Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
1. vyd.
Praha : Panorama, 1990
435 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7038-078-0 (váz.)
Pyramida. Encyklopedie
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 430 a rejstřík
000012400
OBSAH // ÚVODEM ...10 // Odkud a kam?...10 // Život, védění a véda...12 // KAPITOLA /1/ • // Co je a jak se dělá biodromální psychologie? /Základní pojmy // a metody/... 17 // Co je vývoj...17 // Vývoj obecně 17 - Vývoj jedince 19 // Biologické hybné síly 23 - Sociální hybné síly 27 - Osobnost jako hybná síla vývoje 31 — Bio- psycho-sociální determinace duševního vývoje 33 // Prúbéhové formy duševního vývoje...37 // Vzestup a pokles jednotlivých vlastností /kvantitativní změny/ 37 — Vývoj jako hierarchizace 38 — Kritické a senzitivní období 39 — Vývoj jako porušování a obnovování rovnováhy 40 — Pojem a problém vývojového stadia 42 // — Vývojové krize 45 // Celoživotní duševní vývoj...49 // Proč je nutná biodromální psychologie? 49 — Jak dlouho roste osobnost? 51 // — Jak dělíme lidský život? 53 // Osnovné linie biodromálního vývoje...54 // Télesný vývoj 55 — Vyrovnávání se světem véci a symbolů: poznávání, hra, tvorba, práce 55 - Nejbližší sociální vztahy 56 - Širší sociální vztahy 59 -Vztah ? minulosti, přítomnosti a budoucnosti 59 — Vztah ? vlastní osobé 60 // — Poruchy duševního vývoje 62 . // Jak se zkoumá celoživotní duševní vývoj?...63 // Globální strategie vývojové psychologie 63 — Transverzální a longitudinální přístup 66 — Průměrné vývojové křivky a individuální rozdíly 70 KAPITOLA /2/ // Jednání první: Za oponou
/Prenatální vývoj dítěte/...79 // A do světa...82 // KAPITOLA /3/ // Nejdelší rok /Vývoj v kojeneckém období/...85 // Kojenec roste...86 // Vývoj pohyblivosti a vnímání v prvním roce...87 // Vývoj inteligence...90 // Kojenec mezi lidmi...91 // Psychologické narození... 95 // Celý človék je ústy...100 // Jiný kraj — jiný mrav . ...104 // Co vydrží takový kojenec? ...108 // KAPITOLA /4/ // Na vlastních nohou /Vývoj ve věku batolete — od prvních do // třetích narozenin/...113 // Jak rosteme a jak je to s tím batolením ...113 // Začínáme doopravdy mluvit...114 // Jak si batole hraje...?4 // Pokroky ve škole myšlení...?7 // Společenský život batolete...?8 // Jiný kraj — jiný mrav /dokončení/...122 // Hrníček...123 // Já jsem já ...124 // Ne a nechci! /Negativistické stadium ve vývoji batolete/...125 // Svoboda v řádu... 128 // KAPITOLA /5/ ’ ’ ’ // Kouzelný svět předškoláka /Vývoj dítěte od 3 do 5 let/ ... 131 // Nastupuje matematika /Rozumový vývoj předškolního dítěte/...132 // Dítě mezi dětmi...136 // Fantazie, fantazie, fantazie /Hra, výtvarný projev a pohádka v životě předškolního dítěte/ ...138 // Sám sobě soudcem/Vývoj svědomí u předškoláka/...144 // Já s tátou, já s mámou...146 // Tak pravil Freud... // Odvaha — a strach... I53 // KAPITOLA /6/ • • • . // Střízlivý realista /Vývoj v mladším školním věku - od 6 // do 11 let/ ... // Tělesný vývoj školáka
...158 // Co znamená miti filipa...160 // Jaké je to ve škole?...I6I // Školní práce 162 - První obec 163 - Učitel 165 // Co s načatým odpolednem?...167 // Kluci a holky - muži a ženy ...169 // Doma přece jen nejlíp...170 // Co dokážu ve velikém světě?... I74 // KAPITOLA /7/ // Čas první lásky/Pubescence-období od 11 do 15 leť ... lei // Metamorfóza /Tělesný vývoj v pubescenci/...184 // Tak myslí vědci /Vývoj inteligence v pubescenci/...188 // Volný čas...189 // Život na sopce... // Přijmout svou tvář...192 // Já a vy-já a my/Pubescentovy vztahy ? rodičům a vrstevníkům/...194 // Zamilovanost — a sexualita...I97 // Křehké ideály...201 // KAPITOLA /8/ // Na vrcholu mládí /Adolescence — vývoj od 15 do 20 leť ... 205 // Na vrcholu krásy /Tělesný vývoj v adolescenci/...207 // Na vrcholu inteligence? ...209 // Nemám čas! . . . ...213 // Láska a sexualita dospívajících ...215 // Dobro — zlo — spravedlnost /Mravní vývoj v adolescenci/...224 // Generace proti generaci... 227 // Kdo doopravdy jsem? /Adolescentní hledání a budování identity/...231 // Formální hledisko 234 — Obsahové hledisko 235 — Proces nalézání a budování identity 236 // Azyl v zemi nikoho /Adolescentní moratorium/ ...238 // Rituály dospělosti ...241 // KAPITOLA /9/ // Zlatá dvacátá léta/Vývoj ve věku od 20 do 30 let/...247 // Télesný vývoj...251 // Pracovní a společenské uplatnění dvacátníků...253 // Jak si být
blízko - a jak blízko si být? /Erotika, sexualita, intimita/.256 // Vezmeme se — co jiného?...264 // Proč se vlastně brát? 266 - Cesta ? manželství 269 - A koho si vzít? 272 -Manželství = práce 276 // Mladá rodina...279 // První manželství... první rozvod...287 // KAPITOLA /10/ // Životní poledne /Vývoj člověka od 30 do 40 let/...295 // Déti a my, my a d ti...298 // Krize životního středu...301 // Obrat do nitra 310 - Zpět ? lidem 312 KAPITOLA /11/ // Druhý dech /Vývoj mezi 40 a 50 lety/...316 // Télo, čas a smrt ...316 // Jak vám slouží zdraví? 316 — Co vidíte v zrcadle? 322 // Čtyřicátník v zaměstnání...324 // Žena a muž po čtyřicítce...327 // Mezi generacemi...332 // My a staří rodiče 333 — Život s dospívajícími 334 — Tchánem a tchyní 338 KAPITOLA /12/ // Jaké je to po padesátce?/Vývoj od 50 do 60 let/...343 // Tělesné změny po padesátce...344 // Duševní úpadek — nebo růst?...350 // Žena v muži — muž v žené...357 // Ten důchod!...359 // Jak se na to téšíme 359 - Jaká jsou pravidla hry 361 - A oč jde především? 365 // Umíte stárnout?...367 // KAPITOLA /13/ // Přidat léta ? životu — přidat život ? létům /Životní cesta // po šedesátce/...369 // Télesná involuce...371 // Duševní involuce...375 // Hřejme dál!...385 // Kvete láska v každém věku?...387 // Staří u mladých...393 // KAPITOLA /14/ // Nakonec o smrti...401 // Jak jde smrt s námi životem...406
Umírání a smrt — těch druhých...412 // Ve stínu smrti...416 // Integrita — nebo zoufalství...420 // Ohlédnutí... 425 // Dodatek: Vybrané demografické údaje...426 // Seznam základní použité literatury a pramenu...430 // Seznam reprodukovaných uměleckých dél...431 // Rejstřík...432
(OCoLC)24554292
cnb000060418

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC