Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:184x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2002
591 s. : il. ; 17 cm

ISBN 80-247-0230-4 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000013203
Obsah // Seznam zkratek... 17 // Seznam zkratek nadpisů podkapitol... 19 // I. oddíl OBECNÁ ČÁST...23 // 1. Vyšetření chirurgického pacienta (Šmejkal, K.)...25 // I. Identifikace pacienta... 25 // II. Anamnéza... 25 // III. Klinické vyšetření... 26 // IV. Vyšetřování v urgentních případech...27 // V. Komplementární vyšetření... 27 // 2. Asepse a antisepse (Motyčka, P.)... 29 // I. Obecná charakteristika...29 // II. Sterilizace... 30 // III. Dezinfekce... 33 // IV. Vyšší stupeň dezinfekce...35 // V. Některé praktické postupy... 35 // 3. Rány (Ferko, A., Leško, M.)...41 // I. Definice ...41 // II. Rozdělení ran...41 // III. Hojení ran...42 // IV. Léčba poranění měkkých tkání ...44 // V. Faktory ovlivňující hojení ran...46 // VI. Poruchy hojení chirurgické rány...47 // VIL Chronické rány ...48 // 4. Infekce v chirurgii (Vykouřil, L.) ... 51 // I. Definice... 51 // II. Diagnostika... 52 // III. Obecné principy léčby... 53 // IV. Infekce měkkých tkání ...54 // V. Sepse ...58 // VI. Chirurgické ranné infekce ...60 // 5. Hnisavá onemocnění ruky (Vobořil, Z.)...63 // I. Obecná charakteristika...63 // II. Obecné principy léčby...64 // III. Specifika léčby jednotlivých forem zánětu...64 // IV. Hnisavá onemocnění ruky ...72 // 6. Neodkladná resuscitace (Kulda, K.) ...63 // I. Definice ...73 // II. Indikace k zahájení a ukončení neodkladné resuscitace ...73 // III. Diagnostika selhání vitálních funkcí ...74 // IV. Postup při základní neodkladné resuscitaci ...75 // V. Postup při rozšířené neodkladné resuscitaci ...75 // VI. Poresuscitační nemoc...75 // 7. Anestezie v chirurgii (Kulda, K.) ...81 // I. Definice ...81 // II. Předoperační vyšetření ...81 // III. Premedikace ...82 // IV. Celková anestezie ...82 // V. Místní anestezie ...82 // VI. Léčba pooperační bolesti ...86 //
8. Šok (Dostál, P.) ...95 // I. Obecná charakteristika ...95 // II. Klinický obraz ...96 // III. Diagnostický postup ...97 // IV. Vybrané hemodynamické principy léčby ..98 // V. Možnosti ovlivnění tepového objemu ...98 // VI. Ovlivnění tepové frekvence ...101 // VII. Léčba šoku ...101 // VIII. Vybrané klinické formy šoku ...101 // IX. Nejčastějčí chyby a komplikace ...106 // 9. Poruchy minerálového a vnitřního hospodářství (Dostál, P.)... 107 // I. Složení a obrat telesných tekutin... 107 // II. Poruchy metabolismu vody... 110 // III. Poruchy metabolismu sodflcu... 112 // IV. Poruchy metabolismu draslíku... 115 // V. Poruchy metabolismu hořčíku... 117 // VI. Poruchy metabolismu vápníku... 118 // VII. Poruchy metabolismu fosforu... 119 // VIII. Poruchy acidobazické rovnováhy... 119 // 10. Výživa chirurgického pacienta (Maňák, J., Páral, J.) ,,,125 // I. Definice... 125 // II. Zhodnocení stavu výživy... 125 // III. Indikace umělé výživy... 127 // IV. Stanovení nutričních potřeb... 127 // V. Formy umělé výživy... 129 // VI. Monitorování nemocných na umělé výživě... 134 // VII. Přehled dietního systému... 134 // VIII. Příklady dietního režimu po některých operačních výkonech... 135 // 11. Obecná traumatologie skeletu (Žvák, I.)... 137 // I. Anatomická poznámka... 137 // II. Hojení kostí... 137 // III. Poruchy hojení... 139 // IV. Zlomeniny... 140 // V. Léčba zlomenin... 142 // VI. Osteosyntézy... 144 // VII. Faktory určující způsob léčení zlomenin... 145 // VIII. Komplikace léčby zlomenin... 146 // 12. Kompartment syndrom (Žvák, I.)... 147 //
13. Transfuze (Maisnar, V., Řeháček, V., Ferko, A.)...153 // I. Definice... 153 // II. Určení krevních objemů... 153 // III. Předtransfuzní vyšetření... 153 // IV. Indikace ? podání transfuzních přípravků... 156 // V. Transfúzni přípravky...158 // VI. Autotransfuze... 159 // VII. Technika provedení transfuze... 160 // VIII. Potransfuzní reakce... 161 // 14. Předoperační péče o chirurgického pacienta (Kaška, M., Ferko, A.)... 163 // I. Indikace operačního výkonu... 163 // II. Zhodnocení operačního rizika... 163 // III. Obecná příprava pacienta... 164 // IV. Specifika předoperační přípravy rizikových skupin pacientů... 167 // 15. Pooperační péče a pooperační komplikace (Dostál, P., Kaška, M.)... 171 // I. Odpověd organismu na chirugický výkon... 171 // II. Charakter a rozsah pooperační péče ...172 // II. Obecné postupy v pooperační péči... 173 // IV. Nejčastější pooperační komplikace... 179 // 16. Základní chirurgické výkony (Chobota, M.)...203 // I. Tracheostomie...203 // II. Koniotomie...204 // III. Punkce hrudníku...205 // IV. Drenáž hrudníku... 205 // V. Punkce peřikardiálního vaku...208 // VI. Kanylace centrálních žil...209 // VII. Kanylace a. radialis...211 // Vili. Punkce močového měchýře...213 // 17. Zobrazovací metody používané v urgentní břišní chirurgii (Dvořák, P.)...215 // I. Zobrazovací metody...215 // II. Doporučené diagnostické postupy u vybraných onemocnění...217 // II. oddíl SPECIÁLNÍ ČÁST ...223 // 18. Náhlé příhody břišní (Vobořil, Z.)... 225 // I. Definice...225 // II. Rozdělení náhlých příhod břišních... 225 // III. Vyšetření nemocného při náhlých příhodách břišních... 226 // IV. Fyzikální vyšetření... 230 // V. Akutní bolestivé syndromy...234 // VI. Nejčastější chyby lékaře v terénu... 237 //
19. Zánětlivé náhlé příhody břišní (Vobořil, Z.)...239 // 20. Ileózní náhlé příhody břišní (Vobořil, Z.)... 247 // 21. Krvácení do GIT (Vobořil, Z.)... 253 // 22. Onemocnění jícnu (Kabeláč, K., Ferko, A.)...257 // I. Anatomie...257 // ?. Fyziologie... 258 // III. Vrozené poruchy jícnu...258 // IV. Poruchy motility... 259 // V. Hiátové kýly... 261 // VI. Refluxní nemoc jícnu... 262 // VII. Divertikly...266 // VIII. Benigní tumory jícnu... 267 // IX. Karcinom jícnu...267 // X. Poranění jícnu... 271 // XI. Poleptání jícnu... 273 // 23. Onemocnění žaludku a duodena (Kabeláč, K, Ferko, A.)...275 // I. Anatomie ...275 // II. Peptický vřed a vředová choroba ...276 // III. Komplikace gastroduodenálního vředu...283 // IV. Stavy po operacích žaludku ...286 // V. Karcinom žaludku ...288 // VI. Lymfomy žaludku...293 // 24. Onemocnění tlustého střeva (Jandík, P.)...295 // I. Nádorové polypy ...295 // II. Nenádorové polypy ...295 // III. Střevní polypózy ...296 // IV. Kolorektální karcinom ...296 // V. Divertikulámí choroba tlustého střeva ...306 // 25. Benigní onemocnění konečníku (Šimkovič, D.) ...311 // I. Anatomie ...311 // II. Hemeroidy ...312 // III. Anální fisura ...314 // IV. Anorektální abscesy a píštěle ...315 // V. Prolaps anorekta ...320 // VI. Anální inkontinence ...320 // 26. Idiopatické střevní záněty (Bedrna, J.)...323 // I. Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida) ...323 // II. Crohnova choroba ...326 // 27. Onemocnění slinivky břišní (Jon, B., Ferko, A.)...333 // I. Anatomická poznámka...333 // II. Akutní pankreatitida ...333 // III. Chronická pankreatitida...337 // IV. Pseudocysta pankreatu ...339 // V. Karcinom slinivky břišní ...342 // 28. Onemocnění jater (Vobořil, Z, Ferko, A.)...345 // I. Anatomie jater...345 // II. Cysty jaterní... 346 // III. Abscesy jater ...348 //
IV. Benigní nádory... 350 // V. Maligní nádory jater... 351 // VI. Neresekční metody léčby... 357 // 29. Onemocnění žlučových cest (Jon, B.)...359 // I. Žlučníkové kameny...359 // II. Kameny ve žlučových cestách (choledocholitiáza, // hepatikolitiáza)... 360 // III. Akutní zánět žlučových cest (Cholangoitis acuta)_361 // IV. Karcinom žlučníku... 362 // V. Karcinom žlučových cest... 363 // 30. Portální hypertenze (Ferko, A., Hůlek, P.)...365 // I. Fyziologie jater... 365 // II. Portální hypertenze ... 366 // III. Cirhóza jater... 367 // 31. Kýly (Vobořil, Z.)...373 // I. Obecná charakteristika...373 // ?. Nejčastější kýly... 377 // ?. Méně často se vyskytující kýly... 381 // 32. Náhlé příhody cévní (Vobořil, Z.)...385 // I. Obecná charakteristika...385 // ?. Nejčastější akutní příhody...385 // 33. Nádory plic a mediastina (Šimek, J.)...397 // I. Anatomické poznámky ... 397 // II. Nádory plic... 397 // OOO. Nádory mediastina...402 // 34. Onemocnění prsu (Jandík, P.)...405 // I. Vrozené vady prsu ...405 // II. Benigní onemocnění ...405 // III. Karcinom ženského prsu ...408 // IV. Sarkomy prsní žlázy ...413 // V. Karcinom mužského prsu ...413 // 35. Polytrauma a nemocný v kritickém stavu (Dědek, T, Ferko, A.)...415 // I. Obecná charakteristika ...415 // II. Reanimační fáze - přehled...416 // III. Reanimační fáze - podrobně...417 // 36. Trauma (Dědek, T., Ferko, A.)...429 // Kraniocerebrální poranění ...429 // I. Obecná charakteristika...429 // II. Specifická zranění ...433 // Poranění krku ...440 // I. Obecná charakteristika...440 // II. Specifická zranění...443 // Poranění páteře a míchy ...448 // I. Obecná charakteristika...448 // Poranění hrudníku...457 // I. Obecná charakteristika...457 // II. Specifická zranění ...460 // Poranění břicha...471 // I. Obecná charakteristika...471 // II. Specifická poranění ...475 //
Poranění uropoetického systému ...483 // I. Obecná charakteristika...483 // II. Specifická zranění...484 // Poranění pletence ramenního, pánevního a končetin ...488 // 37. Poranění ruky (Janeček, V., Talábová, Z.)...511 // I. Obecné principy...511 // II. Poranění flexorů...513 // III. Poranění extenzorů...517 // IV. Poranění nervů...518 // V. Ztrátová poranění, amputace... 521 // 38. Termická poranění (Klein, L.)...525 // I. Úvod... 525 // II. Indikace k hospitalizaci... 526 // III. Léčba ...527 // IV. Zásady první pomoci a přednemocniční péče u těžkých popálenin...527 // V. Zásady ústavní léčby... 528 // VI. Popáleninový šok... 529 // VII. Péče o popálené plochy... 529 // VIII. Odstranění mrtvých tkání - nekrektomie... 530 // IX. Infekce u popálenin... 531 // X. Komplikace u popálenin... 531 // 39. Transplantologie (Navrátil, P., Ferko, A.)...533 // I. Historie transplantologie... 533 // II. Obecná charakteristika... 534 // III. Organizace transplantace...535 // IV. Organizace transplantologie... 535 // V. Orgányk transplantaci...537 // VI. Chirurgická problematika transplantací...539 // VII. Pooperační péče... 540 // VIII. Přežívání transplantovaných orgánů - současnost a budoucnost...541 // III. ODDÍL APENDIX...543 // Apendix (Šmejkal, k.) ...545 // I. Vybrané fyziologické hodnoty v krvi... 545 // II. Vybrané nádorové markéry... 547 // III. Goldmanova kritéria k výpočtu indexu srdečního rizika ...547 // IV. Zhodnocení operačního rizika podle ASA (American Society of Anesthesiologists)...548 // V. Klasifikace rizika dle srdečního onemocnění - NYHA (New York Heart Association)... 549 // VI. Ransonova kritéria akutní pankreatitidy (k predikci mortality)... 550 // VII. Balthazarova kritéria hodnocení akutní pankreatitidy (na základě CT vyšetření)...551 //
VIII. Forrestova klasifikace krvácení z peptických vředů ...551 // IX. Mangled Extremity Severity Score (MESS), skóre k posouzení nutnosti amputace zraněné končetiny ... 552 // X. Glasgow Coma Scale (GCS)...553 // XI. Revised Trauma Score (RTS)...554 // XII. Syndromy inkompletní míšní léze...554 // XIII. Klasifikace transverzálních míšních lezí ...555 // XIV. Segmentární motorická inervace ...556 // XV. Hodnocení svalové síly (podle Britisch Medical Research Council)...557 // XVI. Hodnocení RTG snímků...557 // XVII. TNM klasifikace malignit GIT... 559 // XVIII. Hodnoty vybraných indexů odečítaných // z monitorů či jednoduše vypočtených... 560 // XIX. Vazoaktivní látky v léčbě krvácení do GIT...561 // IV. oddíl ŠICÍ MATERIÁLY...563 // Šicí materiály (Ferto, A.)...565 // I. Obecná charakteristika...565 // II. Výběr šifcího materiálu... 567 // Rejstřík...573
(OCoLC)51189512
cnb001088791

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC