...468 // Důvěryhodné digitální archivy...470 // Jména domén...470 // Informační zabezpečení...471 // RFID (Radio Frequency Identification = identifikace // radiové frekvence)...472

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC