Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.5) Půjčeno:59x 
BK
Příručka
1. vyd.
Olomouc : Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání, 2008
223 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-903658-1-0 (brož.) ISBN !80-903658-1-7 (chyb.)
Nad názvem: ESF, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, VCIZP
Obsahuje bibliografii na s. 219 a bibliografické odkazy
000012900
1 Nový systém sociálních služeb -- 1.1 Služby sociální péče do roku 2006 -- 1.2 Základní principy organizace nového systému sociálních služeb -- 1.2.1 Příspěvek na péči -- 1.2.2 Standardy kvality sociálních služeb -- 1.2.3 Inspekce kvality v sociálních službách -- 1.2.4 Financování sociálních služeb -- 1.3 Nedostatky nového systému -- 1.3.1 Příspěvek na péči -- 1.3.2 Standardy kvality sociálních služeb -- 1.3.3 Inspekce kvality v sociálních službách -- 1.3.4 Plánování a udržení sítě sociálních služeb -- 1.3.5 Financování služeb -- 2 Smluvní vztahy v občanském právu -- 2.1 Občanský zákoník a zákon o sociálních službách -- 2.2 Předmět a systém občanského práva -- 2.2.1 Občanské právo hmotné a procesní -- 2.2.2 Právo objektivní a subjektivní v občanském právu -- 2.3 Pojem občanskoprávního vztahu -- 2.3.1 Struktura občanskoprávního vztahu -- 2.3.1.1 Subjekt občanskoprávního vztahu -- 2.3.1.1.1 Zastoupení -- 2.3.1.1.1.1 Zastoupení ve správním právu exkurz -- 2.3.1.2 Obsah občanskoprávního vztahu -- 2.3.1.3 Objekt (předmět) občanskoprávního vztahu -- 2.3.2 Předpoklady občanskoprávního vztahu -- 2.3.2.1 Právní normy -- 2.3.2.2 Právní skutečnosti -- 2.3.2.2.1 Právní úkony v občanském právu -- 2.3.2.2.1.1 Náležitosti právního úkonu -- 2.3.2.2.1.2 Druhy právních úkonů -- 2.3.2.2.1.3 Neplatnost právních úkonů -- 2.3.2.3 Čas jako specifická právní
skutečnost -- 2.4 Význam teorie právních vztahů -- pro smluvní vztahy v sociálních službách -- 3 Smlouva o poskytování sociální služby -- 3.1 Význam smlouvy o poskytování sociální služby -- 3.1.1 Faktory, které ovlivňují uzavírání smluvních vztahů -- 3.1.1.1 Převaha poptávky nad nabídkou -- 3.1.1.2 Nedostatečné právní vědomí uživatelů služeb -- 3.1.1.3 Pojetí smlouvy u poskytovatelů -- 3.1.1.4 Nevyužití přechodného období -- 3.1.1.5 Vnímání priorit v sociálních službách -- 3.1.1.6 Provázanost smlouvy s ostatními ustanoveními zákona a prováděcí vyhlášky -- 3.1.1.7 Podfinancování sociálních služeb -- 3.2 Náležitosti smlouvy o poskytování sociální služby -- 3.2.1 Úprava smlouvy v zákoně o sociálních službách -- 3.2.1.1 Druhy služeb a smluvní vztahy -- 3.2.2 Označení smluvních stran -- 3.2.2.1 Zastoupení při sjednávání smlouvy -- 3.2.3 Druh sociální služby -- 3.2.3.1 Příklady ze smluv -- 3.2.4 Rozsah sociální služby -- 3.2.4.1 Příklady ze smluv -- 3.2.5 Místo a čas poskytování služby -- 3.2.5.1 Příklady ze smluv -- 3.2.6 Úhrada za služby -- 3.2.6.1 Úhrada za pobytové služby -- 3.2.6.2 Úhrada za služby ambulantní a terénní -- 3.2.6.3 Vrácení části úhrad -- 3.2.6.4 Příklady ze smluv -- 3.2.7 Ujednání o dodržování vnitřních pravidel -- 3.2.7.1 Příklady ze smluv -- 3.2.8 Ukončení platnosti smlouvy -- 3.2.8.1 Příklady ze smluv -- 3.2.9 Ostatní ustanovení
-- 3.2.9.1 Práva a povinnosti stran -- 3.2.9.2 Osobní údaje -- 3.2.9.3 Úschova cenných předmětů a odpovědnost za škodu -- 3.2.9.4 Stížnosti -- 3.3 Pravidla tvorby kvalitní smlouvy -- 4 Poskytovatelé sociálních služeb a smlouva poskytování sociální služby -- 4.1 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb -- 4.2 Možnosti odmítnutí podepsání smlouvy -- 4.3 Pořadníky a evidence uchazečů -- 4.4 Standardy sociální služby a smlouva o poskytování služby -- 4.5 Inspekce kvality v sociálních službách -- 4.6 Delikty v sociálních službách -- 5 Uživatelé socálních služeb a smlouva poskytování sociální služby -- 5.1 Zákon o sociálních službách a uživatelé služeb -- 5.1.1 Povinnosti osob pobírajících příspěvek na péči -- 5.2 Smlouva jako standard č. 16 sociálních služeb -- 5.3 Smlouva o poskytování sociální služby s fyzickou osobou -- 6 Možnosti řešení sporů vyplývajících ze smlouvy -- 6.1 Stížnosti na poskytování služby -- 6.1.1 Registrace poskytovatele sociální služby -- 6.1.2 Vzor stížnosti registrujícímu orgánu (krajský úřad) na nedostatky v kvalitě sociální služby -- 6.2 Soudní ochrana práv vzniklých na základě smlouvy o poskytování sociální služby -- 6.2.1 Vzor žaloby na splnění závazku poskytovatele vyplývajícího ze smlouvy -- 6.2.2 Vzor návrhu na vydání platebního rozkazu -- 7 Vzorové smlouvy o poskytování sociálních služeb -- 7.1 Vzorová smlouva
pro domov pro zdravotně postižené (alter, domov pro seniory) Jan Michalík, Petr Matuška, -- 7.2 Vzorová smlouva pro službu osobní asistence -- 7.3 Vzorová smlouva pro odborné sociální poradenství -- 7.4 Vzorová smlouva uživatele s pečující fyzickou osobou (která neposkytuje sociální služby jako podnikatel) -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC