Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 1998
372 s.

objednat
ISBN 80-86055-50-7 (váz.)
Obsahuje ediční zprávu.
Neumannová, Božena (spisovatelka česká, 1882-1967) - r. 1904-1922 - autobiografie
000011785
OBSAH // Proč jsem napsala svoje vzpomínky 5 // ?? TO krve stálo 9 // VÍDEŇ //AŤ ŽIJE SVOBODA 19 // Cestou do Vidně; fiktivní dialog s otcem; ne milenkou, ale družkou! Co opuštěná rodina? // Ve velkoměstském rámusu 32 // Fiakr; Majerová; první vídeňské verše; K Linzi; vydavatelské plány // Co VŠECHNO NEUDĚLÁ LÁSKA 40 // Uhnízdění v Ettenreichgasse 4-II-27; vlezlá vídeňská zima; výbuch kamen; psoriasis a kapavka // Bojím se o ten časopis 45 // Nový kult VII/6; hospodářské obtíže listu; naivní naděje // Hrdinkou smutné lásky 49 // V Prátru; pravý Vídeňák; vídeňský ryzlink; Arnošt Váňa; Linz; objasňování ideového programu; Majerová se Stivínem; kočí Pepek; troky; vídeňský policajt; Umová; smiřování: Kamila, Knihy dobrých autorů, Arnošt Procházka // O PROZŘETELNÉM PLOZENÍ DÉTÍ 66 // Druhé vídeňské číslo Nového kultu; touha po dítěti; otěhotnění // Tenkrát byli všichni anarchisté 68 // Obsah lednového čísla Nového kultu; Bouřlivákův vztah k Marxovi; anarchistický kamarád Sítař; nepořádné hospodaření a nespokojenost anarchistů; krátká historie Nového kultu // Rum je na to dobrý 75 // Bouřlivákovi zasláno V osobní věci; prohlášení Kamily Neumannové v odpověď na zprávu v Národní politice; život na dluh; hladovění; rum od hodné hokynářky; zazobaný zatvrzelý strýc, vzteklý druh, lidský povozník // 368 // ŘEČKOVICE // Ano, ten jeho zjev 87 // Uvítání
doma v Řečkovicich; domácí a porodní asistentka v jedné osobě, paní Volejníková; kaplanův nátlak; policejní relace; Adolf Veselý // To JE ĎÁBEL, ? NE ČLOVĚK 96 // Na bahýnku; život na účet chudých rodičů; teta Krista uvolnila byt; Bouřlivák se ukázal a napsal milostné verše // Bylo po klidu JOI // Anarchistická revue; verše ze setkáni s doktorem Koželuhem; rozdělené Řečko-vice; mladí přátelé z Brna // Potom jí dejte jméno Soňa 107 // Druhé číslo Anarchistické revue; Siegried Nacht; pas pro anarchistu // Dítě lásky 111 // Život bez nábytku; předporodní procházky; mimořádně těžká hodinka; Bouřlivákovy myšky; paní Opletalová; kočárek; často opilý Bouřlivák // JEDNOU NÁS PŘISEL NAVŠTÍVIT 116 // Učitel Svoboda; konečně nábytek z Vidně; Louis Křikva; Bouřlivák řádí a mizí; v šiti // Jak se změnil 119 // Bouřlivákúv návrat; prádelna; tatínek bere Bouřliváka na milost; třetí číslo Anarchistické revue; Bouřlivák zase doma bouří; živý obrázek; srnec; zvláštní ukolébavky; učitelka spisovatelka Jarošová; bažantí hnízdo; nixmachr Mašek; vypovězení z obce a protestní demonstrace; vyšetřování; přesídlení k paní Kousalové // O CHARAKTERU PÁNŮ POKROKÁŘŮ 130 // Potrat a pár dni v Praze; Antonín Lhota; Moravský kraj; Svozil; Koželuhovi // Zrodily se Šibeničky 135 // Těsnohlídek; Veselého epigram; pseudonymy pro přispěvatele; parodie na agrární
hymnu; pětička na domácnost týdně // Něco pro milovníka zábav 138 // Prodejné holky; uzamknutá skříň; sokolská akademie; Český vandrák; urážka císaře i družky // Zapomněla jsem na potupu 144 // Zatčeni; rozhořčená paní Kousalová; návštěva ve vazbě; nabídka manželství; proces; doktor Stránský; osud vojáka Pokory; trochu legrace // Vhodně pro nás bydlo 150 // Bouřlivák objevuje Bílovice; Kratochvíl a Šrámek v rodinném památníku; píseň lásky i tíha zrad a týrání; vůně dětství: chůva Anděla; Bouřlivák zpívá své dceři písničku o tom, jak šel jest Pánbůh do ráje // 369 // BÍLOVICE // Blata po kotníky! 159 // Bandouch, Lhota, Opletal; Svozilovi a Koželuhovi v Bílovicích; bratři Čapkové; jejich sestra Helena; Fioravi; Vohryzek a soud s ním; Umová; sblížení s Helenou Malířovou a dopis z Bílovic do Paříže // Odcházím navždy od Neumanna 167 // Konec trpělivosti; hledání pomoci k paní Svozilovi; Těsnohlídek; pan Svozil slibuje opatřit práci a Těsnohlídek nabízí soužití // Pravý rasův syn 171 // Nerozhodnost; po čtrnácti dnech ano; cesta s Těsnohlídkem do Prahy, po dvou dnech rozčarování návrat; na nádraží Bouřlivák; mezi Těsnohlídkem a Bouř-livákem; Těsnohlídek spor vzdává, Bouřlivák brzy zapomíná na slib nevyčítat; Těsnohlídek žádá smrt; nenávist k oběma: Bouřlivákovy nové milostné verše // Stín mrtvé Jindry 183 // Těsnohlídek nalézá
útěchu u Andy Kutilové; Anda a doktor Navrátil; Těsnohlídkův třetí pokus o štěstí v manželství; jeho sebevražda a pohřeb; setkáni s Těsnohlídkem několik měsíců před jeho smrtí // Všemi mastmi mazaní 189 // Vychytralý sedlák Kartons a jeho žena; stěhování; rodičům nablízku; proti pod-kuřování dělnické třídě; Socialismus a svoboda; ne humanista, ale agitátor // Dúm přístupný všem 193 // Sonnenschein; zraněnou Soňu ošetřuje soused klerikál; Rackovi; Majerová se synem; Jakub Deml; cena Moravského zemského výboru a výlet do Prahy; básníkovými jedinými dětmi jsou jeho knihy //K NAŠEMU SPOLEČNÉMU životu 199 // Jak psát o Bouřlivákovi? Matčina smrt a pohřeb; Bouřlivák se věnuje teráriu a akváriu; drahota v Bílovicích plných letních hostí // Vražda, vyložená vražda 204 // Nové těhotenství a opožděný potrat; za pokání péče o cizí dítě, které se nemělo narodit; Marie Majerová a její syn // Ten můj tatínek 207 // Živitel; krásný stařec; Bouřlivák ho nesnáší; odstěhování s otcem a dcerou od Bouřliváka; uskřinutí, nemocnice; a po otci v nemocnici Soňa s tyfem // Vstříc osudnému románu 212 // Se Sonnenscheinem do Vídně, seznámení s Olbrachtem, cesta za ním znovu se Soňou, která vzdoruje; Bouřlivák po půlroce zpokorněl, přistěhuje se a dělá dobrotu // Pařížan 221 // Gellner // 370 // Ženo, ženo, nebuď na mne zlá 223 // Nové problémy s Bouřlivákem;
dopis sestře; hašleřivost; pijáctví; zpěv; odpor k Bouřlivákovi; Teta Kristi; její přistěhování do Bílovic // Modra písnička 227 // Myšky; pracovna; dny pohody; houbaření; požár Modré světničky; znovu stěhování; Smějící se filozof // Heleno, boty! 233 // Helenu Malířovou poslala za Olbrachtem vypravěčka // To MUSÍME VIDĚT 234 // Exhibice francouzského pilota Pégouda v Brně // ČLOVÉK SE SRDCEM NEJNĚŽNĚJŠÍM 235 // Gellner, Majerová // KrAsa oněch dnů 237 // Philobiblon; Rudolf Klíma a jeho nymfa Štěpa; Neumann demonstruje v Brně; Mojmír Helcelet // Co očekávat od... 242 // Příprava Erotického sešitu; Brunner; Kratochvíl; Stínová hra J. K. Čapka; // plagiátoři; obsah Erotického sešitu // Jako nebeský 247 // Karel Toman; Louis Křikava // Musí přijít cizinec 249 // Sigismund Bouška a jeho výstava japonských obrazů; jeho návštěva v Bílovicích; korespondence s ním a její konec; prázdnota; vyplakání v dopise věrné Marji Douškové // Když je člověku nejhůř 257 // Anda Machová // se říká modlit? 261 // Soňa ve škole a v náboženství // Prsten z lásky, bolesti, strádání a odpuštění 263 // Dárek k jmeninám; nový, jiný prsten; tvrdošíjné lhaní // Abych mládeži... 265 // Charakter B.; jeho vyznání; pohádka o něm; rodinná pouta? // Vypravovaly jsme si jedna druhé 269 // Ubohá Polda z Králova Pole; nezřízený život básníků a dělníci // 371 // VÁLKA // Nejdříve nastal mrazivý klid 273 //
Sokolský slel v Brně-Králově Poli; Bouřlivák na novinářské tribuně; sama při zprávě o atentátu, sama k nádraží; bláznivé dny // Unášeni hrůzami 275 // Dykovi v Bílovicích; dědečkovo stonání a smrt; mám si vzít nějakého muže; vzpoura: dáš se se mnou oddat // Protiví se mi psát o té duši 278 // Kamila Neumannová ve vztahu k Bouřlivákově matce; pohřeb této matky; pomník na její hrob // Po DĚDEČKOVÉ SMRTI 281 // Rodina se uskrovňuje; teta Krista pomocná // Ústupek lidské zpozdilosti 283 // Svatba // Kdo v Bílovicích utrácí zlaté dukáty? 286 // Bouřlivák před odvodem a narukováním; málem zmeškaný vlak; ženy a matky; Bouřlivákovy dopisy něhyplné; pohřešovaný tetin pytlík s dukáty; četnické vyšetřování i slitování; B. přiznání i vyčítání // Ten den jsme byli vskutku šťastni 290 // Cesta se Soňou do Kiškundorožmy; podnájem, návštěva v kasárnách; N. správcem čítárny v kasárnách a zase kapavka; Karel Bondy // Podkopávat to Rakousko zpuchřelé 296 // Mouka na Moravu a do Prahy; Linz; ,burš“ Otík; Neumannův oční katar, aby se vyhnul frontě; hospitalizace a uschopnění do pole; v srbské vsi Dezsk; díky ženě zařazen k sanitě; s velitelem pluku // Raději domů 301 // Navzdory B. radám návrat do Bílovic; teta upoutaná na lože; po ročním trápeni pokus o hospitalizaci v Brně; převoz do Velkého Meziříčí; konflikt s neochotným špitálem;
tetina smrt; pohřeb a dědictví po ní // Všechny moje slepičky 309 // Neumann na dovolené v Bílovicích na jaře 1917 // Prsten z Atlantidy 313 // Mezi dárky z Albánie též prsten z orichalku; probuzení duše // Něco na naši záchranu 316 // Válečná drahota v Bílovicích; hledání útočiště v Praze; hospodyní Olbrachtova strýce ve Stanově // S Neumannem vás nečeká nic dobrého 322 // Strýcova nabídka k sňatku; po odmítnutí zatvrzení // 372 // USPOŘÁDAT SI DEFINITIVNĚ ŽIVOT 325 // Přítelkyně Polda pomáhá najít v Praze byt; rozloučení s Bílovicemi; nakladatelskou účetní; vzpomínka na vyvzdorování kvalifikace; Soňa dvanáctiletá // Krásný živote, vem si mě zase 329 // N. v Praze; útočiště ve vinohradské nemocnici; spála a záškrt; skok z nemocničního okna; a zas doma // AŽ NÁS ZASTIHNE MIK 336 // Praha plná laskavosti a naději; o N. se pokouší těžká španělská chřipka; léčba koňakem a zmrtvýchvstání v den převratu: hned mezi lidi // Nastane opravdu Zlatý věk lidstva? 341 // Ediční zpráva 344 // Božena Neumannová 367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC