Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
139 s. : il.

ISBN 80-247-0541-9 (brož.)
Malá monografie
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, údaje o autorovi, rejstřík
Bibliografie: s. 123-136
Slinivka břišní - nemoci - příručky
000012854
OBSAH // Seznam použitých zkratek ... 8 // Úvod ... 9 // 1 Historie poznání o pankreatu ... 11 // 2 Chirurgická anatomie pankreatu ... 17 // 2.1 Embryologie ... 17 // 2.2 Anatomické poznámky důležité z chirurgického pohledu ... 19 // 2.2.1 Tepenný systém ... 23 // 2.2.2 Žilní systém ... 23 // 2.2.3 Lymfatické uzliny ... 24 // 2.2.4 Inervace pankreatu ... 25 // 3 Fyziologie pankreatu ... 27 // 4 Definice a klasifikace chronické pankreatitidy ... 29 // 4.1 Marseilleská klasifikace (1963) ... 29 // 4.2 Cambridgeská klasifikace (1983) ... 29 // 4.3 Revidovaná Marseilleská klasifikace (1984) ... 30 // 4.4 Klasifikace Marseillesko-Římská( 1988) ... 31 // 5 Etiologie a patofyziologie vzniku chronické pankreatitidy ... 33 // 5.1 Alkoholická chronická pankreatitida ... 34 // 5.1.1 Teorie intraduktální obstrukce ... 35 // 5.1.2 Teorie kombinace chronické ischemie žlázy a obstrukce // vývodů ... 36 // 5.1.3 Teorie primárního toxicko-metabolického poškození alkoholem ... 36 // 5.1.4 Teorie primárního poškození jaterní detoxikační funkce 36 // 6 Komplikace chronické pankreatitidy ... 39 // 6.1 Intrapankreatické komplikace ... 39 // 6.2 Extrapankreatické komplikace ... 40 // 6.2.1 Stenózy okolních orgánů ... 40 // 6.2.2 Stenóza žlučovodu ... 40 // 6.2.3 Peptický vřed ... 40 // 6.2.4 Krvácení do gastrointestinálního traktu ... 41 // 6.2.5 Absces pankreatu ... 41 // 6.2.6 Akutní pankreatitida ... 41 // 6.2.7 Pleurální výpotek ... 42 // 6.2.8 Pankreatický ascites ... 42 // 6.2.9 Změny na slezině ... 42 // 6.2.10 Metabolické změny ... 42 // 6.2.11 Kostní změny ... 42 // 6.2.12 Přidružená onemocnění ... 42 // 7 Klinické projevy chronické pankreatitidy, vyšetření a staging onemocnění ... 45 // 7.1 Klinická manifestace ... 45 // 7.1.1 Bolest ... 45 // 7.1.2 Malnutrice ... 49 // 7.1.3 Komplikace ... 49 //
7.2 Morfologické potvrzení diagnózy chronické pankreatitidy ... 50 // 7.2.1 Ultrasonografie (US) ... 50 // 7.2.2 Počítačová tomografie (CT) ... 51 // 7.2.3 Magnetická rezonance (MR) ... 52 // 7.2.4 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie // (ERCP) ... 52 // 7.3 Úloha funkčních testů ... 52 // 7.4 Nádorové markéry ... 54 // 7.4.1 Obecná charakteristika nádorových markérů ... 54 // 7.4.2 Rozdělení nádorových markérů ... 55 // 7.4.2.1 Onkofetální látky ... 55 // 7.4.2.2 Hormony ... 56 // 7.4.2.3 Enzymy ... 56 // 7.4.3 Využití nádorových markérů v diagnostice karcinomu // pankreatu ... 57 // 7.4.3.1 CA 19-9 ... 57 // 7.4.3.2 CA 50 ... 57 // 7.4.3.3 CA 242 ... 57 // 7.4.3.4 CEA (Karcinoembryonální antigen) ... 57 // 7.5 Molekulární genetika ... 58 // 7.5.1 Obecné principy onkogeneze ... 58 // 8 Léčení chronické pankreatitidy ... 59 // 8.1 Konzervativní léčení chronické pankreatitidy ... 59 // 8.1.1 Medikamentózni léčba bolesti ... 60 // 8.1.2 Medikamentózni léčba malabsorpce ... 61 // 8.1.3 Léčba pankreatického diabetů ... 62 // Léčba chronické pankreatitidy endoskopickou cestou ... 62 // 8.2. Léčba bolestivé formy chronické pankreatitidy ... 63 // g з Chirurgické výkony na pankreatu postiženém chronickým // zánětem ... 65 // 8.3.1 Indikace k chirurgickému léčení ... 65 // 8.3.2 Rozdělení chirurgických výkonů ... 65 // 8.3.3 Predoperační příprava ... 66 // 8.3.4 Výběr operačního výkonu ... 66 // 8.3.5 Přehled prováděných chirurgických výkonů ... 66 // 8.3.5.1 Laparotomie ... 67 // 8.3.5.2 Drenážní výkony ... 68 // 8.3.5.3 Resekční výkony ... 74 // 8.3.5.4 Výkony pro komplikace chronické pankreatitidy ... 79 // 8.3.5.5 Výkony na nervovém systému ... 80 // 8.3.5.6 Operační výkony pro pseudocysty pankreatu ... 88 // 8.3.6 Poznámky k chirurgickým výkonům ... 88 //
8.3.7 Souhrn k současně prováděným chirurgickým výkonům ... 90 // 9 Pooperační doléčení a péče ... 95 // 10 Výsledky endoskopického a chirurgického léčení onemocnění pankreatu // stiženého chronickým zánětem ... 97 // 11 Vlastní soubor ... 101 // 12 Diskuse ... 115 // 13 Závěr ... 119 // Doslov ... 121 // Literatura ... 123 // Rejstřík ... 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC