Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Libri, 2006
373 s. : il., faksim. ; 21 cm

ISBN 80-7277-307-0 (brož.)
ISBN 978-80-7277-307-7 (dotisk ; brož.)
Dotisk 2014
Latinské, německé a staročeské terminologické slovníky
Obsahuje bibliografii na s. 30-311
Část. latinský, německý a staročeský text
000012473
1. Úvodem 11 // 11 Seznam použitých zkratek 12 // 2. Bádání - jak začít 13 // 2.1. V archivu 14 // 2.2. Jak daleko se můžeme dostat? 18 // 3. Organizace archivů 20 // 4. Administrativní rozdělení českých zemí 21 // 4.1. Vývoj území státu dle jednotlivých zemí 21 // 4.2. Politické rozdělení státu 22 // 4.2.1. Hlava státu a její zástupci 22 // 4.2.2. Správní celky - kraje a knížectví 23 // 4.2.3. Dělení krajů - panství a statky, okresy 25 // 4.2.4. Šlechta 26 // 4.2.5. Svobodníci 27 // 4.2.6. Města 27 // 4.2.7. Vesnice 28 // 4.3. Vývoj soudnictví u nás 29 // 4.3.1. Vývoj soudnictví do roku 1783 29 // 4.3.2. Vývoj soudnictví od roku 1783 31 // 4.4. Církevní rozdělení státu 32 // 4.4.1. Katolická církev 32 // 4.4.2. Kláštery 33 // 4.4.3. Dělení diecézí 33 ’ // 4.4.4. Fary 34 // 4.4.5. Jiné církve 34 // 4.5. Vojenské rozdělení státu 37 // 4.5.1. Vojenská duchovní správa 38 // 5. Z jakých archivních pramenů lze čerpat? 40 // 5.1. Matriky - dějiny, vedení 40 // 5.1.1. Uložení matrik 45 // 5.1.2. Formáty matrik 45 // 5.1.3. Indexy 45 // [5] // 5.1.4. Ztráty originálů matrik 46 // 5.1.5. Opisy matrik 47 // 5.2. Další prameny 48 // 6. Možná úskalí práce badatele 61 // 6.1. Kalendář 61 // 6.2. Míry a váhy 62 // 6.3. Peníze 63 // 6.4. Písmo 65 // 6.5. Pravopis 66 // 6.6. Zkratky a značky, římské číslice 67 // 7. Matriční zápisy obecné 70 // 7.1. Záludnosti 70 // 7.1.1. Důvody možné duplicity zápisů, chybné zápisy 70 // 7.1.2. Poškození matrik, neúplné zápisy 7Í // 7.2. Vývoj matričního zápisu 72 // 7.2.1. Pokusy o zvýšení kvality zápisů 72 // 7.2.2. Opravy v zápisech, jejich doplňky 73 // 7.3. Titulní list, pamětní zápisy, kuriozity 74 // 7.4. Jazyk matričních zápisů 75 // 7.5. Forma zápisu 76 // 7.5.1. Povolání, stav 77 // 7.5.2. Rubriky 78 // 8. Křestní zápisy 79 // 8.1. Vývoj zápisu 79 //
8.2. Datum narození a křtu 80 // 8.3. Jméno křtícího 82 // 8.4. Jméno křtěnce 82 // 8.5. Příjmení 86 // 8.6. Náboženství 94 // 8.7. Legitimita 95 // 8.8. Mrtvorozený 98 // 8.9. Místo narození a křtu 98 // 8.10. Porodní bába 99 // 8.11. Rodiče 99 // 8.12. Kmotři 100 // [6] // 8.13. Dodatečné poznámky 101 // 8.14. Nouzový křest 102 // 8.15. Adopce 102 // 9. Oddací zápisy 104 // 9.1. Vývoj zápisu 104 // 9.2. Ohlášky 107 // 9.3. Datum svatby 108 // 9.4. Místo svatby 108 // 9.5. Dispens 109 // 9.6. Bydliště snoubenců 111 // 9.7. Oddávající 111 // 9.8. Jména snoubenců 111 // 9.9. Rodiče snoubenců 112 // 9.10. Náboženství 112 // 9.11. Věk 113 // 9.12. Stav 114 // 9.13. Svědci 11S // 9.14. Rozvod 115 // 10. Úmrtní zápisy 117 // 10.1. Vývoj zápisu 117 // 10.2. Datum úmrtí 119 // 10.3. Datum pohřbu 119 // 10.4. Místo úmrtí 120 // 10.5. Jméno zemřelého 120 // 10.6. Věk 120 // 10.7. Místo pohřbu 121 // 10.8. Příčina smrti 122 // 10.9. Zaopatření 123 // 10.10. Svědci 124 // 11. Jiné zápisy 125 // 11.1. Zápisy v gruntovních knihách 125 // 11.2. Zápisy v urbářích 128 // 11.3. Rubriky katastrů 128 // 11.4. Soupis poddaných podle víry 131 // 12. Indikační skicy 132 // [7] // 13. Jak hledat rychleji 133 // 14. Jak hledat postrádané zápisy 134 // 14.1. Křestní zápis 134 // 14.2. Svatební zápis 137 // 14.3. Úmrtní zápis 139 // 15. Jak identifikovat názv)’obcí 140 // 16. Příbuzenské vztahy 141 // 17. Jak zpracovat výsledky bádání 142 // 18. Jak určit stáří nedatované písemnosti 143 // 19. Zpracování rodinné kroniky 145 //
PŘÍLOHY // Slovníček zkratek a latinských, německých a staročeských slov, které se často vyskytují v pramenech 148 // Slovníček povolání, řemesel, funkcí, hodností ap. 169 // Slovníček příčin úmrtí a některých chorob (starých i nových) 250 // Jména kalendářních měsíců odvozená z latiny 296 Německá jména kalendářních měsíců 296 Míry a váhy 298 Jednotky hmotnosti 298 Délkové míry 299 Plošné míry 300 Míry objemové 301 Další používané míry 302 // Napomenutí 306 // Použitá a doporučená literatura 308 // Internetové stránky 311 // Obrazová příloha 313 Legenda 315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC