Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Prospektrum, 2000
295 s. : il.

ISBN 80-7175-057-3 (brož.) ISBN !80-7175-071-9 (chyb.)
Obsahuje ilustrace, úvod, tabulky, nebezpečné chemikálie, seznam pokusů, zákony a nařízení vlády ČR
Bibliografie: s. 294-295
Pokusy chemické - návody - příručky
000012884
Obsah // Úvod ...5 // 1. Vybavení a práce v chemické laboratoři ...7 // 1.1 Školní chemická laboratoř ...7 // 1.2 Skladování a používání chemikálií ...11 // 1. 3 Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích ...14 // 1. 4 Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři ...18 // 1. 5 První pomoc v chemické laboratoři ...24 // 1. 6 Základní práce v chemické laboratoři ...26 // 2. Chemické pokusy z obecné chemie ...34 // 2. 1 Vlastnosti prvků a sloučenin ...35 // 2. 2 Chemické reakce a jejich průběh ...47 // 2. 3 Chemická rovnováha a její využití ...59 // 3. Chemické pokusy z anorganické chemie ...73 // 3. 1 Vodík, kyslík, ozon a peroxid vodíku ...73 // 3. 2 Halogeny a jejich sloučeniny ...83 // 3. 3 Chalkogeny a jejich sloučeniny ...88 // 3. 4 Prvky skupiny dusíku a jejich sloučeniny ...101 // 3. 5 Prvky skupiny uhlíku a jejich sloučeniny ...109 // 3. 6 Prvky skupiny boru a jejich sloučeniny ...114 // 3. 7 Kovy alkalických zemin a jejich sloučeniny ...120 // 3. 8 Alkalické kovy a jejich sloučeniny ...126 // 3. 9 Přechodné kovy a jejich sloučeniny ...130 // 4. Chemické pokusy z organické chemie ...141 // 4. 1 Nasycené uhlovodíky - příprava a reakce ...145 // 4. 2 Nenasycené uhlovodíky - příprava a reakce ...156 // 4. 3 Aromatické uhlovodíky - příprava a reakce ...166 // 4. 4 Halogenové deriváty uhlovodíků ...169 // 4. 5 Dusíkaté deriváty uhlovodíků ...175 // 4. 6 Hydroxysloučeniny a ethery ...179 // 4. 7 Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony ...186 // 4.8 Karboxylové kyseliny ...191 // 4. 9 Deriváty karboxylových kyselin ...199 // 4. 10 Syntetické makromolekulární látky ...205 // 5. Chemické pokusy z biochemie ...213 // 5. 1 Složení živé hmoty ...213 // 5. 2 Nízkomolekulární složky živých soustav ...218 // 5. 3 Biopolymery ...238 // 5. 4 Enzymové reakce ...243 //
6. Příprava činidel a indikátorů ...247 // 7. Nebezpečné chemikálie, rizikové věty a bezpečnostní pokyny ...253 // 8. Chemické výpočty v chemických pokusech ...264 // Tabulky vlastností prvků a sloučenin ...278 // Seznam pokusů, obrázků a tabulek ...286 // Použitá a doporučená literatura ...294
(OCoLC)85011368
cnb000987411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC