Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. české vyd.
Praha : Galén, c2007
207 s. : il.

ISBN 978-80-7262-428-7 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, terminologický slovník, rejstřík
Příručka pro pacienty a jejich rodiny
Příhody cévní mozkové - léčba - příručky
Příhody cévní mozkové - prevence - příručky
000013055
Obsah // Poděkování... 9 // Předmluva ... 11 // O autorovi... 13 // Předmluva ? českému vydání... 15 // Zkušenost pacienta ... 19 // Co jsme prožívali... 25 // Úvod ... 31 // 1. Jak rozumět mozku... 33 // Základy anatomie mozku a jeho krevního zásobení... 33 // Základy mozkových funkcí... 35 // Plasticita mozku... 36 // 2. Jak rozumět iktu ... 39 // Co je mozkový iktus a co tranzitorní ischemická ataka? ... 39 // Jaké jsou varovné příznaky a projevy mozkového iktu a TIA? ... 41 // Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?... 42 // Co je ischemický iktus?... 44 // Co je hemoragický (krvácivý) iktus?... 46 // 3. Rizikové faktory CMP ... 49 // Hypertenze ... 50 // Srdeční onemocnění ... 51 // Ateroskleróza ... 53 // Vysoká hladina cholesterolu... 53 // Tranzitorní ischemická ataka... 54 // Diabetes... 54 // Pohlaví a věk... 55 // Rodinná dispozice a genetika... 55 // Neprasklé nitrolební výdutě ... // Migrény... // Další medicínské problémy... // Další rizikové faktory... // 4. Odhad a ovlivnění vlastního rizika CMP... // Odhad rizika vzniku CMP ... // Jak změnit ovlivnitelné rizikové faktory... // Co lze dělat s neovlivnitelnými rizikovými faktory? // 5. Principy ošetření akutního iktu... // Proč je neodkladná hospitalizace tak důležitá? - // Jaká léčba je možná?... // Neprokázaná léčiva ... // Jak dlouhý by měl být pobyt v nemocnici?... // Jaká vyšetření jsou v nemocnici prováděna?
... // 6. Důsledky CMP... // Nakolik je iktus smrtelný?... // Jaké jsou dodatečné následky CMP?... // Jaké je riziko vzniku další CMP? ... // Jak snížit pravděpodobnost dalšího iktu?... // Jakáje naděje na uzdravení?... // 7. Ošetřovatelská a léčebná péče po iktu... // Kdy má začít rehabilitace ... // Specialisté a rehabilitační metody ... // Kam odchází pacient po propuštění z nemocnice? // 8. Péče o pacienta po iktu... // Polohování na lůžku a fyzioterapie ... // Prevence krevních sraženin ... // Posazování na lůžku... // Péče o kůži... // Péče o oči a dutinu ústní... // Prevence bolestí ramene ... // 56 // 57 // 57 // 63 // 65 // 66 // 66 // 83 // 85 // 85 // 87 // 90 // 90 // 91 // 99 // 99 // 102 // 106 // 107 // 109 // 113 // 113 // 113 // 117 // .121 // .122 // .133 // .133 // .134 // .135 // .136 // Vstávání ? lůžka a pohyb po okolí...137 // Polykání a příjem potravy...143 // Zvládání problémů s řečí a psaním ...145 // Ovládání močového měchýře a střev ...148 // Dechová cvičení...150 // Zvládání problémů se smysly...150 // Zvládání běžného života ...152 // Fyzická aktivita po iktu...158 // Zvládání emočních problémů...158 // Zvládání problémů s chápáním a uvažováním...160 // Předcházení pádům...161 // 9. Často kladené otázky...163 // Jaká je úloha rodiny...163 // S jakou podporou mohou rodina a pečovatelé počítat? ...164 // Může člověk
po mozkové příhodě nebo TIA řídit auto? ...167 // Lze po mozkové příhodě nebo TIA cestovat letadlem? ...167 // Je po mozkové příhodě nebo TIA pohlavní život vhodný? ...168 // Lze získat specifickou péči pro určité kultury?...168 // Závěr ...171 // Přílohy...173 // 1. Obecné příznaky iktu podle místa postižení...173 // 2. Režim nízkotučné a nízkocholesterolové diety...174 // 3. Příklady receptů pro zdravý mozek ...175 // 4. Doporučená váha dospělých ...181 // 5. Vzor deníku pacienta po mozkovém iktu ...183 // 6. Cíle a výsledky léčebné péče ...185 // 7. Informace o Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových // příhodách v ČR ...186 // 8. Přehled městských klubů Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP ...189 // 9. Nabídka rekondičních pobytů na rok 2006 (jako příklad pro další roky)...190 // Zkratky ...192 // Slovníček odborných výrazů...193 // Rejstřík ...203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC