Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c2000
xxviii,803 : il.

ISBN 80-7226-220-3 (brož.)
Business books
Praxe manažera
angličtina
Na titulním listě uvedeno chybně křestní jméno autora Kevin Scholes
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Podniky - řízení a organizace - příručky
000012842
Seznam ilustrací ...xv // Seznam schémat ...xvii // Předmluva ...xxi // ČÁST I - ÚVOD ...1 // 1 Cesty k úspěšnému podniku: úvod ...3 // 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí ...4 // 1.1.1 Charakteristika strategického rozhodování ...4 // 1.1.2 Strategické úrovně ...10 // 1.1.3 Slovník strategie ...12 // 1.2 Strategický management ...14 // 1.2.1 Strategická analýza ...17 // 1.2.2 Strategický výběr ...19 // 1.2.3 Implementace strategie ...’ ...21 // 1.2.4 Proces strategického managementu ...21 // 1.2.5 Strategický management „přizpůsobení“ nebo „rozpínání“ ...23 // 1.3 Strategický management v rozdílných podmínkách ...24 // 1.3.1 Malý podnik ...25 // 1.3.2 Nadnárodní společnosti ...25 // 1.3.3 Výrobní podniky a organizace služeb ...28 // 1.3.4 Strategie ve veřejném sektoru ...28 // 1.3.5 Privatizační postupy ...29 // 1.3.6 Sektor dobrovolných a nevýdělečných činností ...30 // 1.3.7 Profesionální organizace služeb ...30 // 1.4 Shrnutí: úkol strategického managementu ...31 // Odkazy ...33 // Doporučená četba ...34 // Cvičení ...35 // 2 Strategický management v praxi ...37 // 2.1 Úvod ...37 // 2.2 Modely strategického vývoje ...39 // 2.2.1 Důraz na rovnováhu ...39 // 2.2.2 Zamýšlené a realizované strategie ...42 // 2.3 Strategický vývoj coby manažerský záměr ...44 // 2.3.1 Hledisko plánování ...44 // 2.3.2 Hledisko řízení ...47 // Ѳ 2.3.3 Hledisko logického inkrementalismu ...47 // Strategický vývoj jako výsledek kulturních a politických // procesů ...50 // 2.4.1 Hledisko kulturní ...50 // 2.4.2 Politika a síť organizace ...54 // 2.4.3 Kulturní a politické procesy a jejich vliv na přijímání strategických rozhodnutí ...56 // 2.5 Dosazený strategický vývoj ...58 // 2.5.1. Vynucená volba ...58 // 2.5.2. Prostředí jako omezující faktor ...58 //
2.6 Poznámka ke strategické vizi ...59 // 2.7 Uspořádání procesů strategického vývoje ...60 // 2.8 Otázky strategického vývoje ...64 // 2.8.1 Kulturní síť ...65 // 2.8.2 Riziko strategického posunu ...70 // 2-8.3 Nejistota a sebezdokonalující se organizace ...74 // 2.9 Shrnutí a důsledky pro studium strategie ...75 // Odkazy ...77 // Doporučená četba ...79 // Cvičení ...80 // ČÁST II - STRATEGICKÁ ANALÝZA ...81 // 3 Analýza prostředí ...83 // 3.1 Úvod ...83 // 3.2/Pochopení povahy prostředí ...85 // 3.3 Zkoumání vlivu prostředí ...86 // 3.3.1 Analýza PEST ...87 // 3.3.2 Porterův diamant ...92 // 3.3.3 Použití scénářů ...96 // 3.4 Srovnávací prostředí: analýza pěti sil ...100 // 3.4.1 Ohrožení vstupů ...101 // 3.4.2 Síla odběratelů a dodavatelů ...102 // 3.4.3 Ohrožení substitucí ...105 // 3.4.4 Soutěživá konkurence ...106 // 3.4.5 Konkurence a spolupráce ...107 // 3.4.6 Klíčové otázky vznikající použitím analýzy pěti sil ...111 // 3.5 Identifikace konkurenčního postavení organizace ...112 // 3.5.1 Analýza strategické skupiny ...112 // 3.5.2 Segmentace trhu ...115 // 3.5.3 Analýza hodnot vnímaných zákazníky ...118 // 3.5.4 Atraktivita trhu a síla obchodu (neboli matrice // politiky řízení) ...119 // 8.5.5 Analýza konkurentů ...121 // 3.6 Analýza prostředí v praxi ...122 // 3.l Shrnutí ...123 // Odkazy ...124 // Doporučená četba ...125 // Cvičení ...125 // 4 Zdroje, konkurence a strategická způsobilost ...127 // 4.1 Úvod ...127 // 4.2 Audit zdrojů ...132 // 4.3 Analýza kvalifikací a klíčových kvalifikací ...133 // 4.3.1 Analýza hodnotového řetězce ...135 // 4.3.2 Identifikace klíčových kvalifikací ...138 // 4.3.3 Analýza efektivity nákladů ...140 // 4.3.4 Analýza navýšené hodnoty (efektivita) ...144 // 4.3.5 Řízení vazeb ...146 // 4.3.6 Odolnost ...150 //
4.4 Srovnávací analýza a standardy ...151 // 4.4.1 Historická analýza ...151 // 4.4.2 Srovnání s průmyslovými normami ...151 // 4.4.3 Benchmarking ...154 // 4.4.4 Finanční analýza ...156 // 4.5 Stanovení rozvahy organizace ...157 // 4.6 Identifikace klíčových otázek ...161 // 4 4.6.1 Analýza SWOT ...161 // 1 4.6.2 Kritické faktory úspěchu (CSF) ...163 // 4.7 Shrnutí ...163 // Odkazy ...165 // Doporučená četba ...167 // Cvičení ...167 // 5 Očekávání investorů a organizační záměry ...169 // 5.1 Úvod ...169 // 5.2 Vedení společnosti ...171 // 5.2.1 Řetěz vedení ...171 // 5.2.2 Podílníci a role nadřízených orgánů ...171 // 5.2.3 Práva věřitelů a poskytovatelů půjček ...174 // 5.2.4. Vztahy se zákazníky a klienty ...175 // 5.2.5 Změny vlastnictví: fúze a převzetí ...175 // 5.2.6 Zveřejňování informací ...177 // 5.2.7 Rozdílná očekávání ...177 // 5.3 Očekávání investorů ...179 // 5.3.1 Rozlišení investorů ...180 // 5.3.2 Mapování investorů ...181 // 5.3.3 Odhad síly ...186 // 5.4 Obchodní etika ...189 // x Cesty k úspěšnému podniku // 5.4.1 Etický postoj ...189 // 5.4.2 Sociální odpovědnost společnosti ...192 // 5.4.3 Role jednotlivců a manažerů ...193 // 5.5 Kulturní pozadí ...194 // 5.5.1 Národní i regionální kultura ...194 // 5.5.2 Profesionální a institucionální kultura ...195 // 5.5.3 Průmyslové recepty ...197 // 5.5.4 Organizační kultura ...197 // 5.5.5 Funkční/divizní kultura ...199 // 5.5.6 Analýza kulturního prostředí ...199 // 5.5.7 Charakteristika kultury společnosti ...201 // ’ 5.6 Záměry organizace ...203 // 5.6.1 Přehled úkolů ...203 // 5.6.2 Cíle společnosti ...206 // 5.6.3 Záměry jednotlivých útvarů ...206 // 5.6.4 Přesnost cílů a záměrů ...207 // 5.7 Shrnutí ...207 // Odkazy ...208 // Doporučená četba ...209 // Cvičení ...210 //
ČÁST III - STRATEGICKÝ VÝBĚR ...211 // 6 Základy strategického výběru ...213 // 6.1 Úvod ...213 // 6.2 Cíle a aspirace společnosti ...215 // 6.2.1 Vlastnické struktury ...215 // 6.2.2 Úkol a strategický záměr ...219 // 6.2.3 V jaké oblasti obchodu se to pohybujeme? // Otázka náhledu a rozdílnosti ...220 // 6.3 Základy konkurenčních výhod SBU: „strategické hodiny“ ...223 // 6.3.1 Strategie založené na ceně (směr 1 a 2) ...226 // 6.3.2 Přidaná hodnota, strategie diferenciace (schéma 4) ...230 // 6.3.3 Hybridní strategie (schéma 3) ...234 // 6.3.4 Cílená diferenciace (schéma 5) ...235 // 6.3.5 Strategie neúspěchu (schémata 5, 6 a 7) ...238 // 6.3.6 Argumenty managementu pro obecné srovnávací strategie ...239 // (o.4)Rozšířená strategie SBU: sdružení společností ...239 // 6.4.1 Správa portfolia ...239 // 6.4.2 Finanční strategie společnosti ...240 // 6.4.3 Mateřské společnosti: úloha mateřské organizace ...243 // 6.4.4 Matrice mateřské organizace ...245 // 6.4.5 Problém mateřské organizace ...246 // 6.5 Shrnutí ...247 // Odkazy ...250 // Doporučená četba Cvičení ...// 251 // 251 // 7 Strategické volby: řízení a metody vývoje ...253 // 7.1 Úvod ...253 // 7.2 Alternativní směry strategického vývoje ...254 // 7.2.1 Ochran upevnění současné pozice ...254 // 7.2.2 Vývoj produktu ...262 // 7.2.3 Vývoj trhu ...265 // 7.2.4 Diverzifikace ...267 // 7.3 Alternativní metody strategického vývoje ...278 // 7.3.1 Vnitřní vývoj ...279 // 7.3.2 Fúze a růst ...279 // 7.3.3 Společný vývoj a strategické aliance ...282 // 7.3.4 Shrnutí ...286 // Odkazy ...288 // Doporučená četba ...289 // Cvičení ...289 //
8 Zhodnocení a výběr strategie ...291 // 8.1 Úvod a kritéria hodnocení ...291 // 8.2 Určení vhodnosti ...291 // 8.2.1 Stanovení logických principů ...292 // 8.2.2 Prověřování možností ...301 // 8.3 Analýza přijatelnosti ...306 // 8.3.1 Analýza návratnosti ...307 // 8.3.2 Analýza rizika ...315 // 8.3.3 Analýza reakcí investorů ...317 // 8.4 Analýza proveditelnosti ...318 // 8.4.1 Analýza toku kapitálu ...318 // 8.4.2 Analýza rovnováhy ...320 // 8.4.3 Analýza rozvržení zdrojů ...320 // 8.5 Výběr strategie ...322 // 8.5.1 Plánovitý přístup: formální zhodnocení ...322 // 8.5.2 Vynucený výběr ...323 // 8.5.3 Poučení ze zkušenosti ...324 // 8.5.4 Řízení ...326 // 8.6 Shrnutí ...327 // Odkazy ...327 // Doporučená četba ...328 // Cvičení ...329 // ČÁST IV - IMPLEMENTACE STRATEGIE ...331 // 9 Model a struktura organizace ...333 // 9.1 Úvod ...333 // xii Cesty k úspěšnému podniku // 9.2 Typy struktury ...334 // 9.2.1 Jednoduchá struktura ...334 // 9.2.2 Funkční struktura ...334 // 9.2.3 Multidivizní struktura ...336 // 9.2.4 Struktura holdingové společnosti ...339 // 9.2.5 Struktura matrice ...340 // 9.2.6 Mezistruktury a strukturální variace ...343 // 9.2.7 Síťové a virtuální organizace ...343 // 9.2.8 Strukturální typy nadnárodních společností ...347 // 9.3 Prvky organizačního modelu ...354 // 9.4 Centralizace vs. postoupení pravomocí ...354 // 9.4.1 Úloha centra ...355 // 9.4.2 Rozdělení zodpovědností ...356 // 9.5 Uspořádání organizace ...362 // 9.5.1 Uspořádání organizace v praxi ...363 // 9.5.2 Změna uspořádání ...366 // 9.6 Shrnutí ...367 // Odkazy ...368 // Doporučená četba ...369 // Cvičení ...369 //
10 Rozmístění a kontrola zdrojů ...371 // 10.1 Úvod ...371 // 10.2 Uspořádání zdrojů ...373 // 10.2.1 Ochrana unikátních zdrojů ...376 // 10.2.2 Společné sladění prostředků ...376 // 10.2.3 Změna řízení obchodních procesů ...376 // 10.2.4 Využití zkušeností ...379 // 10.2.5 Udržení konkurenčního zvýhodnění ...379 // 10.3 Příprava zdrojových plánů ...382 // 10.3.1 Kritické faktory úspěchu ...382 // 10.3.2 Plánování priorit ...383 // 10.4 Procesy rozvržení a kontroly ...386 // 10.4.1 Kontrola prostřednictvím plánovacích systémů ...388 // 10.4.2 Kontrola prostřednictvím přímého dohledu ...389 // 10.4.3 Kontrola prostřednictvím stanovení // výkonnostních cílů ...390 // 10.4.4 Sociální a kulturní kontrola ...393 // 10.4.5 Kontrola prostřednictvím tržních mechanismů ...394 // 10.4.6 Sebekontrola a osobní motivace ...395 // 10.5. Klíčový zdroj: informace ...395 // 10.5.1 Informace o individuálních zdrojích ...396 // 10.5.2 Získávání informací jako prostředek pro tvorbu kvalifikace ...396 // 10.5.3 Informace, výkonnostní cíle a mechanismy trhu ...397 // 10.5.4 Informace, kulturní kontrola a sebekontrola ...397 // Cesty k úspěšnému podniku xiii // 10.6 Vlivy na model organizace a kontrolu ...397 // 10.6.1 Typ strategie ...398 // 10.6.2 Operační procesy a technologie ...399 // 10.6.3 Organizační vlastnictví a odpovědnost ...399 // 10.6.4 Prostředí ...400 // 10.6.5 Posilující cykly ...400 // 10.7 Shrnutí ...403 // Odkazy ...404 // Doporučená četba ...405
(OCoLC)84995420
cnb000885015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC