Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
254 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-247-1094-3 (brož.)
Management v informační společnosti
Na obálce pod názvem: Česká společnost pro systémovou integraci
Obsahuje ilustrace, údaje o autorech a jejich fotografie, úvod, terminologický slovník, rejstřík
Obsahuje bibliografii na s. 247-249 a rejstřík
Podniky - řízení - systémy informační - příručky
Systémy informační - podniky - řízení
000011826
O autorech 11 // Úvod 13 // Část I: Principy Business Intelligence 15 // 1. Business Intelligence-vývoj a základní principy 17 // 1.1 Vývoj Business Intelligence 17 // 1.2 Business Intelligence v řízení firmy 17 // 1.3 Základní principy řešení Business Intelligence 20 // 1.3.1 Základní principy multidimenzionálních databází 20 // 1.3.2 Porovnání analytických a OLTP systémů 25 // 1.4 Hlavní komponenty, typy aplikací a vrstvy v Business Intelligence 26 // 1.4.1 Produkční (zdrojové) systémy 28 // 1.4.2 Extraction, Transformation and Loading -ETL 29 // 1.4.3 Enterprise Application Integration - EAI 29 // 1.4.4 Dočasné úložiště dat - DSA (Data Staging Areas) 30 // 1.4.5 Operativní úložiště dat - ODS (Operational Data Store) 30 // 1.4.6 Datový sklad - DWH (Data Warehouse) 32 // 1.4.7 Datové tržiště - DMA (Data Mart) 33 // 1.4.8 OLAP databáze 33 // 1.4.9 Reporting 34 // 1.4.10 Manažerské aplikace - EIS (Executive Information Systems) 34 // 1.4.11 Dolování dat (Data Mining) 35 // 1.4.12 Oborová znalost know-how 36 // 1.4.13 Technická znalost 36 // 1.4.14 Nástroje pro zajištění datové kvality 36 // 1.4.15 Nástroje pro správu metadat 36 // 1.4.16 Další komponenty související s BI 37 // 1.5 Rozdíly v pojetí datových skladů a tržišť 38 // 1.6 Integrace komponent Business Intelligence 38 // 1.7 Business Intelligence - příklady základních principů 39 // 2. Řízení projektů a aplikací Business Intelligence 45 // 2.1 Přístupy k řešení Business Intelligence 45 // 2.1.1 Postupné budování datových tržišť 45 // 2.1.2 Jednorázové vybudování celkového řešení 48 // 2.1.3 Přírůstkový přístup 49 // 2.2 Principy a úlohy řízení Business Intelligence 51 // 2.3 Business Intelligence v kontextu řízení informačního systému 54 // 2.3.1 Strategie rozvoje BI 55 // 2.3.2 Plánování a koordinace projektů BI 55 //
2.3.3 Řízení služeb BI 57 // 2.3.4 Řízení zdrojů BI 58 // 2.3.5 Řízení projektů BI 59 // 2.3.6 Řízení provozu aplikací BI 59 // 2.4 Řízení a postupy projektů Business Intelligence 60 // 2.4.1 Úvodní studie BI 61 // 2.4.2 Specifikace přírůstku 64 // 2.4.3 Analýza BI řešení 66 // 2.4.4 Modelování a návrh datového skladu a BI řešení 68 // 2.4.5 Návrh technologické platformy přírůstku 71 // 2.4.6 Návrh transformací - ETL 73 // 2.4.7 Implementace BI řešení 75 // 2.5 Podstatné parametry pro řízení Business Intelligence 78 // 2.5.1 Strategické a plánovací parametry 80 // 2.5.2 Parametry komplexních řešení, poskytovaných služeb a jejich dodavatelů 83 // 2.5.3 Parametry zdrojů a komponent řešení BI 86 // 2.5.4 Parametry řízení projektů, přesněji řečeno přírůstků BI 90 // 2.5.5 Provozní parametry BI 91 // Část II: Řešení a realizace úloh Business Intelligence 95 // 3. Příprava, plánování, analýzy 97 // 3.1 Strategie rozvoje Business Intelligence 97 // 3.1.1 Analýzy uživatelských (business) požadavků 97 // 3.1.2 Formulace strategických záměrů v BI 101 // 3.1.3 Analýza připravenosti firmy na BI a analýza stavu IS/ICT 101 // 3.1.4 Návrh architektur BI 102 // 3.2 Plánování projektu Business Intelligence 103 // 3.2.1 Formulace plánu vývoje BI 103 // 3.2.2 Výběr řešení a jeho dodavatele 104 // 4. Návrh řešení Business Intelligence 107 // 4.1 Detailní specifikace uživatelských požadavků 107 // 4.2 Modelování Business Intelligence řešení 108 // 4.2.1 Dimenzionální modelování 108 // 4.2.2 Modelování datového skladu (logický model) 113 // 4.2.3 Změny v dimenzích - SCD (Slowly Changing Dimensions) 121 // 4.3 Návrh technologické platformy 126 // 4.3.1 Návrh technologické architektury 127 // 4.3.2 Fyzický model datového skladu 128 // 4.3.3 Řešení velikosti databáze datového skladu a nárůstu dat 130 //
4.4 Řešení transformací a kvality dat 132 // 4.4.1 Analýzy a řízení kvality dat 132 // 4.4.2 Návrh transformací dat - datových pump 142 // 4.5 Návrh klientských aplikací 144 // 5. Provoz aplikací Business Intelligence . 147 // 5.1 Řízení provozu Business Intelligence 147 // 5.1.1 Provoz aplikací BI ve srovnání s provozními systémy 147 // 5.1.2 Systém řízení provozu BI 148 // 5.1.3 Organizace provozu BI 150 // 5.1.4 Role v BI 152 // 5.2 Úlohy v provozu Business Intelligence 154 // 5.2.1 Řízení technické infrastruktury 154 // 5.2.2 Ladění výkonu databáze 154 // 5.2.3 Udržovaní dat a metadat 154 // 5.2.4 Řízení růstu objemu datového skladu 154 // 5.3 Ekonomika Business Intelligence 155 // 5.3.1 Náklady na BI 155 // 5.3.2 Efekty řešení BI 156 // 6. Implementace úloh Business Intelligence 159 // 6.1 Základní východiska implementace úloh Business Intelligence 159 // 6.2 Příprava produkčních systémů a dalších zdrojů dat pro Business Intelligence 160 // 6.3 Implementace DSA 160 // 6.4 Implementace ETL mezi produkčním systémem a DSA 160 // 6.5 Implementace aplikací datových skladů 161 // 6.6 Implementace datových pump 164 // 6.6.1 Zdroje dat 164 // 6.6.2 Transformační úlohy 165 // 6.6.3 Řízení průběhu transformace 167 // 6.6.4 Základní doporučení pro implementaci datových pump 169 // 6.7 Naplnění datového skladu daty 169 // 6.8 Implementace OLAP databází 171 // 6.8.1 Vytvoření OLAP databáze a definice umístění (způsobu připojení) datových zdrojů 171 // 6.8.2 Vytvoření dimenzí 172 // 6.8.3 Vytvoření definic OLAP kostek 180 // 6.8.4 Nastavení přístupových práv 185 // 6.9 Implementace klientských aplikací 185 // 6.9.1 Připojení k OLAP databázi 186 // 6.9.2 Vytvoření kontingenční tabulky 187 // 6.9.3 Vytvoření kontingenčních grafů 187 // 6.9.4 Vytvoření dalších speciálních výstupů 190 // 6.9.5 Pracovní panely uživatelů 190 //
Část III: Aplikace a užití Business Intelligence 193 // 7. Aplikační oblasti Business Intelligence 195 // 7.1 Finance 195 // 7.2 Marketing 196 // 7.3 Výroba 197 // 7.4 Logistika 197 // 7.5 Řízení vztahů s dodavateli 198 // 7.6 Lidské zdroje 198 // 7.7 Informatika 199 // 7.8 Corporate Performance Management (CPM) 199 // 7.9 Web Analytics 200 // 7.10 Customer Intelligence 201 // 8. Dolování dat 205 // 8.1 Úlohy dolování dat 205 // 8.2 Techniky dolování dat 206 // 8.3 Proces dolování dat 207 // 8.3.1 Definice problému 207 // 8.3.2 Výběr dat 207 // 8.3.3 Příprava dat 207 // 8.3.4 Data Mining 208 // 8.3.5 Zprovoznění modelu (Deployment) 208 // 8.3.6 Obchodní akce 208 // 8.4 Technologie dolování dat 208 // 8.5 Aplikace dolování dat 209 // 8.5.1 Segmentace 209 // 8.5.2 Automatizovaný skóring zákazníků 213 // 9. Trendy na trhu Business Intelligence 217 // 9.1 Trh Business Intelligence 217 // 9.1.1 Růst 220 // 9.1.2 Konvergence 220 // 9.1.3 Posun k dodavatelskému způsobu vývoje řešení BI 221 // 9.1.4 Vývoj standardů 221 // 9.1.5 Zaměření na data o zákaznících - Customer Intelligence 221 // 9.2 Zákazníci a řešení Business Intelligence 221 // 9.3 Architektury Business Intelligence 224 // 9.3.1 Vývoj architektur řešení BI 224 // 9.3.2 Vývoj komponent BI 225 // 10. Faktory úspěšnosti řešení Business Intelligence 231 // 10.1 Faktory úspěšnosti ve strategii a plánování Business Intelligence 232 // 10.1.1 Úroveň řízení firmy, firemní kultura 233 // 10.1.2 Existence potřeby BI aplikací 233 // 10.1.3 Kvalita vize a Strategie BI 233 // 10.1.4 Identifikace efektů řešení 234 // 10.1.5 Definování realizovatelných cílů BI 234 // 10.1.6 Stav zdrojových informačních systémů a produkčních dat 234 // 10.1.7 Existence silného sponzora 235 // 10.1.8 Motivace uživatelů na kooperaci v BI projektech 235 //
10.1.9 Kvalita a akceptování uživatelských požadavků 235 // 10.1.10 Volba přístupu k řešení BI 236 // 10.1.11 Jasná definice rozsahu projektů 236 // 10.2 Faktory kvality řešení a služeb Business Intelligence 237 // 10.2.1 Rozsah outsourcingu a kvalita dodavatele 237 // 10.2.2 Řízení rizik a kvality služeb BI 237 // 10.2.3 Kvalita smluv SLA 238 // 10.2.4 Kvalita celkové architektury BI 238 // 10.3 Faktory úspěšnosti disponibilních zdrojů 239 // 10.3.1 Objem a doba pro získání financí 239 // 10.3.2 Alokace dostatečných pracovních kapacit 239 // 10.3.3 Kvalita technologické platformy BI 239 // 10.4 Faktory úspěšnosti řízení a řešení projektů Business Intelligence 240 // 10.4.1 Úroveň řízení projektu 241 // 10.4.2 Doba trvání projektu 241 // 10.4.3 Úroveň sdílení informací 241 10.4.4 Kvalita modelování datových skladů a tržišť 241 // 10.5 Faktory úspěšnosti spojené s provozem aplikací Business Intelligence 242 // 10.5.1 Celková úroveň provozu BI aplikací 242 // 10.5.2 Výkonnost BI řešení 242 // 10.5.3 Způsob aktualizace datových skladů, řízení nárůstu dat 243 // 10.5.4 Náročnost řešení na administraci 244 // 10.5.5 Podpora uživatelů 244 // 10.5.6 Kvalita změnových řízení 244 // 10.5.7 Úroveň řízení kvality dat 245 // Zdroje 247 // Literatura 247 // Webové adresy související s tematikou 249 // Terminologický slovník 250 // Rejstřík 251
(OCoLC)60529415
cnb001492724

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC