Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Praha : Historický ústav, 2006
608 s. ; 29 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7286-099-2 (brož.)
Práce historického ústavu AV ČR. Řada D - Bibliographia ; sv. 14
000012061
PŘEDMLUVA ...5 // PŘEDMLUVA (ANGL. VERZE) ...6 // SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ ...7 // SEZNAM ZKRATEK EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ...19 // ČÁST VŠEOBECNÁ (č. 1-2465) // TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY HISTORIE (č. 1-275)...25 // Historiografie, metodologie, metodika, vědecké projekty (č. 1-103), Filosofie dějin (č. 104-121). Pojmosloví (základni historické pojmy) (č. 122-133), Jednotlivci - historici (č. 134-275) // ORGANIZACE HISTORICKÉ PRÁCE (č. 276-1612)... 38 // ARCHIVNICTVÍ (č. 276-402)... 38 // Dějiny archivnictví (č. 287-290), Archivy v České republice, archivní fondy (č. 291-345), Jednotlivci - archiváři (č. 346-382), // Archivy v zahraničí (č. 383-402) // KNIHOVNICTVÍ (č. 403-449)... 43 // Dějiny knihovnictví, historické knihovní fondy (č. 406-429). Knihovny v České republice, knihovní fondy (č. 430-444), // Jednotlivci - knihovnici (č. 445-446), Knihovny v zahraničí (č. 447-449) // MUZEJNICTVÍ A MUZEOLOGIE, GALERIE (č. 450-631)... 46 // Dějiny muzejnictvi (č. 472-498). Muzea a galerie v České republice. Muzejní sbírky a expozice (č. 499-615), // Jednotlivci - múzejníci (č. 616-627), Muzea a muzejnictvi v zahraničí (č. 628-631) // VÝSTAVY A VÝSTAVNICTVÍ. Obecně, dějiny výstavnictví (č. 632-740)... 53 // V České republice (č. 637-726), V zahraničí (č. 727-740) // VĚDECKÉ INSTITUCE, KOMISE A VYSOKÉ ŠKOLY (č. 741-834)... 59 // Dějiny (č. 741-778). V České republice (č. 779-828). V zahraničí (č. 829-834) // KONGRESY A KONFERENCE (č. 835-1071)... 63 // V České republice (č. 835-989). V zahraničí (č. 990-1071) // VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU (ě. 1072-1130)... 75 // Učebni texty, učebnice a skripta (č. II08-1119), V zahraničí (č. 1120-1130) //
PAMÁTKOVÁ PÉČE (č. 1131-1316) ...78 // Dějinv památkové péče (č. 1181-1186), Soupisy památek, jednotlivé památky (č. 1187-1307), Instituce, spolky, památkán (č. 1308-1315), // V zahraničí (Č.1316) // ČASOPISY A SBORNÍKY. Rejstříky časopisů (č. 1317-1455) ... 87 // V České republice (č. 1317-1402), V zahraničí (č. 1403-1455) // HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE (ě. 1456-1551)... 95 // Všeobecné bibliografie (č.1456), Oborové bibliografie (č. 1457-1496), Regionální bibliografie (č. 1497-1518), // Personální bibliografie (č. 1519-1551) // SLOVNÍKOVÁ LITERATURA (č. 1552-1612) ...101 // Všeobecné encyklopedie (č. 1552-1553), Oborové slovníky (č. 1554-1567), Geografické slovníky (č. 1568-1571), // Biografické slovníky (č. 1572-1602). Jazykové slovníky (č. 1603-1612) // POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ (č. 1613-1834)...105 // DIPLOMATIKA A PALEOGRAFIE (č. 1613-1633)...105 // Diplomatika, edice listin (č. 1613-1630), Paleografie (č. 1631-1633) // KODIKOLOGIE (č.1634)...106 // EPIGRAFIKA (č. 1635-1636) ...106 // Dějiny epigrafiky, jednotlivci (ČI636) // GENEALOGIE, HERALDIKA, SFRAGISTIKA A VEXILOLOGlE(č. 1637-1720)...106 // Dějiny disciplin, organizace, jednotlivci (č. 1637-1641/. Genealogie (č. 1642-1655), Heraldika (č. 1656-1700), Sfragistika (č. /701-1717), Vexilologie (č. 1718-1720) // CHRONOLOGIE (ě. 1721-1726)...110 // NUMISMATIKA (ě. 1727-1797) ...110 // Dějiny numismatiky, organizace, numismatici (č. 1734-1750). Nálezy minci, soubory mincí (č. 1751-1766), // Jednotlivé mince a platidla (č. 1767-1797) // MEDAILÉRSTVÍ, FALERISTIKA (č. 1798-1824)... 113 // Medailérství (č. 1798-1816). Dějiny medailérství, jednotlivci (č. 1813-1816), Faleristika (č. 1817-1824) // OSTATNÍ PVH, Kampanologie (č. 1825-1834)... 114 // PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY (č. 1835-2465) ... 116 //
REGIONÁLNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE (č. 1835-1955)... 116 // Dějiny, regionálni a vlastivědní pracovníci (č. 1838-1920), Organizace vlastivědné práce (č. 1921-1928), Kronikářstvi (č. 1929-1933) Pověsti, báje. tradice (č. 1934-1954), V zahraničí (č.1955) // HISTORICKÁ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE (č. 1956-1994)... 121 // Dějiny oborů, jednotlivci (č.1956), Historická geografie (č. 1957-1962). Historická kartografie, atlasy, mapy (č. 1963-1983), // Cestovatelé a cestopisy (č. 1984-1994) // HISTORICKÁ ONOMASTIKA A TOPONOMASTIKA (č. 1995-2038)... 123 // Dějiny oborů - jednotlivci (č. 1995-1999). Onomastika (č. 2000-2010), Toponomastika (č. 2011-2038), Dějiny toponomastiky (č.2038) // 603 // OBSAH // HISTORICKÁ DEMOGRAFIE A STATISTIKA (č. 2039-2042)...125 // Demografie (č. 2039-2042) // ETNOLOGIE, historická a sociálni antropologie (č. 2043-2131)...126 // Dějiny oborů (č. 2066-2068), Regiony a etnické skupiny, skanzeny (č. 2069-2095), Etnografove, etnologové, antropologové (č. 2096-2126), ? zahraničí (č. 2127-2131) // ARCHEOLOGIE (č. 2132-2413)... 130 // Dějiny archeologie (č. 2141-2144). Organizace a metodologie. Instituce. Konference a výstavy. Experimentálni a. (č. 2145-2192), Dendrochronologie (č. 2193-2207). Letecká archeologie (č. 2208-2213), Archeologické (záchranné) výzkumy, památková péče, archeologie v muzeích (č. 2214-2314). Antropologie (č. 2315-2327). Paleozoologie a osteologie (č.2328), Paleobotanika (č. 2329-2335), Geologie, krajinná archeologie, geofyzika (č. 2336-2352), Monlánni archeologie a paleometalurgie (č. 2353-2355), // Chemie a fyzika, magnetometrie (č. 2356-2360). Speleologie (č. 2361-2363), Jednotlivci - archeologové (č. 2364-2413) // RUKOPISY A STARÉ TISKY (č. 2414-2465) ...144 // Rukopisy (č. 2415-2454), Prvotisky (do roku 1500) (č. 2455-2459). Staré tisky (1501-1800) (č. 2460-2465) //
ČÁST CHRONOLOGICKÁ (č. 2466-8493) // DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ (č. 2466-7501) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 2466-3073) ...151 // Obecně (č. 2466-2472). Politické, právni a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 2473-2486), Vojenství (č. 2487-2489). // Náboženství’, církevní památky (č. 2490-2571). Židovství (č. 2572-2590), Dějiny společnosti, osídlení (č. 2591-2913), // Národy a národnosti (č. 2914-2933), Vystěhovalectví, migrace (č. 2934-2935),’Hospodářství (č. 2936-2972), Věda a kultura (č. 2973-3073) // PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ (č. 3074-3217) ...180 // Celkově (č. 3074-3090). Paleolit a mezolit (č. 3091-3115), Neolit (č. 3116-3130), Eneolit (č 3131-3142), Doba bronzová (č. 3143-3163), // Doba halštatská (č. 3164-3174). Doba laténská (č. 3175-3190), Doba římská, stěhování národů (č. 3191-3217) // ČESKÉ ZEMĚ OD PŘÍCHODU SLOVANŮ DO ROKU 1306 (č. 3218-3439)... 188 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3218-3221), Dějiny vojenství’ (č. 3222-3223), Dějiny náboženství, cirkevní památky (ě. 3224-3241), Dějinv společnosti, osídleni (č. 3242-3271), Dějiny hospodářství (č. 3272-3277), Dějiny vědy a kultury (č. 3278-3295) // ČESKÉ ZEMĚ V OBDOBÍ PŘED VELKOMORAVSKÉM (č. 3296-3297)...192 // ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ, ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ VELKOMORAVSKÉ (č. 3298-3318)... 192 // Celkově (č. 3298-3300), Politické, právni a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3301-3304). Dějiny vojenství (č.3305), // Dějiny společnosti, osídlení (č.3306), Dějiny vědy a kultury (č.3307). Svatí Cyril a Metoděj (č. 3308-3318) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 895/906-1197 (č. 3319-3369)... 194 // Celková zpracováni (č. 3319-3321), Politické, právni a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3322-3326), Dějiny náboženství. // Hagiografie, církevní, památky (č. 3327-3342). Dějiny společnosti, osídlení (č. 3343-3362), Dějiny hospodářství (č.3363), // Dějiny vědv a kultury (č. 3364-3369) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1197-1306 (č. 3370-3439) ... 197 // Celková zpracováni (č.3370), Politické, právní a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3371-3376). Dějiny vojenství (L.3377). // Dějiny náboženství, cirlevnipamátky (č. 3378-3392), Dějiny společnosti, osídleni (č. 3393-3426), Dějiny hospodářství (L. 3427-3430). Dějiny vědy a kuiturv (L. 3431-3439) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1??6-1526 (č. 3440-3797) ...201 // Celková zpracováni (č. 3440-3444). Politické, právni a správni dějiny, mezinárodni vztahy (L. 3445-3450), Dějiny vojenství (ě. 3451-3456), // Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 3457-3477), Dějiny židovství (č. 3478-3479), Dějiny společnosti, osídleni (č. 3480-3526). // Dějinv národů a národnosti (L.3527), Dějinv hospodářství (č. 3528-3543), Dějinv vědv a kultur}- (č. 3544-3578) // ’ ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-Í419 (č. 3579-3698) ... 208 // Celková zpracováni (č. 3579-3580). Politické, právni a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3581-3596), Dějiny náboženství (č. 3597-3633), Cirkevní památky (L.3633/, Dějiny společnosti, osídlení (č. 3634-3653), Dějiny hospodářství (č. 3654-3655), // Dějinv vědv a kultury (č. 3656-3698) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1419-1471 (č. 3699-3760) ... 214 // Celková zpracování (č. 3699), Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3700-3709). Dějiny vojenství (č. 3710-3716), Dějiny náboženství (č. 3717-3735), Dějiny společnosti, osídleni (L. 3736-3740), Dějiny hospodářství (č. 3741-3742), // Dějiny vědy a kultury (č. 3743-3760) // ČESKÉ ZEMĚ V LÉTECH 1471-1526 (6.3761-3797) ... 218 // Celková zpracováni (č. 3761-3763), Politické, právni a správní dějinv, mezinárodní vztahy (č. 3764-3765), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 3766-3768). Dějinv společnosti, osídleni (č. 3769-3777), Dějiny hospodářství (č. 3778-3780), // Dějiny vědv a kultury (č. 3781-3797) ’ // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1792 (č. 3798-4454) ... 221 // Celková zpracováni (č. 3798-3799), Politické, právní a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3800-3802). Dějiny náboženství, cirkevní památky (č, 3803-3829), Dějinv židovství (č. 3830-3832), Dějinv společnosti, osídleni (č. 3833-3855), Dějiny hospodářství (č. 3856-3871), Dějiny vědy a kuiturv (č. 3872-3968), Jan Amos Komenský (č. 3873-3920) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1620(6.3969-4146) ... 230 // Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3969-3988). Dějiny vojenství (č. 3989-3994), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 3995-4018), Dějiny společnosti, osidlem (č. 4019-4074). Dějiny národů a národnosti (č. 4075-4076). // Dějiny hospodářství (č. 4077-4088), Dějinv vědy a kultury (č. 3699), Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3700-3709). Dějiny vojenství (č. 3710-3716), Dějiny náboženství (č. 3717-3735), Dějiny společnosti, osídleni (L. 3736-3740), Dějiny hospodářství (č. 3741-3742), // Dějiny vědy a kultury (č. 3743-3760) //
ČESKÉ ZEMĚ V LÉTECH 1471-1526 (6.3761-3797) ... 218 // Celková zpracování (č. 3761-3763), Politické, právni a správní dějinv, mezinárodní vztahy (č. 3764-3765), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 3766-3768). Dějinv společnosti, osídleni (č. 3769-3777), Dějiny hospodářství (č. 3778-3780), // Dějiny vědv a kultury (č. 3781-3797) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1792 (č. 3798-4454) ... 221 // Celková zpracováni (č. 3798-3799), Politické, právní a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3800-3802). Dějiny náboženství, cirkevní památky (č, 3803-3829), Dějinv židovství (č. 3830-3832), Dějinv společnosti, osídleni (č. 3833-3855), Dějiny hospodářství (č. 3856-3871), Dějiny vědy a kuiturv (č. 3872-3968), Jan Amos Komenský (č. 3873-3920) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1620(6.3969-4146) ... 230 // Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3969-3988). Dějiny vojenství (č. 3989-3994), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 3995-4018), Dějiny společnosti, osidlem (č. 4019-4074). Dějiny národů a národnosti (č. 4075-4076). // Dějiny hospodářství (č. 4077-4088), Dějinv vědy a kultury (č. 4089-4146) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1620-1740 (6. 4147-4346) ... 240 // Politické, právni a správni dějiny, mezinárodni vztahy (č. 4147-4158), Dějiny vojenství, třicetiletá válka (č. 4159-4163), // Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4164-4211). Dějiny židovství (č. 4212-4216), Dějiny společnosti, osídleni (č. 4217-4264). // Dějiny národů a národnosti (č.4265). Dějiny hospodářství (č. 4266-4273), Dějiny vědy a kultwy (č. 4274-4346) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1740-1792 (č. 4347-4454) ... 250 // Celková zpracování (č.4347). Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 4348-4353), Dejiny vojenství (č. 4354-4359). // Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4360-4371), Dějiny židovství (č. 4372-4374), Dějiny společnosti, osídleni (č. 4375-4392), // Dějinv národů a národnosti (č.4393), Dějiny hospodářství (č. 4394-4409), Dějiny vědv a kultwy (č. 4410-4454) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1918 (č. 4455-5604) ... 257 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni xztahy (č. 4455-4461), Dějiny vojenství (č.4462). Dějiny náboženství, církevní památky’ // (č. 4463-4471), Dějiny židovství (č. 4472-4478), Dějiny společnosti, osídleni (č. 4479-4536), Dějiny národů a národnosti, vztahy mezi národnostmi (č. 4537-4548), Dějinv hospodářství (č. 4549-457í). Dějinv vědy a kultury (č. 4572-4774) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1847 (č. 4775-4874) ...274 // Celková zpracování (č.4775). Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č.4776), Dějiny vojenství (č. 4777-4781), // Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4782-4784). Dějiny společnosti, osídlení (č. 4785-4804). Dějiny národů a národností (L.4805), Dějiny hospodářství (č. 4806-4810), Dějiny vědy a kultwy (č. 4811-4874) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1918 (č. 4875-5604) ... 279 // Celková zpracováni (č.4875), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 4876-4953). Revoluce 1848/1849, Slovanský sjezd (č. 4931-4953), Dějiny vojenství (č. 4954-496!). Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4962-4983), Dějiny židovství (č. 4984-5027), Dějiny společnosti, osídleni (č. 5028-5145), Dějiny národů a národnosti (č. 5146-5161), Dějiny hospodářství (L. 5162-5212), Dějiny vědy a kultury (č. 5213-5519) //
ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 5520-5604) ... 311 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 5520-5555), Vznik Československa (č. 5527-5555). Dějiny vojenství (č. 5556-5592). Dějiny náboženství (L5593). Dějiny společnosti (č. 5594-5600), Dějiny hospodářství (L5601), Dějiny vědy a kultury (č. 5602-5604) // ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1918 DO ROKU 1989 (č. 5605-7410) ... 317 // Celková zpracováni (č. 5605-5608), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 5609-5663), Dějiny vojenství (č. 5664-5673), // Dějiny náboženství, církevní památky (L 5674-5693). Dějiny Židů (L. 5694-5697), Dějiny společnosti, osídleni (č. 5698-5743), Dějiny národů a národnosti (č. 5744-5761), Dějiny hospodářství (č. 5762-5792), Dějiny vědy a kultwy (č. 5793-6101) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1945 (č. 6102-6928) ... 341 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6102-6241), Dějiny vojenství (č. 6242-6275), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6276-6288), Dějiny Židů (č. 6289-6302), Dějiny společnosti, osídleni (č. 6303-6338), Dějiny národů a národností (č. 6339-6383), Dějiny hospodářství (č. 6384-6452), Dějiny vědy a kultury (č. 6453-6597) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1938-1945 (č. 6598-6928) ... 368 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6598-6795), Mnichov 1938 (č. 6659-6684), Slovenský štát (č. 6685-6793), Pražské povstání 1945 (L. 6794-6795), Druhá světová válka, vojenství (č. 6796-6843), Dějiny náboženství (č. 6844-6845), // Dějiny Židů (ě. 6846-6893), Dějiny společnosti, osídleni (č. 6894-6896), Dějiny národů a národností, vztahy česko-německé (č. 6897-6911), Dějiny hospodářství (č. 6912-6914), Dějiny vědv a kultury (č. 6915-6928) //
ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1945 DO ROKU 1989 (č. 6929-7410) ... 385 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6929-6961), Dějiny vojenství (č.6962), Dějiny náboženství (č. 6963-6969), // Dějiny Židů (č. 6970-6974). Dějiny společnosti, osídleni (č. 6975-6981), Dějiny národů a národnosti lč. 6982-7000), Dějiny hospodářství (L. 7001-7012). Dějinv vědy a kultury (L. 7013-7110) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1948 (6.7111-7216) ... 395 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 7111-7143), Únor 1948 (č. 7140-7143), Dějiny vojenství (č. 7144-7148), // Dějiny náboženství (č. 7149), Dějiny Židů (č. 7150-7153), Dějiny společnosti, osídleni (č. 7154-7163), Dějiny národů a národnosti, odsun Němců (č. 7164-7183). Dějinv hospodářství (č. 7184-7185), Dějiny vědv a kultury (č. 7186-7216) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1948-1969 (č. 7217-7364) ...401 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (L. 7217-7291), Události Pražského jara a okupace 1968-1969 (č. 7258-7291), Dějiny vojenství (č. 7292-7298), Dějiny náboženství (č. 7299-7310). Dějiny společnosti, osídleni (č. 7311-7316), Dějiny národů a národnosti (č. 7317-7322), Dějiny hospodářství (č. 7323-7329), Dějiny vědy a kultury (č. 7330-7364) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1969-1989 (č. 7365-7410)... 409 // Politické, právni a správní dějiny, mezinárodní vztahy (c. 7365-7392), Dějiny politické opozice (č. 7379-7392), Dějiny vojenství (L.7393). Dějiny náboženství (L. 7394-7395). Dějiny společnosti (č. 7396-7399), Dějiny národů a národností (č. 7400), Dějiny hospodářství (č. 7401-7402), Dějiny vědy a kuiturv (č 7403-7410) //
ČESKOSLOVENSKO, ČESKÉ ZEMĚ Á SLOVENSKO OD ROKU 1989 (č. 7411-7501)... 412 // Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 7411-7449), Dějiny vojenství (L. 7450-7451). Dějiny náboženství(L.7452). // Dějiny Židů (č. 7453), Dějiny společnosti, osídleni (č. 7454-7461), Dějiny národů a národnosti fč. 7462-7483). Dějiny hospodářství (č. 7484-7492), Dějiny vědy a kultury (L 7493-7501) // SVĚTOVÉ DĚJINY (č. 7502-8493) // SVĚTOVÉ DĚJINY - CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 7502-7588)... 419 // Obecně, politické a právní dějiny (č. 7503-7514), Dějiny vojenství (L7515), Dějiny náboženství, církevní památh’ )č. 7516-7535), // Dějiny Židů (č. 7536-7538). Dějinv společnosti, osídleni (č. 7539-7549), Dějiny národů a národnosti (č. 7550-7556), Dějiny hospodářství (č. 7557-7558). Dějinv vědy a kultury (č. 7559-7588) // DĚJINY PRAVĚKU (č.7589) ... 424 // Neolit (L7589) // SVĚTOVÉ DĚJINY STAROVĚKU (č. 7590-7666) ... 425 // Přední Asie (č. 7592-7611), Starověký Egypt (č. 7612-7617), Antika celkově (č. 7618-7625), Starověké Řecko a Kréta (ě. 7626-7635), // Etruskové a starověků Řím (č. 7636-7651), Ostatní evropské národy, stěhování národů (č. 7652-7666) // SVĚTOVÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU DO ROKU 1492 (č. 7667-7713)... 429 // Celková zpracování (č. 7667-7669), Dějiny vojenství (č.7670), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 7671-7684). Dějiny Židů (č.7685). // Dějiny společnosti (č. 7686-7695). Dějiny hospodářství (č. 7696), Dějiny vědy a kultury (č. 7697-7713) // SVĚTOVÉ DĚJINY NOVOVĚKU 1492-1918 (č. 7714-7781) ...433 // Politické dějiny (č. 7714-7715). Dějiny vojenství (č.7716). Dějiny náboženství, církevní památky (č.7717). Dějiny společnosti (č. 7718-7723), Dějiny národů a národnosti (č.7724), Dějiny hospodářství (č. 7725) // Dějiny vědy a kultury (č. 7726-7731) /
SVĚTOVÉ DĚJINY 1492-1648 (č. 7732-7741) ...434 // Dějiny vojenství (č. 7732-7733), Dějiny Židů (č. 7734). Dějiny společnosti (č. 7735). Dějinv vědy a kultury (č. 7736-7741) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1648-1789 (č. 7742-7746) ...435 // Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 7742), Dějiny společnosti, osídleni (ě. 7743), Dějiny vědy a kultury (č. 7744-7746) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1789-1918 (č. 7747-7781) ... ...435 // Celková zpracováni (č. 7747-7748), Politické dějiny (č. 7749-7753), Dějiny vojenství (č. 7754-7757), Dějiny nábožensťí, církevní památky (č. 7758), Dějiny Židů (č. 7759-7760), Dějiny společnosti (č. 7761), Dějiny národů a národnosti (č. 7762-7763), Dějiny hospodáiřsrvi (č. 7764), Dějiny vědy a kultury (č. 7765-7779) // SVĚT V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 7780-7781) ...438 // MODERNÍ SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1918 DO SOUČASNOSTI (č. 7782-7857)... 439 // Celková zpracování (č. 7782-7783), Politické dějiny (č. 7784-7790), Dějiny vojenství (č.7791), Dějiny náboženství, církevní památky (č.7792), Dějiny společnosti (č. 7793-7795), Dějiny hospodářství (Č. 7796-7797), Dějiny vědy a kuiturv (ě. 7798-7813) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1918-1945 (č. 7814-7826) ... 441 // Politické dějiny (č. 7815-7816), Dějiny vojenství (č. 7817), Dějiny vědy a kuiturv (č. 7818) // SVĚT V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 7819-7826) ...441 // SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1945 (č. 7827-7857) ... 442 // Celková zpracováni (č.7827). Politické dějiny (č. 7828-7837). Dějiny vojenství (č. 7838-7839), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 7840-7843), Dějiny společnosti, osídleni (č.7844). Dějinv národů a národnosti (č. 7845-7849), Dějiny hospodářství (č. 7850-7851), Dějiny vědy a kultury (č. 7852-7857) //
DĚJINY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A ZEMÍ (č. 7859-8493) ... 445 // Angola (č. 7859-7860), Argentina (č. 7861-7862), Austrálie (č.7863), Bosna a Hercegovina (č. 7864-7865), Bulharsko (č. 7866-7872), // Byzanc (č. 7873-7892). Čína (č. 7893-7897), Egypt (č. 7898-7899). Estonsko (č.7900), Finsko (ě. 7901-7904), Francie (č. 7905-7937), Franská říše (č.7938), Habsburská monarchie (č. 7939-7994), Chorvatsko (č. 7995-7996), Indie (č. 7997-8001), Indonésie (č.8002). Irsko (č. 8003-8004), Island (č.8005), Itálie (č. 8006-8019), Izrael (č. 8020-8022), Japonsko (č. 8023-8024), Jihoafrická republika (Č.8025), Jugoslávie (č. 8026-8033). Kanada (č.8034). Korea (č. 8035-8036), Kuba (č.8037), Litva (č. 8038-8039), Lotyšsko (č. 8040-8041), Maďarsko (ě. 8042-8055), // Makedonie (Č.8056), Malta (č.8057), Mexiko (č. 8058-8062), Moldávie (č. 8063-8064), Německo (č. 8065-8156), Nizozemí (č. 8157-8161), Norsko (č.8162). Nový Zéland (L.8163), Osmanská říše (č. 8164-8165), Peru (č. 8166-8167), Polsko (č. 8168-8254), Portugalsko (č. 8255-8257), Rakousko (č. 8258-8269), Rumunsko (č. 8270-8273), Rusko (č. 8274-8310), Řecko (ě. 8311-8313), Slovensko (č. 8314-8382), Slovinsko (č. 8383-8388), Sovětsky svaz (č. 8389-8419), Španělsko (č. 8420-8429), Švýcarsko (č. 8430-8433), Tibet (č.8434), USA (č. 8435-8451), // Ukrajina (č. 8452-8456), Velká Británie (č. 8457-8492), Vietnam (Č.8493) // REJSTŘÍKY // REJSTŘÍK AUTORŮ, ZPRACOVATELŮ, EDITORŮ A PŘEKLADATELŮ...483 // REJSTŘÍK NÁZVŮ ...532 // REJSTŘÍK ZEMĚPISNÝ ...540 // REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ...557 // REJSTŘÍK ANOTOVANÝCH PRACÍ...577 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ...593

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC