Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 1993
793 s. : il.

ISBN 80-85427-38-9 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, úvod
Chemie - prvky - učebnice vysokošk.
000013546
Obsah // svazek i // 1 VZNIK PRVKŮ. IZOTOPY A ATOMOVÉ HMOTNOSTI... 23 // 2 CHEMICKÁ PERIODICITA A PERIODICKÁ TABULKA... 46 // 3 VODÍK... 59 // 4 LITHIUM, SODÍK, DRASLÍK, RUBIDIUM, CESIUM A FRANCIUM... 96 // 5 BERYLLIUM, HOŘČÍK, VÁPNÍK. STRONCIUM, BARYUM A RADIUM ... 138 // 6 BOR... 174 // 7 HLINÍK. GALLIUM, INDIUM A THALLIUM... 262 // 8 UHLÍK... 317 // 9 KŘEMÍK... 401 // 10 GERMANIUM, CÍN A OLOVO... 450 // 11 DUSÍK... 492 // 12 FOSFOR... 577 // 13 ARSEN. ANTIMON A BISMUT... 669 // 14 KYSLÍK... 734 // SVAZEK II // 15 SÍRA... 794 // 15.1 Prvek... 794 // 15.1.1 Úvod... 794 // 15.1.2 Výskyt a rozšíření na Zemi... 796 // 15.1.3 Získávání a použití elementární síry... 798 // 15.1.4 Alotropické modifikace síry... 804 // 15.1.5 Atomové a fyzikální vlastnosti... 814 // 15.1.6 Chemická reaktivita... 815 // Poiyatomovc kationty síry... 818 // Síra jako ligand... 819 // Další ligandy obsahující síru jako donorový atom... 826 // 15.2 Sloučeniny síry... 830 // 15.2.1 Sulfidy kovů... 830 // Obecný úvod... 830 // Struktura sulfidů kovů... 834 // Polysulfidy kovů... 837 // 15.2.2 Sulfany (hydridy síry)... 838 // V // 15.2.3 Halogenidy síry... 840 // Fluoridy síry... 840 // Chloridy, bromidy a jodidy síry... 847 // 15.2.4 Halogenid-oxidy síry... 851 // 15.2.5 Oxidy síry... 853 // Nižší oxidy... 853 // Oxid siřičitý SOj... 856 // Oxidy síry jako ligandy... 861 // Oxid sírový SO,... 864 // Vyšší oxidy... 865 // 15.2.6 Oxokyseliny
síry... 866 // Kyselina sírová H2S04 ... 869 // Peroxokyseliny síry H2S05 a H2S2Os... 877 // Kyselina thiosírová H2S203 ... 878 // Kyselina dithionová H2S206 ... 880 // Polythionové kyseliny H2S„06 ... 881 // Kyselina siřičitá H2SO,... 883 // Kyselina disiřičitá H2S2Os... 885 // Kyselina dithioničitá H2S204 ... 886 // 15.2.7 Sloučeniny s vazbou síra—dusík... 887 // Binární nitridy síry... 888 // Kationty a anionty s vazbou síra—dusík... 896 // Imidy síry Sg- NH),... 900 // Další cyklické sloučeniny s vazbou síra—dusík... 903 // Sloučeniny s vazbou síra—dusík obsahující halogen... 903 // Sloučeniny s vazbou síra—dusík obsahující kyslík... 907 // 15.3 Literatura... 914 // 16 SELEN, TELLUR A POLONIUM... 923 // 16.1 Prvky... 923 // 16.1.1 Historie, výskyt a rozšíření... 923 // 16.1.2 Příprava a použití prvků... 924 // 16.1.3 Alotropické modifikace... 928 // 16.1.4 Atomové a fyzikální vlastnosti... 930 // 16.1.5 Chemické vlastnosti a skupinové trendy... 931 // 16.1.6 Polyatomové kationty M;+... 937 // 16.2 Sloučeniny selenu, telluru a polonia... 940 // 16.2.1 Selenidy, telluridy a polonidy... 940 // 16.2.2 Hydridy... 941 // 16.2.3 Halogenidy... 942 // Nižší halogenidy... 944 // Tetrahalogenidy... 946 // Hexahalogenidy... 949 // Halogenidové komplexy... 949 // 16.2.4 Halogenid-oxidy a pseudohalogenidy... 951 // 16.2.5 Oxidy... 953 // 16.2.6 ’ Hydroxidy a oxokyseliny... 955 // 16.2.7 Další anorganické sloučeniny...
959 // 16.2.8 Organoprvkové sloučeniny... 960 // 16.3 Literatura... 962 // 17 HALOGENY: FLUOR, CHLOR, BROM, JOD A ASTAT... 965 // 17.1 Prvky... 965 // 17.1.1 Úvod... 965 // Fluor... 967 // Chlor... 968 // VI // Brom... 970 // Jod... 971 // Astat... 972 // 17.1.2 Výskyt a rozšíření... 972 // 17.1.3 Výroba a použití halogenů... 974 // 17.1.4 Atomové a fyzikální vlastnosti... 980 // 17.1.5 Chemické vlastnosti a skupinové trendy... 984 // Obecná reaktivita a stereochemie... 984 // Roztoky a komplexy přenosu náboje... 987 // 17.2 Sloučeniny fluoru, chloru, bromu a jodu... 991 // 17.2.1 Halogenovodíky HX... 991 // Příprava a použití... 991 // Fyzikální vlastnosti halogenovodíků... 997 // Chemické vlastnosti halogenovodíků... 998 // Halogenovodíky jako nevodná rozpouštědla...1001 // 17.2.2 Halogenidy...?05 // Fluoridy...1006 // Chloridy, bromidy a jodidy...1009 // 17.2.3 Interhalogenové sloučeniny...1012 // Dvouatomové interhalogeny XY...1012 // Tetraatomové interhalogeny XYj...1017 // Hexaatomové a oktaatomové interhalogeny XFS a IF,...1023 // 17.2.4 Polyhalogenidové anionty...1029 // 17.2.5 Polyhalogenidové kationty XYJ,...1033 // 17.2.6 Kationty halogenů...1036 // 17.2.7 Oxidy chloru, bromu a jodu...1039 // Oxidy chloru...1039 // Oxidy bromu...?48 // Oxidy jodu...1048 // 17.2.8 Oxokyseliny halogenů a jejich soli...1051 // Obecný úvod...1051 // Kyseliny HX’O a jejich soli X’O...1055 // Kyseliny HOXO a jejich soli XO,~...1060 // Kyseliny
HOXO, a jejich soli XÓf...1062 // Oxokyseliny halogenů v oxidačním stavu Vil a jejich soli...1068 // Kyselina chloristá a chloristany...1068 // Kyselina bromistá a bromistany...1074 // Kyseliny jodisté a jodistany...1076 // 17.2.9 Fluorid-oxidy halogenů a podobné sloučeniny...1081 // Fluorid-oxidy chloru...1081 // Fluorid-oxidy bromu... 1087 // Fluorid-oxidy jodu...1089 // 17.2.10 Halogenderiváty oxokyselin...1092 // 17.3 Chemie astatu...1095 // 17.4 Literatura...1097 // 18 VZÁCNÉ PLYNY: HELIUM, NEON, ARGON, KRYPTON A XENON...1102 // 18.1 Úvod...1102 // 18.2 Prvky...1103 // 18.2.1 Rozšíření, příprava a použití...1103 // 18.2.2 Atomové a fyzikální vlastnosti...1105 // 18.3 Chemie vzácných plynů...406 // 18.3.1 Klathráty...1107 // 18.3.2 Sloučeniny xenónu...1109 // 18.3.3 Sloučeniny ostatních vzácných plynů...?8 // 18.4 Literatura...?9 // VII // 19 KOORDINAČNÍ SLOUČENINY...1121 // 19.1 Úvod...1121 // 19.2 Ligandy a jejich rozdělení...1121 // 19.3 Stabilita koordinačních sloučenin...1122 // 19.4 Koordinační čísla...1125 // 19.5 Izomerie...1130 // Konformační izomerie...1140 // Geometrická izomerie...1141 // Optická izomerie...1142 // Ionizační izomerie...1144 // Vazebná izomerie...1144 // Koordinační izomerie...1144 // Polymerační izomerie...1145 // Ligandová izomerie...1145 // 19.6 Koordinační vazba...1145 // Teorie valenčních struktur...1146 // 19.7 Teorie krystalového pole...1148 // 19.8 Barva komplexů...1153
19.9 Termodynamické účinky Štěpení krystalovým polem...1161 // 19.10 Magnetické vlastnosti...1162 // 19.11 Teorie ligandového pole... 1163 // 19.12 Teorie molekulových orbitalů...1164 // 19.13 Literatura...1166 // 20 SKANDIUM, YTTRIUM, LANTHAN ? AKTINIUM...1168 // 20.1 Úvod...1168 // 20.2 Prvky...1169 // 20.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1169 // 20.2.2 Výroba a použití kovů... 1169 // 20.2.3 Vlastnosti prvků...1170 // 20.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1173 // 20.3 Sloučeniny skandia. yttria. lanthanu a aktinia...1173 // 20.3.1 Jednoduché sloučeniny...1173 // 20.3.2 Komplexní sloučeniny...1175 // 20.3.3 Organokovové sloučeniny...1177 // 20.4 Literatura...1177 // 21 TITAN, ZIRKONIUM A HAFNIUM...1178 // 21.1 Úvod...1178 // 21.2 Prvky...1179 // 21.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1179 // 21.2.2 Výroba a použití kovů...1179 // 21.2.3 Vlastnosti prvků...1181 // 21.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1183 // 21.3 Sloučeniny titanu, zirkonia a hařnia...1185 // 21.3.1 Oxidy a sulfidy...1185 // 21.3.2 Smíšené nebo složené oxidy...1189 // 21.3.3 Halogenidy...1190 // 21.3.4 Sloučeniny s oxoanionty...1192 // 21.3.5 Komplexní sloučeniny... 1194 // Oxidační stav IV (ď)...1194 // Oxidační stav III (ď)...1198 // Nižší oxidační stavy...1200 // 21.3.6 Organokovové sloučeniny...1201 // 21.4 Literatura...1204 // Vlil // 22 VANAD, NIOB A TANTA!...1207 // 22.1 Úvod...1207 // 22.2 Prvky...1208 // 22.2.1 Výskyt
a rozšíření na Zemi...1208 // 22.2.2 Příprava a použití kovů...1209 // 22.2.3 Atomové a fyzikální vlastnosti prvků...1210 // 22.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1211 // 22.3 Sloučeniny vanadu, niobu a tantalu... 1213 // 22.3.1 oxidy...1213 // 22.3.2 Isopolysloučeniny...1216 // 22.3.3 Sulfidy, selenidy a telluridy...1220 // 22.3.4 Halogenidy a halogenid-oxidy...1221 // 22.3.5 Sloučeniny a oxoanionty...1226 // 22.3.6 Komplexní sloučeniny...1227 // Oxidační stav V (d")...1227 // Oxidační stav IV (ď)...1228 // Oxidační stav III (d2)...1230 // Oxidační stav II (a3)...1233 // 22.3.7 Organokovové sloučeniny...1234 // 22.4 Literatura...1236 // 23 CHROM, MOLYBDEN A WOLFRAM // 1238 // 23.1 // 23.2 // 23.2.1 // 23.2.2 // 23.2.3 // 23.2.4 23.3 // 23.3.1 // 23.3.2 // 23.3.3 // 23.3.4 // 23.3.5 // 23.3.6 // 23.3.7 // 23.3.8 // 23.3.9 23.4 // Úvod... // Prvky... // Výskyt a rozšíření na Zemi... // Příprava a použití kovů... // Vlastnosti prvků... // Chemické vlastnosti a skupinové trendy . Sloučeniny chrómu, molybdenu a wolframu Oxidy chrómu, molybdenu a wolframu . // Isopolyanionty... // Heteropolyanionty... // Wolframové a molybdenové bronzy . . . // Sulfidy, selenidy a telluridy... // Halogenidy a halogenid-oxidy... // Komplexní sloučeniny chrómu, molybdenu // Oxidační stav VI (d")... // Oxidační stav V (ď)... // Oxidační stav IV (d:)... // Oxidační stav III (ď)... // Oxidační stav II (ď)... // Biologická aktivita
a fixace dusíku Organokovové sloučeniny . . . . Literatura... // a wolframu // 1238 // 1239 1239 // 1239 // 1240 // 1241 // 1243 // 1244 1247 // 1255 // 1256 // 1257 1259 1264 1264 1266 // 1267 // 1268 1273 1278 1281 1283 // 24 MANGAN, TECHNECIUM A RHENIUM...1286 // 24’* Úvod...1286 // 24.2 Prvky...1287 // 24.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1287 // 24.2.2 Příprava a použití kovů...1287 // 24.2.3 Vlastnosti prvků...1289 // 24.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1290 // 24.3 Sloučeniny manganu, technecia a rhenia...1293 // 24.3.1 Oxidy a chalkogenidy...1293 // 24.3.2 Soli oxokyselin...1297 // 24.3.3 Halogenidy a halogenid-oxidy...1298 // IX // 24.3.4 Komplexní sloučeniny manganu, technecia a rhenia...1302 // Oxidační stav VII (ď)...1302 // Oxidační stav VI (ď)...1303 // Oxidační stav V (d2)...1304 // Oxidační stav IV (d3)...1304 // Oxidační stav III (dJ)...1305 // Oxidační stav II (d5)...1308 // Nižší oxidační stavy...1311 // 24.3.5 Organokovové sloučeniny...1311 // 24.4 Literatura...1318 // 25 ŽELEZO, RUTHENIUM ? OSMIUM...1320 // 25.1 Úvod...1320 // 25.2 Prvky...1321 // 25.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1321 // 25.2.2 Příprava a použití prvků... 1321 // 25.2.3 Vlastnosti prvků...1325 // 25.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1328 // 25.3 Sloučeniny železa, ruthenia a osmia...1333 // 25.3.1 Oxidy a chalkogenidy...1333 // 25.3.2 Podvojné oxidy a oxoanionty prvků...1335 // 25.3.3 Halogenidy a halogenid-oxidy...1337
// 25.3.4 Komplexní sloučeniny...1340 // Oxidační stav VIII (ď)...1340 // Oxidační stav VII (ď)...1340 // Oxidační stav VI (d2)...1340 // Oxidační stav V (d3)...1341 // Oxidační stav IV (d4)...1341 // Oxidační stav III (d3)...1344 // Oxidační stav II (d6)...1349 // Nižší oxidační stavy...1355 // 25.3.5 Biochemie železa...1356 // Hemoglobin a myoglobin...1357 // Cytochromy...1361 // Bílkoviny s vazbou železo—síra...1362 // 25.3.6 Organokovové sloučeniny...1364 // Karbony ly...1364 // Hydrido-karbonyly a karbonylátové anionty...1366 // Halogenid-karbonyly a další substituované karbonyly...1368 // Ferrocen a další cyklopentadienyly...1369 // 25.4 Literatura...1372 // 26 KOBALT, RHODIUM A IRIDIUM...1375 // 26.1 Úvod...1375 // 26.2 Prvky...1375 // 26.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1375 // 26.2.2 Příprava a použití prvků...1376 // 26.2.3 Vlastnosti prvků...1378 // 26.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1379 // 26.3 Sloučeniny kobaltu, rhodia a iridia...1381 // 26.3.1 Oxidy a sulfidy...1381 // 26.3.2 Halogenidy...1382 // 26.3.3 Komplexní sloučeniny...1385 // Oxidační stav IV (ds)...1385 // Oxidační stav III (d6)...1386 // Oxidační stav II (ď)...1397 // Oxidační stav I (d8)...1402 // Nižší oxidační stavy...1406 // X // 26.3.4 Biochemie kobaltu...1407 // 26.3.5 Organokovové sloučeniny...1410 // Karbonyly...1410 // Cyklopentadienyly...1413 // 26.4 Literatura...1413 // 27 NIKL, PALLADIUM A PLATINA...1416
27.1 Úvod...1416 // 27.2 Prvky...1417 // 27.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1417 // 27.2.2 Příprava a použití prvků...1418 // 27.2.3 Vlastnosti prvků...1420 // 27.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1421 // 27.3 Sloučeniny niklu, palladia a platiny...1423 // 27.3.1 Systém Pd/H2...1424 // 27.3.2 Oxidy a chalkogenidy...1425 // 27.3.3 Halogenidy...1426 // 27.3.4 Komplexní sloučeniny...1428 // Oxidační stav IV (d6)...1428 // Oxidační stav III (ď)...1429 // Oxidační stav II (d8)...1430 // Oxidační stav I (d9)...1445 // Oxidační stav 0 (d’°)...1445 // 27.3.5 Organokovové sloučeniny...1446 // Sloučeniny s vazbou o...1446 // Karbonyly...1448 // Cyklopentadienylové sloučeniny...1448 // Alkenové a alkinové komplexy...1450 // ?-Aliylové komplexy...1452 // 27.4 Literatura...1453 // 28 MĚĎ, STŘÍBRO A ZLATO...1455 // 28.1 Úvod...1455 // 28.2 Prvky...1456 // 28.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1456 // 28.2.2 Příprava a použití prvků...1457 // 28.2.3 Atomové a fyzikální vlastnosti prvků...1459 // 28.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1460 // 28.3 Sloučeniny médi, stříbra a zlata...1464 // 28.3.1 Oxidy a sulfidy...1465 // 28.3.2 Halogenidy...1466 // 28.3.3 Fotografie...1469 // 28.3.4 Komplexní sloučeniny...1471 // Oxidační stav III (d8)...1471 // Oxidační stav II (d9)...1473 // Elektronová spektra a magnetické vlastnosti meďnatých komplexů...1479 // Oxidační stav I (dlu)...1479 // Klastrové sloučeniny
zlata...1483 // 28.3.5 Biochemie mědi...1484 // 28.3.6 Organokovové sloučeniny...1485 // 28.4 Literatura...1487 // 29 ZINEK, KADMIUM A RTUŤ...1490 // 29.1 Úvod...1490 // 29.2 Prvky...1491 // 29.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1491 // 29.2.2 Příprava a použití prvků...1491 // 29.2.3 Vlastnosti prvků...1494 // XI // 29.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1495 // 29.3 Sloučeniny zinku, kadmia a rtuti...1497 // 29.3.1 Oxidy a chalkogenidy...1498 // 29.3.2 Halogenidy...1501 // 29.3.3 Rtuť v oxidačním stavu 1...1503 // Polykationty rtuti...1505 // 29.3.4 Zinek a kadmium v oxidačním stavu II...1506 // 29.3.5 Rtuť v oxidačním stavu II...1507 // Sloučeniny s vazbou Hg"—N...1509 // 29.3.6 Organokovové sloučeniny...1511 // 29.3.7 Význam prvků pro biologii a životní prostředí...1515 // 29.4 Literatura...1517 // 30 LANTHANOIDY (Z = 58 až 71)...1520 // 30.1 Úvod...1520 // 30.2 Prvky...1522 // 30.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1522 // 30.2.2 Výroba a použití prvků...1524 // 30.2.3 Vlastnosti prvků...1528 // 30.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1531 // 30.3 Sloučeniny lanthanoidů...1534 // 30.3.1 Oxidy a chalkogenidy...1535 // 30.3.2 Halogenidy...1538 // 30.3.3 Magnetické a spektrální vlastnosti...1539 // 30.3.4 Komplexní sloučeniny...1542 // Oxidační stav IV...1542 // Oxidační stav III...1543 // Oxidační stav II...1545 // 30.3.5 Organokovové sloučeniny...1546 // Cyklopentadienily a příbuzné sloučeniny...1546
// Alkylové a arylové sloučeniny...1547 // 30.4 Literatura...1547 // 31 AKTINOIDY (Z - 90 až 103)... 1550 // 31.1 Úvod...1550 // Supertěžké prvky...1553 // 31.2 Prvky...1553 // 31.2.1 Výskyt a rozšíření na Zemi...1553 // 31.2.2 Příprava a použití prvků...1555 // Jaderné reaktory a atomová energie...1556 // Přepracování jaderného paliva...1561 // 31.2.3 Vlastnosti prvků...1563 // 31.2.4 Chemické vlastnosti a skupinové trendy...1566 // 31.3 Sloučeniny aktinoidů...1571 // 31.3.1 Oxidy a chalkogenidy...1571 // 31.3.2 Směsné oxidy... 1573 // 31.3.3 Halogenidy...1574 // 31.3.4 Magnetické a spektrální vlastnosti...1578 // 31.3.5 Komplexní sloučeniny...1579 // Oxidační stav VII...1579 // Oxidační stav VI...1579 // Oxidační stav V...1581 // Oxidační stav IV... 1582 // Oxidační stav III...1584 // Oxidační stav II...1585 // 31.3.6 Organokovové sloučeniny...1585 // 31.4 Literatura...1588 // XII // DODATKY...1591 // Dodatek 1 Atomové orbitaly...1591 // Dodatek 2 Prvky symetrie, operace symetrie, bodové grupy symetrie...1596 // Dodatek 3 Některé jednotky nepatřící do soustavy S1...1599 // Dodatek 4 Výskyt prvků v zemské kůře...1600 // Dodatek 5 Efektivní iontové poloměry pro různé oxidační stavy...1601 // Dodatek 6 Nobelovy ceny za chemii...1604 // Dodatek 7 Nobelovy ceny za fyziku...1606 // Literatura ? dodatkům ...1609 // REJSTŘÍK ...1610 // XIII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC