Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opole : Instytut Śląski, 1998
144 s. : il., mapy, grafy ; 24 cm

ISBN 83-7126-109-8 (brož.)
Obsahuje tabulky
Nad názvem: Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu
Bibliografie na s. [125]-139
Anglické a německé resumé
Polsko - pohraničí - populace (obyvatelstvo) - stol. 20. - studie
Česko - pohraničí - populace (obyvatelstvo) - stol. 20. - studie
000012920
WPROWADZENIE 7 // PROCESY DEMOGRAFICZNO-SPOLECZNE W STREFIE POGRANICZNEJ 11 // Zakres przestrzenny badań nad procesami ludnościowo-osadniczymi w strefie pogranicza polsko-czeskicgo 1 // Badania nad problemami obszarów przygranicznych w Europie 15 // Regiony i obszary przygraniczne 17 // Obszary przygraniczne i granica 20 // Pogranicze a region przygraniczny 21 // Obszary przygraniczne i obszary peryferyjne 24 // Euroregiony a problemy współpracy transgranicznej 25 // OBSZAR POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO. ZARYS ZMIAN GRANICZNYCH I STOSUNKÓW ETNICZNYCH 33 // Zarys zmian granicznych 33 // Stosunki etniczno-narodowościowe na pograniczu polsko-czeskim 39 // PROCESY OSADNICZE NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM 43 // Zmiany struktur osadniczych w strefie pogranicza z Czechami 43 // Skutki powojennych zmian w systemach miejskich strefy pogranicza 44 // Wiejska sieć osadnicza pogranicza polsko-czcskiego 47 // STOSUNKI LUDNOŚCIOWE 51 // Ogólny obraz stosunków ludnościowych na pograniczu polsko-czeskim 51 // Procesy ludnościowe w strefie bezposrednicj do granicy z Czechami 57 // Procesy ludnościowe w strefie otuliny 57 // Zmiany w rozmieszczcniu ludności na czeskim pograniczu z Polską w latach 1950-1991 58 // Procesy ludnościowo-osadnicze na czeskim pograniczu z Polską 59 // Ludność czynna zawodowo na obszarze czeskiego pogranicza z Polską 60 // Zmiany przestrzenne w strukturze zawodowej ludności pogranicza czeskiego z Polską 61 // Zmiany struktury
wiekowej ludności czeskiego pogranicza z Polską w latach 1950-1991 (Północne Morawy i Czeski Śląsk) 62 // DYSPROPORCJE PRZESTRZENNE W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM POLSKIEJ STREFY POGRANICZNEJ Z CZECHAMI 67 // Cechy sytuacji demograficznej i spoleczncj obszarów pogranicza z Czechami 70 // PROBLEM BEZROBOCIA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ POLSKA-CZECHY. UWARUNKOWANIA OGÓLNE 71 // Bezrobocie na pograniczu polsko-czeskim i jego rozwoj w latach 1998-1994 73 // Struktura spoleczno-gospodarcza pogranicza polsko-czcskiego i zjawisko bezrobocia 74 // Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 77 // Wybrane elementy struktury bezrobocia 82 // Ocena bezrobocia w strefie przygranicznej Polska-Czechy na przykładzie województwa opolskiego 87 // Podaż pracy w polskiej strefie przygranicznej z Czechami 90 // PROCESY MIGRACJI W STREFIE PRZYGRANICZNEJ POLSKA-CZECHY 95 // Główne procesy migracyjne w województwach pogranicza polsko-czeskiego 96 // Zmiany ludnościowe w strefie pogranicza z Czechami pod wpływem migracji w latach 1988-1994 (na przykładzie woj. opolskiego) 108 // WNIOSKI 107 // Korzenie glównych problemów dcmograficznych i spolecznych pogranicza 107 // Główne problemy rozwoju związane ze zmianami struktur ludnościowych 110 // LITERATURA 125 // SUMMARY 141 // ZUSAMMENFASSUNG 148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC