Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001
115,[56] s.příl. : il., noty

objednat
Obsahuje ilustrace, úvod, obrazovou přílohu
Bibliografie: s. 108-109
Vnímání celostní - učebnice vysokošk.
000011894
1.Úvod:Smysl a cíl tohoto textu... 7 // 1.1. Co chybí dnešnímu školství... 8 // 1.2.Několik didaktických poznámek k výuce Vv... 9 // 2.Umění a jeho původ... 12 // 3.Celostní vnímání v rituálech, pravěkém umění, nejstarší symbolice... 15 // 3.1.Funkčnost, estetika, jejich interpretace v umění přírodních národů...15 // 3.2.Matka Země...16 // 3.3.Regenerace zvířat... 17 // 3.4.Jeskynní malba...17 // 3.5.Červeň, krev, láska a smrt...18 // ... poznání, zralost...19 // 3.7.0bětiny... 21 // 3.8.Závěr: záznam či umělecké dílo...22 // 4.Celostní vnímání - hudba a výtvarné umění... 23 // 4.1.Úvo d ...23 // 4.2.Hudební výchova a animační postupy...25 // 4.3.Hudební pravěk aplikovaný na dnešní výuku hudební výchovy...27 // 4.3.1.Buben, bubnování a trocha didaktiky...29 // 4.3.2.Etnická rozmanitost a její přínos výuce výchov: hudební a výtvarné 31 // 4.3.3.Záznamy zvuků... 33 // 4.3.4.Barva, zvuk, prostor...35 // 4.3.5.Závě r...38 // 4.4.Pravěké umění a animační metody...39 // 5.Celostní vnímání - nejstarší literární útvary...44 // 5.1.Indiánské legendy...44 // 5.2.Pohádky 45 // 5 // 6.Celostní vnímání - symbol, znak, tvar a písmo...50 // 6.1.Příklady znamení, symbolů, monogramů...51 // 6.2.Nejstarší ornamentalika...59 // 6.2.1.Nejstarší čínské umění...59 // 6.2.2.Symboly v hudbě
starověké Číny a Řecka...66 // 6.2.3.Islámská ornamentalika...68 // 6.2.4.Ornament v nejstarších evropských slozích... 71 // 6.3.Ozdoby a jejich hybná síla v hudbě...73 // 6.4.Kaligrafie, gesto a hudba... 79 // 6.5.Písmo jako prostředek zachycení myšlení...84 // 6.6.Notace jako prostředek zachycení hudebního myšlení... 89 // 6.7.Soudobé umění: znak, záznam...96 // 6.7.1. Tvar-prostor-světlo v díle V.Boštíka...96 // 6.7.2. Záznam vnitřního světla v díle K.Malicha...99 // 6.7.3. Hudba a výtvarné umění ve XX.století...100 // 7.Závě r... 105 // Poznámky... 107 // Použitá literatura... 108 // Obrazová příloha... 110
(OCoLC)53272872
cnb000889860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC