Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Avicenum, 1991
249 : il.

ISBN 80-201-0151-9 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie a ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 240
Anatomie chirurgická - klouby - příručky
Klouby končetin - anatomie chirurgická - příručky
000013436
OBSAH // PfiEDMLUVA // ÚVODEM ... 12 // OBECNÁ ANATOMIE KLOUBU ... 13 // Artikulujíc! kosti ... 13 // Kloubní pouzdro ... 15 // Kloubní vazy // Kolemkloubní svalstvo // Přídatná zařízení kloubní a šlachová ... 20 // Cévní zásobení kloubu ... 20 // Artikulující kosti ... 20 // Vazivový aparát ... 21 // Cévní zásobení svalových úponů ... 22 // Inervace kloubu ... 22 // Biomechanika kloubní ... 23 // Kinematika ... 23 // Statika a dynamika ... 24 // Tribologie ... 24 // Literatura ... 25 // VÝVOJ KONČETIN A KLOUBŮ ... 26 // Ontogenetický vývoj končetin ... . ... 27 // Embryonální fáze ... 27 // Struktura a růst končetinového pupenu ... 27 // Vývoj jednotlivých tkání a orgánů ... 28 // Vývoj kloubů ... 30 // Fetální fáze ... 33 // Vyzrávání jednotlivých systémů ... 34 // Mechanismy vývoje a jejich řízeni ... 37 // Mechanismy vývoje ... 37 // Klinické poznámky ... 33 // Řízení a regulace vývojových pochodů ... 39 // Mechanické morfogenetické podněty ... 39 // Vznik pojivových tkání z nediferencovaného mezenchymu ... 39 // Reakce diferencovaných pojivových tkání na mechanické podněty ... 40 // Literatura ... 43 // OSIFIKACE A RŮST KOSTÍ ... 45 // Rozdělení, vývoj a osifikace kostí ... 45 // Rozdělení kostí ... 45 // Vývoj kosti ... 40 // Anatomie růstových struktur dlouhé kosti ... 46 // Epiíýza ... 46 // Růstová ploténka ... 4g // Makroskopický tvar fýzy ... 43 // Mikroskopická stavba fýzy ... 49 // Bipolárni fýza ... 52 // Metafýza ... 52 // Obvodové růstové struktury ... 52 // Ranvierův osifikační žlábek ... 52 // Lacroixův osifikační (perichondrálni) prstenec ... 53 // Periost a perichondrium ... 54 // Architektonika sítč kolagennieh vláken ... 54 // Klinické poznámky ... 55 // Růst kostí ... 56 // Růst dlouhé kosti ... 56 // Růst epifýzy ... 56 // Růst do délky ... 57 //
Růst diafýzy v příčném smčru ... 58 // Obvodový růst fýzy ... 59 // Celkový přehled funkcí růstových struktur ... 60 // Uzávěr fýzy dlouhých kosti ... 60 // llarrisovy linie ... 62 // Regulace růstu dlouhé kosti do délky ... 63 // Obecné údaje o aktivite fýzy ... 64 // Vliv mechanických faktorů ... 64 // Cévní, nervové a další vlivy ... 66 // Ovlivnění růstu za patologických podmínek ... 66 // Literatura ... 68 // CĚVNÍ ZÁSOBKNl DLOl Ilr: KOSTI ... 69 // Cévní zásobení epifýzy ... 69 // Cévni zásobení fýzy ... 71 // Cévní zásobení diafýzy ... 72 // Přehled cévních systémů ... 72 // Systém a. et v.nutricia ... 72 // Periostální cévy ... 72 // Cévy metafyzární ... 74 // Cévní zásobení kompakty diafýzy ... 75 // Cévni zásobeni kompakty prehaverské kosti ... 75 // Cévní zásobení kompakty haverské kosti ... 77 // Klinické poznámky ... 79 // Literatura ... 81 // RAMENNÍ KLOUB ... 82 // Artikulujíc! kosti ... 82 // Humerus ... 82 // Cavitas glenoidalis scapulae ... 83 // Vazivový aparát ... 84 // Labrum glenoidale ... 84 // Kloubní pouzdro ... 84 // Zesilující vazy pouzdra ... 85 // Klinické poznámky ... 88 // Kolemkloubní svaly ... 88 // Poznámky k vývoji ... 93 // Osifikace ... 94 // Lopatka ... 94 // Humerus ... 95 // Cévní zásobení ... 97 // Průběh jednotlivých artérií ... 97 // Cévní zásoben! artikulujících kostí ... 98 // Cévní zásobení vazivových struktur ... 98 // Nervové zásobení ... 99 // Průběh jednotlivých nervů ... 99 // Inervace kloubního pouzdra ... 100 // Klinické poznámky ... 100 // Biomechanika ... 101 // Literatura ... 103 // LOKETNÍ KLOUB Artikulující kosti // 104 // 104 // Humerus ... 104 // Radius ... 105 // Ulna ... 106 // Osové uspořádání kloubu ... 106 // Vazivový aparál ... 107 // Kloubní pouzdro ... 107 // Zesilující vazy ... 108 // Kolemkloubní svaly ... 111 //
Popis jednotlivých svalů ... 111 // Poznámky k vývoji ... 115 // Osifikace’ ...115 // Humerus ... 115 // Radius ... 117 // Ulna ... 117 // Cévní zásobení ... 119 // Popis vybraných artérií ... 119 // Cévní zásobení jednotlivých kostí ... 119 // Nervové zásobení ... 120 // Průběh jednotlivých nervů ... 120 // Inervace kloubního pouzdra ... 121 // Biomechanika ... 122 // Flexe — extenze ... 122 // Pronace — supinace ... 122 // Literatura ... 122 // KLOUBY V OBLASTI ZÁPĚSTÍ ... 124 // Artikulující kosti ... 124 // Popis jednotlivých kosti ... 124 // Celkový tvar styčných ploch jednotlivých kloubů ... 128 // Vazivový aparát ... 129 // Discus articularis ... 129 // Kapsulární vazy ... 131 // Volárni vazy ... 131 // Dorzální vazy ... 132 // Kolaterálni vazy ... 132 // Mezikoslní vazy ... 133 // Kloubní dutiny ... 133 // Poznámky k vývoji ... 134 // Osifikace ... 135 // Radius ... 135 // Ulna ... 135 // Karpální kosti ... 136 // Kolemkloubni svaly ... 137 // Volárni skupina ... 137 // Dorzálni skupina ... 138 // Canalis carpi ... 139 // Cuyonův kanál ... 141 // Foveola radialis ... 141 // Cévnizásobeni ... 141 // Průběh jednotlivých cév ... 142 // Popis cévních oblouků ... 142 // Cévni zásobení jednotlivých kosti ... 143 // Nervové zásobení ... 145 // Průběh jednotlivých nervů ... 145 // Inervace kloubního pouzdra ... 145 // Biomechanika ... 146 // Rozsah pohybů ... 146 // Kinematika ... 146 // Flexe — extenze ... 146 // Dukění pohyby ... 147 // Stabilita a přenos tlaku ... 148 // Literatura ... 148 // KYČELNÍ KLOUB ... 151 // Arlikulujicí kosti ... 151 // Acetabulum ... 151 // Femur ... 152 // Struktura proximálního konce femuru ... 153 // Prostorová orientace proximálního konce femuru ... 155 // Vazivový aparát ... 155 // Labrum acetabulare ... 155 // Kloubní pouzdro ... 156 // Kolemkloubní svaly ... 160 //
Flexory ... 161 // Extenzory ... 162 // Krátké zevní rotátory ... 162 // Adduktory ... 162 // Abduktory ... 163 // Poznámky k vývoji ... 164 // Osifikace a růst po narození ... 165 // Acetabulum a pánev ... 165 // Některé věkové změny ... 167 // Femur ... 168 // Klinické poznámky ... 170 // Cévní zásobení ... 171 // Obecné schéma cévního zásobení ... 172 // Průběh jednotlivých artérií ... 172 // Cévní zásobení acetabula ... 173 // Cévní zásobení proximálního konce femuru ... 173 // Cévní zásobení během růstu a dospělosti ... 175 // Klinické poznámky ... 177 // Nervové zásobení ... 179 // Průběh jednotlivých nervů ... 179 // Inervace kloubního pouzdra ... 181 // Biomechanika ... 181 // Literatura ... 181 // KOLENNÍ KLOUB ... 184 // Artikulující kosti ... 184 // Femur ... 184 // Tibia ... 186 // Patella ... 187 // Osové uspořádání femuru a tibie ... 188 // Vazivový aparát ... 188 // Kloubní pouzdro ... 188 // Kloubní dutina ... 189 // Vazy ... 190 // Zkřížené vazy ... 190 // Kapsulám! vazy ... 191 // Menisky ... 196 // Vazy menisků ... 198 // Kolemkloubní svaly ... 198 // Extenzní aparát ... 198 // Flexory ...200 // Burzy ...203 // Poznámky k vývoji ...205 // Osifikace ...206 // Femur ...206 // Tibia ... 207 // Patella ... 208 // Cévní zásobení ...208 // Průběh jednotlivých cév ...208 // Cévní zásobení artikulujících kostí ...209 // Cévní zásobení vazivových struktur ...210 // Nervové zásobení ... 211 // 9 // Průběh jednotlivých nervů ...211 // Inervace kloubního pouzdra ... 213 // Biomechanika ...213 // Flexe — extenze ...213 // Dotace ... 214 // Literatura ... 215 // NI.KZKWV Kl.OUt ... 217 // Artikulující’ kosti ...217 // Tibia ... 217 // Fibula ... 219 // Talus ...219 // Vazivový aparát ... 220 // Kloubní pouzdro ...220 // Vazy tibiofibulárního spojení ... 222 //
Kolemkloubní svaly ...226 // Extenzory ... 226 // Peroneální svaly ... 226 // Hluboké flexory ... 227 // Povrchové flexory ... 227 // Poznámky k vývoji ...230 // Osifikace ... 231 // Tibia a fibula ... 231 // Talus ... 232 // Cévní zásobení ... 232 // Průběh magislrálních artérií a jejich větvení ... 233 // Cévní zásobení pouzdra, tibie a fibuly ... 234 // Cévní zásobení talu ...234 // Cévní zásobení Achillovy šlachy ...236 // Nervové zásobení ...237 // Průběh jednotlivých nervů ... 237 // Inervace kloubního pouzdra ...237 // Biomechanika ... 237 // Literatura ... 238 // ZÁKLADNÍ MONOGIMFIK ...240 // REJSTŘÍK ... 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC