Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000
250 s.

ISBN 80-7182-057-1 (brož.)
Obsahuje úvod, přílohy, rejstřík
Chemie - učebnice středošk.
000013420
K // Obsah // DERIVÁTY UHLOVODlKÜ // 1. Úvod...11 // 2. Halogenderiváty uhlovodíků...12 // 2.1. Příprava halogenderivátů...12 // Příprava halogenderivátů substitučními reakcemi...12 // Příprava halogenderivátů adičními reakcemi...16 // 2.2. Vlastnosti halogenderivátů ...18 // Fyzikální vlastnosti halogenderivátů ...18 // Chemické vlastnosti halogenderivátů...19 // 2.3. Význam halogenderivátů uhlovodíků ...20 // 3. Organokovové sloučeniny...22 // 3.1. Příprava organokovových sloučenin...22 // 3.2. Vlastnosti organokovových sloučenin...23 // 3.3. Využití organokovových sloučenin...23 // 4. Hydroxyderiváty...25 // 4.1. Příprava hydroxyderivátů ...26 // Příprava alkoholů...26 // Příprava fenolů...28 // 4.2. Vlastnosti hydroxyderivátů ...29 // Fyzikální vlastnosti hydroxyderivátů...29 // Chemické vlastnosti hydroxyderivátů ...30 // 4.4. Využití hydroxyderivátů ...35 // 5. Thioalkoholy a thiofenoly...38 // 5.1. Příprava thioalkoholů a thiofenolů ...38 // 5.2. Vlastnosti a využití thioalkoholů a thiofenolů...39 // 6. Ethery ...40 // 6.1. Příprava etherů...40 // 6.2. Vlastnosti etherů ...42 // Fyzikální vlastnosti etherů...42 // Chemické vlastnosti etherů ...42 // 6.3. Využití etherů...43 // 7. Aldehydy a ketony ...44 // 7.1. Příprava aldehydů a ketonů...44 // 7.2. Vlastnosti aldehydů a ketonů...47 // 4 // Fyzikální vlastnosti aldehydů a ketonů ...47 // Chemické vlastnosti aldehydů
a ketonů...48 // 7.3. Využití aldehydů a ketonů...50 // 8. Karboxylové kyseliny...52 // 8.1. Příprava karboxylových kyselin ...53 // 8.2. Vlastnosti karboxylových kyselin...55 // Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin...55 // Chemické vlastnosti karboxylových kyselin ...56 // 8.3. Využití karboxylových kyselin ...58 // 9. Síla kyselin a výpočty pH...62 // 9.1. Výpočty pH ...64 // 9.1.1. Výpočty pH roztoků silných kyselin a zásad...64 // 9.1.2. Výpočty pH roztoků slabých kyselin a zásad ...66 // 10. Funkční deriváty kyselin...69 // 10.1. Soli karboxylových kyselin...69 // Příprava solí karboxylových kyselin ...69 // Vlastnosti a význam solí karboxylových kyselin ...70 // 10.2. Halogenidy karboxylových kyselin...71 // Příprava halogenidů karboxylových kyselin ...71 // Vlastnosti a význam halogenidů karboxylových kyselin...72 // 10.3. Anhydridy karboxylových kyselin ...73 // Příprava anhydridů karboxylových kyselin...73 // Vlastnosti a význam anhydridů karboxylových kyselin ...74 // 10.4. Estery karboxylových kyselin...75 // Příprava esterů karboxylových kyselin ...75 // Vlastnosti a význam esterů karboxylových kyselin...76 // 10.5. Amidy karboxylových kyselin...77 // Příprava amidů karboxylových kyselin ...77 // Vlastnosti a význam amidů karboxylových kyselin...78 // 10.6. Nitrily ...78 // 10.7. Deriváty kyseliny uhličité...79 // 11. Substituční deriváty karboxylových kyselin...81 // 11.1. Halogenkyseliny
...81 // Příprava halogenkyselin...81 // Vlastnosti a význam halogenkyselin ...83 // 11.2. Hydroxykyseliny...84 // 11.3. Aminokyseliny...86 // Příprava aminokyselin ...86 // Vlastnosti a význam aminokyselin...87 // 11.4. Oxokyseliny ...89 // L // 5 // 12. Nitrosloučeniny...91 // 12.1. Příprava nitrosloučenin ...91 // 12.2. Vlastnosti a význam nitrosloučenin...95 // 13. Aminy...96 // 13.1. Příprava aminů...96 // 13.2. Vlastnosti a význam aminů...98 // 14. Heterocyklické sloučeniny...101 // 14.1. Pčtičlenné heterocykly...101 // 14.2. Šestičlenné heterocykly...107 // 14.3. SložitčjSí heterocyklické sloučeniny...111 // 15. Syntetické makromolekulám! látky ...112 // 15.1. Polymerace ...113 // 15.1.1. Radikálová polymerace...113 // 15.1.2. Iontová polymerace...114 // Kationtová polymerace...114 // Aniontová polymerace...115 // 15.2. Polyadice...116 // 15.3. Polykondenzace...117 // 16. Optická aktivita...118 // BIOCHEMIE // 1. Úvod do studia biochemie ...123 // 1.1. Látkové složení živé hmoty...123 // Biogenní prvky ...123 // Význam vody pro živé organismy ...124 // Koloidní charakter živých soustav ...125 // 1.2. Přírodní látky...126 // 2. Sacharidy...128 // 2.1. Monosacharidy ...128 // 2.1.1. Vlastnosti monosacharidů...134 // 2.1.2. Přehled a význam monosacharidů...135 // 2.2. Oligosacharidy...137 // 2.2.1. Vlastnosti oligosacharidů ...137 // 2.2.2. Rozdělení a význam oligosachridů...138 // Disacharidy neredukující...138
// Disacharidy redukující ...139 // Trisacharidy ...140 // 2.3. Polysacharidy ...140 // 2.3.1. Vlastnosti polysacharidů...141 // r--- --- // 6 // 2.3.2. Rozdělení a význam polysacharidu...141 // Polysacharidy stavební ...141 // Polysacharidy zásobní ...142 // Polysacharidy se specifickými funkcemi ...143 // 3. Lipidy...144 // 3.1. Jednoduché lipidy ...145 // Tuky...145 // Vosky ...145 // 3.2. Složené lipidy ...146 // Fosfolipidy ...146 // Glykolipidy...146 // 4. Peptidy a bílkoviny...147 // 4.1. Peptidy...147 // 4.2. Bílkoviny...148 // 4.2.1. Struktura bílkovin...150 // 4.2.2. Rozdělení a význam bílkovin ...153 // Jednoduché bílkoviny ...153 // Složené bílkoviny...154 // 5. Enzymy ...155 // 5.1. Názvosloví enzymů...155 // 5.2. Rozdělení enzymů...157 // 5.2.1. Kofaktory ...157 // Koenzymy oxidoreduktas ...158 // Koenzymy transferas ...159 // 5.3. Enzymová katalýza ...159 // 5.3.1. Substrátová specifita enzymů...160 // 5.3.2. Podmínky enzymové aktivity...161 // Vliv teploty ...161 // Vliv pH ...161 // Vliv aktivátorů...162 // Inhibice ...162 // 6. Vitaminy ...164 // 6.1. Vitaminy rozpustné v tucích...164 // 6.2. Vitaminy rozpustné ve vodě ...166 // 7. Nukleové kyseliny...168 // 7.1. Složení nukleových kyselin...168 // 7.2. Struktura nukleových kyselin ...171 // 7.3. Význam nukleových kyselin ...172 // 8. Energetický metabolismus...175 // 7 // 8.1. Makroergické sloučeniny ...175 // 9. Metabolismus sacharidů ...178 // 9.1. Katabolismus
sacharidů...178 // 9.1.1. Anaerobní odbourávání sacharidů, glykolýza...178 // 9.1.2. Aerobní odbourávání sacharidů ...181 // 9.1.3. Pentosový cyklus...184 // 9.2. Biosyntéza sacharidů...185 // 9.2.1. Fotosyntéza...185 // Primární (světelná) fáze fotosyntézy ...187 // Sekundární (temnostní) fáze fotosyntézy...190 // Fotorespirace ...192 // C4-rostliny ...192 // CAM-rostliny ...193 // 10. Metabolismus lipidů...194 // 10.1. Katabolismus lipidů...194 // 10.2. Biosyntéza tuků...197 // 10.3. Acetyl-CoA a jeho význam v metabolismu lipidů a sacharidů...197 // 11. Metabolismus bílkovin...199 // 11.1. Katabolismus bílkovin a aminokyselin...199 // 11.2. Biosyntéza aminokyselin a bílkovin ...200 // Biosyntéza aminokyselin...201 // Biosyntéza bílkovin ...202 // 12. Metabolismus nukleových kyselin...204 // 12.1. Katabolismus nukleových kyselin...204 // 12.2. Biosyntéza nukleových kyselin ...204 // 13. Sekundární metabolity...206 // 13.1. Alkaloidy...206 // 13.2. Isoprenoidy ...207 // Tetraterpeny, triterpeny ...208 // 14. Regulace metabolismu...210 // 14.1. Propojení metabolických dějů...210 // 14.2. Regulace metabolických procesů, hormony ...211 // 14.2.1. Hormony...213 // Přílohy...215 // Názvosloví derivátů uhlovodíků ...221 // Výsledky...242 // Rejstřík...245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC