Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Libri, 2008
359 s. : il., portréty ; 21 cm

ISBN 978-80-7277-356-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie
Vydáno ve spolupráci s Centrem mediálních studií při UK FSV a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
000013182
Obsah // Barbara Kôpplová a.Ian Jirák- Vzpomínky vykořeněné generace // na doby smutné i veselé...9 // Almanach // Vladimír Andrš: Motto: Životjejeden z nejtěžších.../7 // Stanislav Bártl: Ze Živonína do Prahy, mezi Arktidou a A ntarktidou ...23 // Rostislav Běhal: Pompe funébre aneb Jak se také kdysi vysílalo...27 // Zdenka Bergrová: Vzpomínka na Egona Ervína Kische ...3/ // Vladimíra Binarová: Veselo je tady, veselo...36 // Richard BöhneL Na cenzuru nelze zapomenout ...40 // Otakar Brůna: ...a neprosiljsem Pána Boha o pardon...42 // Jarmila Cysařová: O novináři, který nám chybí...46 // Josef Farský: Od Sněžky ažpo Duklu ...30 // Ladislav Forman: Na čertě k moderním technologiím...61 // Lenka Hašková: Březen 2006...64 // Pavel Hejcman: Z novináře a spisovatele lustrovaným starostou ...66 // Karel Helmich: Života běh neboli Vita Caroli...69 // Bohumil Hlaváček Provázela mne štěstěna ...74 // Ludmila Hlaváčková: Čtyři dekády vzestupů a pádů ...79 // Jaromír Hořec: Jedna kapitola z mé paměti - Panská 8...86 // Jarmila Houšková: To byla dobrá adresa...91 // Ludmila Hyblerová: Zdravice od Karla Pavlištíka ...95- // Rudolf Chaloupka: Od srpna 1968 do listopadu 1989 ...98 // František Janalík Z novinářské kolébky za stůl šéfredaktora // a spisovatele ...,...101 // Kamila Jašková: (Téměř) vším jsem byla ráda ...108 // Josef Jedlička: Příběh čeká na s\\’ého vypravěče...109 // Váelav
Jenšovský: Padesátá léta v redakci jednoho deníku .../// // Jiří Ješ: Co není v bibliografických slovnících ...117 // Jindřiška Klímová: Vyznání krásnému povolání .../20 // M iroslav Kratochvíl: Moskevské protokoly a František Kriegel.../25 // Ivana Lažanská-Gottliebová: Bcjvávalo...128 // Bohuslav Matyáš: Se 3‘templem i bez štemplu .../3/ // Naďa Mih al ovi čovxfjak mě učil František Němec, // slavný novinář a soudničkář.../37 // Jana Novotná: Když všechno bylo jinak...141 // Jan Petránek Rozhlasu jsem zůstal věrný celý život ...144 // Zuzana Poláková-Hnátko vár/e« „nenápadné"bylo moje žití...164 // Jan Rajlich: V zájmu rychlého a pohotového zpravodajství...167 // Eleanore Nelly Rasmussenová: Úryvek z mé knihy .../7/ // Věra Rollerová: Redaktorkou exilových novin .../75 // Josef Rubín: Moje cesty do přírody, k novinám a psaní vůbec ...179 // Otakar Rydlo: Objeveno v archivu ...184 // Helena Rychecká: Podivná doba mládí a dvacet let zoufalé mlhy...186 // Lubomír Selinger: Upublicisty neexistuje důchodový věk...189 // Miroslav Sígl: Celoživotně připoután k tisku, rozhlasu a televizi ...19y // Zdenčk K. Slabý: Noviny, časopisy, rozhlas, knížky...207 // Jiří Soukup: Trvalá přátelství ...210 // Blanka Stehlíková: « Nový a spol...273 // Vladimír Stibor: Anižjscm se stačil nadechnout ...277 // Jiří Svejkovský:’Téměř vše v mém curricula vitae ...227 // Eduard Světlík:
Útržky sfaktografickou stručností...222 // Ludmila Sýkorová: Dopis do záhrobí...226" // Vladislav Šmirous: Pestrá i trnitá ...230 // Dagmar Štětinová: Myslet, jak naši předkové mysleli na nás ...233 // Olga Šulcová: Psát do zásuvky má chutí málokdo ...23 8 // Milan Švihálck ’Žurnalistou, scenáristou, dramaturgem, // moderátorem, spisovatelem ...240 // Váelav Ukovský: Stopy časem zaváté ...242 // Vlastislav Tbman: Kdo tomuhle řemeslu jednou propadl...237 // Dušan Tomášek Kolegové, přátelé, cenzoři a další...254 // Jiří ’Ilmkl: Měl autor Švejka smůlu, či štěstí?...264 // Karel Týlš: Díky za novinářská setkávání...268 // Rudolf Ungen liy/a to šťastná volba...272 // Ladislav NúensVý: Proměny...27y // M iloš Volf: Moje radost - televizní pořady pro děti ...277 // Jiří Zadina: Odchody a návraty...282 // Přílohy ... 283 // Poznámky a vysvětlivky k následujícím přehledům...283 // Slovo do vlastních řad...284 // Perzekuce českých novinářů ...285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC