Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29.5) Půjčeno:59x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
109 s. : grafy ; 20 cm

ISBN 978-80-7368-563-8 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd
"Konference a vydání sborníků je tematicky svázáno s řešením projektu OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0248" -- Titulní list
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
000013020
Úvodní slovo -- Anotace konferenčních příspěvků -- MIROSLAV SAPÍK -- Výchova k občanství jako inspirace při tvorbě -- Školního vzdělávacího programu -- ANTONÍN STANĚK -- Politologická dimenze ve výchově k občanství a její možná reflexe -- ve Školním vzdělávacím programu -- MARIE HRACHOVCOVÁ -- Příprava studentů PdF oboru občanská výchova -- pro realizaci Školního vzdělávacího programu -- JAN LORENCOVIČ -- Rozvoj klíčových kompetencí učitelů základních škol -- pro tvorbu Školního vzdělávacího programu -- VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ -- Katedra společenských věd PdF OU a problematika RVP ZV -- stávající stav a inovace plynoucí z řešení projektu -- OP RLZCZ.04.1.03/3.2.15.2/0248 -- EVA ŠMELOVÁ -- Kompetentní učitel mateřské školy nezbytný předpoklad -- úspěšné kurikulární reformy v oblasti předškolního vzdělávání -- ALICE STRNADLOVÁ -- Zkušenosti se Školními vzdělávacími programy -- v mateřských školách v Ostravě -- RADMILA BURKOVIČOVÁ -- Rámcový vzdělávací program a otázky jeho převádění -- do praxe mateřských Škol -- HANA VAŇKOVÁ -- Model integrované výuky od myšlenky k realizaci -- DANUŠE SZTABLOVÁ -- SAPIENTER, COGITARE, HONESTE, OPERARI, LOQUI, AGITUR -- ROBERT ČAPEK -- Úsvit učitelů nad reformou -- Názory učitelů a ředitelů na Rámcové a Školní vzdělávací programy -- JANA ŠÍSTKOVÁ, PAVLA SOVOVA a EVA LUKAVSKÁ -- Škola v aktivním dialogu
-- IVANA BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ a RENATA ŠIKULOVA -- Sonda do budování multikulturně přátelského klimatu škol -- JITKA REDLICHOVÁ -- Hlas žáků v české kurikulární reformě -- MONIKA BLAŽKOVÁ -- Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké školy -- ALEXANDRA TOMÁŠOVA -- Učitel v roli manažera -- MARTINA ROZSYPALOVÁ -- Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech zemí Evropské unie. MARTIN KOVÁŘ -- Geografie na gymnáziích Těšínského Slezska -- možnosti vývoje oboru po zavedení Rámcového vzdělávacího programu -- JANA NÁLEPOVÁ a EVA LORENCOVIČOVÁ -- Další vzdělávání učitelů cizích jazyků -- JANA PAVLÍKOVÁ -- Inspirace pro ŠVP ze zahraničí jak vytvořit z běžné málotřídní školy školu atraktivní a širokým okolím vyhledávanou?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC