Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997
128 s. : il. ; 29 cm

ISBN 80-85937-49-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, rešení otázek a úkolů, rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000012537
I ORGANICKÁ CHEMIE - CHEMIE SLOUČENIN UHLÍKU ...5 // 1 Organické sloučeniny - jejich struktura a reakce ...5 // 1.1 Minulost a současnost organické chemie ...6 // 1.2 Složení organických sloučenin ...7 // 1.3 Atom uhlíku - jeho struktura // a vazebné možnosti ...8 // 1.4 Vzorce a modely molekul organických sloučenin ...9 // 1.5 Třídění organických sloučenin // a jejich názvosloví ...9 // 1.6 Struktura organických sloučenin ...11 // Izomerie ...II // 1.7 Reakce organických sloučenin ...13 // Zápis chemických reakcí ...14 // 1.8 Přírodní zdroje organických sloučenin // a jejich využívání ...14 // 2 Uhlovodíky ...16 // 2.1 Alkany acykloaikany ...16 // 2.2 Alkeny a alkadieny ...21 // Alkeny ...22 // Alkadieny ...23 // 2.3 Alkiny ...24 // 2.4 Arény ...25 // 3 Halogenderiváty uhlovodíků ...28 // 4 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků ...32 // 4.1 Alkoholy a fenoly ...32 // Alkoholy ...32 // Fenoly ...35 // 4.2 Ethery ...36 // 4.3 Aldehydy a ketony ...37 // 4.4 Karboxylové kyseliny ...39 // Deriváty karboxylových kyselin ...42 // 4.4.1 Funkční deriváty karboxylových kyselin ...42 // Halogenidy karboxylových kyselin ... 42 // Estery ...42 // Amidy ...44 // Anhydridy ...44 // Nitrily ...45 // 4.4.2 Funkční deriváty kyseliny uhličité .... 45 // 4.4.3 Substituční deriváty karboxylových kyselin ...46 // Halogenkyseliny ...46 // Hydroxykyseliny ...47 // Ketokyseliny ...48 // Aminokyseliny ...49 // 5 Dusíkaté deriváty uhlovodíků ...50 // 5.1 Aminy ...50 // 5.2 Diazoniové soli, azosloučeniny ...51 // 5.3 Nitrosloučeniny.nitrososioučeniny ... 52 // 6 Sirné deriváty uhlovodíků ...53 // 6.1 Thioly a sulfidy ...53 // 6.2 Sulfoxidy,sulfonovékyseliny ...54 // 7 Organické sloučeniny fosforu a křemíku ...55 // 7.1 Organické sloučeniny fosforu ...55 // 7.2 Organické sloučeniny křemíku ...55 // 8 Organokovové sloučeniny ...56 //
9 Heterocyklické sloučeniny ...57 // 10 Chemické výrobky kolem nás v otázkách a úkolech ...59 // 10.1 Chemický průmysl ...59 // 10.2 Uhlí, ropa a zemní plyn - zdroje paliv a chemických surovin ...59 // 10.3 Plasty a syntetická vlákna ...61 // 10.4 Tenzidy ...62 // 10.5 Barviva ...63 // 10.6 Pesticidy ...63 // 10.7 Léčiva ...63 // 10.8 Potravinářská aditiva ...64 // II BIOCHEMIE ...65 // 1 Biochemie jako vědní obor ...65 // 1.1 Úvodem ...65 // 1.2 Chemické reakce v buňkách ...66 // 1.3 Studium živých soustav na různých úrovních ...67 // 1.4 Molekuly tvořícízáklad organismů .... 67 // 2 Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny . . 69 // 2.1 Aminokyseliny ...69 // 2.2 Peptidy ...71 // 2.3 Funkce bílkovin ...73 // 2.4 Kovalentnístrukturabilkovin ...73 // 2.5 Obecné znaky prostorového uspořádáni’ molekul bílkovin ...75 // 2.6 Celkový tvar molekul bílkovin ...76 // 2.7 Úrovní popisu prostorového uspořádáni’ bílkovin ...76 // 2.8 Svinování a denaturace molekul bílkovin ...78 // 2.9 Molekulová dynamika bílkovin ...79 // 3 Sacharidy ...79 // 3.1 Struktura a názvosloví monosacharidů 80 // 3.2 Jednotlivé monosacharidy ...81 // 3.3 Oligosacharidy ...82 // 3.4 Polysacharidy ...83 // 4 Lipidy a biologické membrány ...85 // 4.1 Triacylglyceroly ...85 // 4.2 Vosky ...86 // 4.3 Isoprenoidy ...86 // 4.4 Polámílipidy a biologické membrány .. 87 // 5 Nukleové kyseliny a přenos genetické informace ...88 // 5.1 Kovalentní a prostorová struktura nukleových kyselin ...89 // 5.2 Přenos genetické informace ...91 //
6 Enzymologie ...94 // 6.1 Struktura enzymů a mechanismus // jejich účinku ...96 // 6.2 Klasifikace a názvosloví enzymů ...98 // 6.3 Kinetikaenzymových reakcí ...99 // 6.4 Regulace enzymové aktivity ...99 // 6.5 Využití enzymů v praxi ...100 // 6.5.1 Použití celých buněk ...100 // 6.5.2 Použití izolovaných enzymů ...101 // 6.6 Funkce enzymů při trávení ...102 // 7 Biochemické děje ...102 // 7.1 Anabolismus ...102 // 7.2 Energetické potřeby organismů ...103 // 7.3 Adenosintri fosfát - hlavní dodavatel energie doendergonickýchprocesů ...104 // 7.4 Syntéza ATP - fototrofní a chemotrofnť organismy ...105 // 7.5 Úloha vodíku v metabolismu ...106 // 7.6 Základnímetabolické modely ...106 // 7.6.1 Fotoaulotrofní buňky ...106 // 7.6.2 Aerobníchemoorganotrofy ...106 // 7.6.3 Anaerobníchemoorganotrofy ...108 // 7.6.4 Chemolitotrofníbuňky ...108 // 8 Chemické a biochemické chápání světa živých systémů ...109 // 8.1 „Chemické“ a „biochemické“ molekuly ...109 // 8.2 Nadmolekulové struktury ...109 // 8.3 Kovalentní vazby a nekovalentní interakce ...109 // 8.4 Nerovnovážný charakter živých systémů ...109 // 8.5 Studium živých systémů jako inspirace filozofických úvah ...110 // Příloha // 1 Charakteristika chemických vazeb v organických sloučeninách // 2 Atom uhlíku a popis vazeb v ethanu, ethenu, cthi-nu a benzenu // 3 Názvosloví organických sloučenin // 4 Reakčni mechanismus, reakční centrum, substituční efekty // 5 Tabulky a schémata // Řešení otázek a úkolů // Rejstřík
(OCoLC)37674725
cnb000207044

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC