Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Herrmann & synové, 2008
365 s. : il., faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-87054-13-0 (váz.)
"Publikace vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie řešeného na FF UK"--Rub tit. s.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
000012347
Slovo úvodem -- Jiří Starý, Sylva Fischerová -- Daňové soupisy a neteční démoni: Mýtus a geografie ve starověké Číně -- Myth and Geography in Ancient China Jakub Maršálek -- Odysseus, Chaos a iónská trojčata: aneb mýtus a logos v jedné z dutin země -- Ókeanos, Chaos, and the Ionic Triad Sylva Fischerová -- Řím město a svět mezi mírem a válkou -- Rome City and World between Peace and War Václav Marek -- Posvátné místo v literatuře rabínského judaismu -- Sacred Place in Literature of Rabbinic Judaism Pavel Sládek -- „Všechny země, o nichž máme zprávy ": Známé a neznámé v mýtu a geografii starých Seveřanů -- All the Countries We Know of : The Known and the Unknown in the Myth and Geography of Old Norsemen Jiří Starý -- Svět tento a svět jiný: Okrsek zemský a nadpozemský v gaelské tradici starého Irska -- This World and the Other World: The Earthly and the Spiritual World in the Gaelic Tradition of Ancient Ireland Daniel Samek -- Obrazy ráje ve výtvarném umění křesťanského Západu v době středověku -- Medieval Representations of Paradise in the Visual Arts of the Western Christian World Blanka Altová -- Náboženské pouti českého středověku a raného novověku -- Czech Religious Pilgrimages in the Middle Ages and Early Modern Period Zdeněk R. Nešpor -- Hledání zlatého království: Mýtus a skutečnost v počátcích kolonizace Ameriky -- The Quest of the Golden Kingdom: Myth and Reality during the Early Colonization of America -- Markéta Křížová -- Hora s poraněným hřbetem: Příklad vnímání posvátnosti krajiny mongolskými nomády -- "The Mountain with a Hurt Back": An Example of Mongolian Nomads View of the Sacredness of Landscape Alena Oberfalzerová -- Utopie a topos aneb topika utopiky: Pokus o rozbor Jednoho konceptu -- Utopia and Toposy or Topics of Utopia: An Analysis of a Concept Sylva Fischerová

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC