Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2006
vi,231 s. : il.

ISBN 80-251-0923-2 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Egopsychologie - příručky
Osobnost - poruchy - psychologie analytická - příručky
Osobnost - poruchy - psychoterapie - příručky
Psychoterapie - příručky
000012999
Obsah // Úvod . . . . // Kapitola I // Objektní vztahy a charakterová analýza...7 // Pohled z hlediska objektních vztahů ...8 // Autismus ...10 // Od autismu k symbióze ...II // Diferenciace ...12 // praktikování...13 // znovuSbližovací fáze ...13 // identita a stálost objektu ... 15 // Oedipovské období ...16 // Perspektiva charakterové analýzy ...16 // Falešné self ...20 // Schizoidní charakter... 21 // SCHIZOID ...22 // Orální charakter ...23 // orální charakter ...23 // Symbiotický charakter ...24 // Symbiotický charakter ...24 // Narcistický charakter ...26 // Narcistický charakter ...26 // Masochistický charakter ...28 // Masochistický charakter ...28 // Rigidní charakter ...29 // Rigidní charakter ...30 // Perspektiva egopsychologie ...30 // Schizoidní charakter...33 // Orální charakter ...34 // Symbiotický charakter ...35 // Narcistický charakter ...36 // Masochistický charakter ...38 // Oidipovské problémy ...39 // Konflikty versus deficity při vysvětlování lidské patologie...40 // Obsah // Kapitola II // Nenáviděné dítě: schizoidní zkušenost ...41 // Etiologie ...41 // Vnější okolnosti a genetická výbava...43 // Afekt, chování, kognitivní schopnost ...44 // Afekt ...44 // Chování ...46 // kognice ...48 // Shrnutí...51 // Energetická exprese ...51 // Terapeutické cíle ...54 // Afektivní cíle ...54 // Cíle v oblasti chování a cíle společenské...56 // Kognitivní cíle ...58 // Kapitola III // Léčba
nenáviděného dítěte Část I ...63 // Přítomnost a protipřenos ...63 // Vysvětlení ...65 // Cvičení trvalého problému ... 66 // Příklady trvalých problémů ...69 // Proces trvalé kompenzace ...71 // Práce těla a afekt ...72 // Proces pasivního uvědomování...73 // Aktivní techniky ...75 // Zaměření pozornosti a postavení ...76 // Cvičení pro okulární segment - otevírání očí ...80 // Vyvolání energetických obranných mechanizmů ...82 // přerámcování ...83 // Výuka nových obranných mechanizmů ...87 // Přístup ke zdrojům ...88 // Vizuálně-kinestetická disociace...90 // Sebeuklidnění ...93 // Shrnutí ...93 // Kapitola IV // Léčba nenáviděného dítěte Část II ...95 // Případ z praxe ...95 // Analýza her ...99 // Obsah // Práce s tělem ...104 // Cvičení pro uvolnění a v/tvoření energetického náboje ...104 // Cvičení pro vybudování energetického náboje a uvolnění ...107 // Agrese, asertivita a terapeutická technika ...Ill // Úzkost, strach, hrůza ...114 // Aktivní techniky ...115 // Hypnotická technika ...116 // Vyvolání smutku a zármutku ...116 // fokusování ...117 // Aktivní techniky ...120 // „Šílená“ fáze psychoterapie...122 // Léčba schizoidního charakteru ...I 23 // Kapitola V // Opuštěné dítě symbiotický ústup ...125 // Etiologie ...125 // Milostná píseň orálního charakteru* ...129 // Proces sebe-potvrzení ...129 // Negativní odezva prostředí ...130
Reakce organizmu ...130 // Opakovaná negativní odezva prostředí...131 // Proces sebe-negace ...131 // Proces přizpůsobení (adjustace) ...131 // Chování, postoje a pocity ...133 // Energetická exprese ...140 // Cíle léčby ...143 // Afekt a pocity ...143 // Kognitivní oblast: Postoje a názory ...145 // Kapitola VI // Léčba opuštěného dítěte Část I ...151 // Terapeutické potřeby orálního pacienta ...151 // Počáteční práce s afekty ...152 // Schiffmanové proces skryté emoce ...153 // Případ skryté emoce ...155 // Sebe-uklidnění ...156 // Oralita a grandiozita ...159 // Aktivní techniky ...161 // Ukotvující cvičení...161 // Obsah // Uvolnění chronického napětí ...162 // Otevření potřeby a touhy ...165 // Kapitola VII // Léčba opuštěného dítěte Část II ...167 // Interpretace a dva trojúhelníky ...167 // Konkrétní případ ...169 // Cvičení na podporu kolapsu ...170 // interpretace a kolaps ...172 // Euforie a falešné já ...174 // Orální hry I 75 // Osamělost, žárlivost a strach z opuštění ...177 // Uhájení své pozice ...180 // Integrace kolapsu a kompenzace ...182 // Dvoudílné přerámcování ...183 // Vyléčený orální charakter ...185 // Kapitola VIII // Opravna ega Strategie podpůrné terapie ...189 // Model deficitu a model konfliktu ...190 // Autonomie a fungování ega ...192 // Hodnocení funkce ega ...194 // Techniky verbální psychoterapie ...197 // Úrovně podpůrné terapie ...201
Konkrétní příklad podpůrné terapie ...202 // Podpůrné prostředí ...203 // Pomocná instruktážní podpora...204 // Vysvětlení: Signální úzkost a traumatická úzkost ...205 // Budování pocitu „seif“ ...207 // Objektní stálost ...209 // Diferenciace: Interpersonální a intrapsychická ...210 // Strategie společenské interakce ...212 // Úzkost, agrese a společenská podpora ...215 // Paradoxní strategie a společenské zapojení ...217 // Kognitivní strategie pro budování ega ...220 // Charakterologická rodinná terapie ...225 // Propracování se problémy a transformace ...230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC