Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1994
419 s.

ISBN 80-901478-4-4 (váz.)
Spisy T. G. Masaryka ; 35
Obsahuje jmenný rejstřík
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - dílo - r. 1924-1928 - výbory
000012607
OBSAH: // 1924 Impromtu historique ... 11 // Projevy k úmrtí W. Wilsona ...13 // Masaryk a Marx ...14 // Filozofie v politice ... 17 // Proti dogmatu ...19 // Knoflíček ...21 // Siet viery ...24 // * Prezident Masaryk o německé otázce ...25 // Blahopřání Adolfu Stránskému к 70. narozeninám ...27 // Masaryk studentstvu ...28 // Do pomníku Štefánikova ...31 // Dopis TGM dorostu Československého červeného kříže ...32 // Po stopách rakuSáctví a čemosotnčnství ...33 // Armádní rozkaz prezidenta republiky к úmrtí generála Pellé ...36 // Pan prezident o své a Benešově návštěvě v Itálii ...37 // Interview ve varšavském židovském deníku Haint ...39 // Příspěvek do knihy o životě a díle dr.Burrowse ...41 // Některé prezidentovy projevy při červnové návštěvě moravských měst .. 43 // Pozitivní diplomacie ...49 // Slavný den československých legionářů ...52 // Zeď mezi domácím a zahraničním odbojem ...54 // Protilegionářská zeđ národní demokracie zříceninou ...57 // Česká politika za války ...63 // » Demokracie je diskuse ...66 // Martinské slavnosti ...69 // Havlíčkův pomník v Německém Brodě ...70 // Prezident Masaryk o účasti Spojených států ve světové válce ...71 // Dopis Jozefu Škultétymu к sedmdesátým narozeninám ...72 // Armádní rozkaz ke dni 28. září 1924 ... 73 // Třicet let novinářem ...74 // Ke sporu o humanitní program ...76 // Podivný prorok ...79 // Oslavy
státního svátku u prezidenta republiky...81 // Doslov к diskusi o 28. říjen ...83 // J. S. Machar odchází ...88 // 1925 Nový rok na Hradě ...91 // Prezident republiky paní E. M. Šoltésové ...93 // Z civilního generálního štábu ...94 // Děti u pana prezidenta ...97 // Anketa o odalkoholizování Slovenska ...98 // Prezident Masaryk v PEN klubu ...99 // Prezident Masaryk Leoši Janáčkovi ... 101 // Prezident Masaryk o Dunajské federaci ... 102 // Prezident Masaryk o československé jednotě ... 104 // Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války ... 105 // Sjezd záložních důstojníků ... 106 // Záložní důstojníci-učitelé u pana prezidenta ... 107 // Manifest к oslavám M. Jana Husa 6. července 1925 ... 108 // Den u prezidenta republiky ... 112 // Po skončení velkého díla ... 114 // Letošní 28. říjen ... 115 // Němečtí ministři ... 118 // Orgány dr. Kramáře...120 // Vděčný národ ... 121 // Demise ministra Stříbrného ... 122 // Vydavatelstvu Anglo-americké knihovny ... 125 // Politický úpadek národní demokracie ... 126 // Masarykova předmluva ke knize Tugana-Baranovského ... 128 // Rozhovor pro Christian Science Monitor...130 // Oslava založení čs. vojska v Itálii ... 132 // Prezident Masaryk o svém nástupci ... 133 // Prezident Masaryk o škole a sokolství ... 134 // Interview s panem prezidentem republiky ... 135 // Masarykův telegram Coolidgeovi ... 141 // Sokolstvo u pana prezidenta republiky
... 142 // Interview o významu sokolstva ... 143 // Katolicismus a inteligence ... 145 // Zájezd pana prezidenta do severovýchodních Čech ... 149 // Prezident Masaryk к 70. výročí smrti Havlíčka ... 151 // Masaryk к výročí třiceti let existence Dělnické akademie ... 152 // Interview s prezidentem Masarykem ... 153 // Martinské slavnosti ... 157 // Hold legionářů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi panu prezidentovi ... 158 // Rozhovor s redaktorem Prager Tagblattu ... 159 // Benešova volba do Rady Společnosti národů ... 163 // Obnovení sporu o 28. říjen ... 164 // 28. říjen na Hradě ... 166 // Prezident referuje o vnitropolitické problematice ... 170 // Jak prezident Masaryk vidí a posuzuje současné události evropské ... 172 // Rozhovor pro list Právo lidu s šéfredaktorem Stivínem ... 174 // Náš interview s panem prezidentem republiky ... 178 // Interview... 183 // Prezident Masaryk o míro. přátelství a spolupráci ...(186 // Prezident Masaryk o časových otázkách kulturních ... 189 // Prezident Masaryk o sokolování. Sokolu a sokolství ... 191 // Po návštěvě jihoslovanské delegace ... 197 // Kampaň proti ministru Benešovi ... 199 // Mezi Československem a Polskem ...200 // Svazu knihkupců a nakladatelů ...203 // Poděkování za udělení ěestného občanství Athén ...204 // Poděkování diplomatickému sboru ...205 // Prezident T. G. Masaryk o Smetanovi ...206 // !■ Masarykovo poselství po prezidentské volbě
...207 // Prezident Masaryk o významu Zborová ...213 // Několik poznámek к problému vychování dorostlých ...214 // Z nové cizí beletrie ...218 // Problém lásky a manželství v anglickém románu (Gilbert Frankau) — 225 // Z faäistické drogerie ...229 // Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi к 60. narozeninám ...232 // Pozdrav prezidenta kongresu Mezinár. unie geodetické a geofyzikální .. 233 // Blahopřání Petru Bezručovi к šedesátinám ...234 // Otomoktroji ...235 // f Projev prezidenta republiky ...237 // Šifrované depeše ...241 // Oslava padesátiletí Spolku českých žurnalistů ...244 // Nejčtenější spisovatelé američtí ... 245 // Vzpomínky na válku ...250 // Z fašistické kuchyně ...257 // Spor o carské Rusko a naše osvobození ...260 // Čechy v anglickém románě ...263 // Zahraniční a sociální politika orgánu lidové strany ...266 // Prezident Masaryk o některých věcech ...268 // Z cizích literatur ...275 // К historii vzniku čs. armády v Itálii ...280 // Švejk a senátor Dyk ...282 // Z cizích literatur ...284 // Předmluva’ke knize o Jiřím Klecandovi ...286 // Gajda vyhrál ...288 // O funkci, kterou by měla mít lidová strana ...290 // Z cizích literatur ...292 // Z cizích literatur ...294 // Z fašistické kuchyně ...296 // Prezident zemědělskému sjezdu ...297 // Některé prezidentovy projevy při návštěvě moravských měst ...298 // Z cizích literatur ...304 // Nadslovanství ...305
// Poselství prezidenta Masaryka legionářům ...307 // Štefánikovy oslavy a prezident republiky ...310 // Slovenské sokolstvo u prezidenta republiky ...311 // Humanita - pacifismus a voják ...312 // Armádní rozkaz ...315 // Odpověď deputaci socialistického dělnictva a legionářů ...316 // Dětem ...317 // Prezident к desátému výročí Polska ...319 // Johanes Amos Comenius ...320 // Prezident Masaryk к desátému výročí republiky ...322 // Odpověď diplomatickému sboru ...336 // Gentlemanství v politice ...337 // Série prezidentových projevů a interview při desátém výročí republiky . 341 // Volby a po volbách ...350 // Agrární strana ...354 // Strana klerikální ...357 // Strana dr. Kramáře I, И ...361 // Národní socialisté ...367 // Sociální demokracie - Marxismus - Kapitalismus (I), (II) ...370 // Po volbách před volbami ...377 // Rozhovory redakčně zpracované jako články: // Rozhovor Heinricha Manna s Masarykem ...383 // Rozhovor s prof. Maryanem Szyjkowskim ...387 // Rozhovor pro římský list Tribuna ...389 // Lotyšský žurnalista u pana prezidenta ...392 // Rozhovor pro norský list Aftenpostcn ...394 // Prezident Masaryk o budoucnosti Maďarska ...396 // Rozhovor pro list The Daily Telegraph ...397 // Katoličtí biskupové u prezidenta Masaryka ...399 // Ediční poznámka ...401 // Jmenný rejstřík ...405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC