Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008
101 s. : il., grafy ; 21 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-7043-714-8 (brož.)
Na obálce pod názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Obsahuje bibliografii na s. 91-93
000013701
1 CO JE VLASTNĚ TVOŘIVOST -- 1.1 Všeobecný pohled na pedagogickou tvořivost -- 1.2 Faktory tvořivosti -- 1.3 Fáze tvořivého procesu -- 1.4 Technická tvořivost -- 1.5 Rozvoj tvořivosti žáka -- 2 TVOŘIVOST VE VYUČOVACÍM PROCESU -- 2.1 Tvořivé vyučování a jeho koncepce -- 2.2 Metodika tvořivého vyučování -- 2.3 Bariéry tvořivé práce -- 2.4 Metody rozvoje tvořivosti -- 2.5 Techniky na podporu tvořivosti -- 2.6 Tvořivost a synergie -- 3 VÝZKUM TVOŘIVÝCH SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU -- 3.1 Cíle a hypotézy výzkumu -- 3.2 Organizace výzkumu a charakteristika výzkumného vzorku -- 3.3 Výsledky výzkumu a ověření hypotéz -- 3.4 Další výsledky, shrnutí a závěry výzkumu -- 4 PRACOVNÍ A TECHNICKÁ VYCHOVÁ V SOUČASNÉ EDUKACI -- 4.1 Technická výchova jako součást všeobecného vzdělávání -- 4.2 Učení senzomotorickým dovednostem -- 4.3 Domény ovlivňující rozvoj psychomotorických dovedností -- 5 NONVERBALNI TVOŘIVOST V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH A TECHNICKÉ VÝCHOVĚ -- 5.1 Plánování praktických činností -- 5.2 Tvořivé úlohy v technické výchově -- 5.3 Volba vyučovacích metod -- 5.4 Příprava a realizace problémové úlohy -- 5.5 Příprava a realizace výukového projektu -- 6 PROGRAM PRO TVOŘIVÉ TECHNICKÉ PRÁCE DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU -- 6.1 Význam představivosti a fantazie pro tvůrčí proces -- 6.2 Tvořivost jako vyučovací cíl -- 6.3 Program TTP -- 6.4 Účinnost programu Tvořivé technické práce v praxi -- 6.5 Obsah přílohového CD -- ZÁVĚR -- LITERATURA -- PŘÍLOHY -- Tvarový skládací test -- Torrancův figurální test tvořivého myšlení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC