Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
188 s. : il.

ISBN 80-247-0399-8 (brož.)
Psyché
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, úvod
Bibliografie na s. 163-188
Děti - věk raný - výchova - pojednání
Kojenci - péče a výchova - pojednání
000013713
OBSAH // i // PODĚKOVÁNÍ... 9 // VĚNOVÁNÍ...11 // ÚVOD (J. Dittrichová, K. Paul, E. Procházková)...13 // 1. SPÁNEK A BDĚNÍ . . // (J. Dittrichová, K. Paul, M. Tautermannová, J. Vondráček)...17 // 1.1 Spánek deli raného věku...17 // Rozlišení spánku v raném dětském věku...17 // Vývojové změny v trvání klidného a paradoxního spánku...21 // Vývojové změny v jednotlivých ukazatelích spánku...22 // Individuální rozdíly ve spánku...23 // Význam analýzy spánkových stavů nejmenších dětí...27 // Závěr...35 // 1.2 Bdění v raném dětském věku...36 // Rozlišení bdění...36 // Individuální rozdíly ve bdění...38 // Závěr...40 // 2. POČÁTKY UČENÍ // (J. Dittrichová, V. Břicháček, H. Krulišová, J. Vondráček)...41 // 2.1 Věkové a individuální rozdíly ve vypracovávání a vyhasínání // podmíněných reakcí...43 // Palpebrální podmiňování...43 // Potravové podmiňování...46 // 2.2 Struktura učení u nejmenších dětí...49 // Struktura palpebrálního podmiňování...50 // Struktura potravového podmiňování...50 // Struktura vztahů mezi ukazateli palpebrálního a potravového // podmiňování...51 // Závěr...51 // 3. // 5. // 6. // STRUKTURA CHOVÁNÍ DĚTÍ V RANÉM VĚKU // (V. Břicháček, J. Dittrichová, H. Krulišová, K. Paul, // M. Tautermannová, J. Vondráček)... // 3.1 Struktura chování jako celku... // 3.2 Vývoj struktury chování... // 3.3 Některé stálé vztahy mezi
ukazateli chování a jejich význam // pro charakteristikľľcfibvánŕ dítěte raného věku... // 3.4 Závěr... // POTRAVOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ RANÉHO VĚKU // 53 // 53 // 54 // 56 // 57 // (K. Paul, J. Dittrichová)... // 4.1 Sání, dýchání a polykání... // 4.2 Pohybová aktivita... // 4.3 Zraková a explorační aktivita... // 4.4 Pláč a vokalizace... // 4.5 Elektrocncefalogram... // 4.6 Závěr... // INTUITIVNÍ RODIČOVSTVÍ (M. Papoušek)... // 5.1 Historický vývoj pojmu intuitivní rodičovství... // Integrační schopnosti zahrnuté v preverbálním učení. . . Účast autonomních a emočních procesů při učení kojenců Omezenost kojence a potřeba usměrňující podpory . . . Vnitřní motivace ? učení... // 5.2 Od experimentálních přístupů ? přístupům přirozeným // 59 // 60 66 68 // 69 // 70 // 71 // 77 // 78 // 78 // 79 79 // etologickým... 80 // Interakce rodičů a dětí jako přirozený kontext pro učení kojenců . 80 // Intuitivní rodičovská didaktika jako protějšek učení kojenců ... 81 // Jak kojenec řídí své chování a jak je rodiče usměrňují // v přirozených podmínkách... 82 // Potřeba kojence po vlastním uplatnění a responzivita rodičů... 87 // 5.3 Psychobiologické predispozice... 92 // 5.4 Adaptivní funkce intuitivního rodičovství... 94 // 5.5 Uplatnění v klinice... 95 // 5.6 Intuitivní rodičovství jako model a pomoc pro poradenskou // a léčebnou péči o rodiče a děti... 99 // HRA
A KREATIVITA V KOJENECKÉM VĚKU (M. Papoušek). . 101 // 6.1 Hra v kolébce lidstva...101 // 6.2 Druhově specifická diferenciace hry u mláďat...103 // 6.3 Hra a mentální činnost v raném dětství...104 // 6.4 Vývojová stadia dělské hry...108 // 6.5 Účast rodičů v detské hře...112 // 6.6 Adaptivní funkce hlasu a řeči při hře ...113 // 6.7 Vývojový přechod ? symbolické hře...115 // 6.8 Závěr...120 // 7. PREVERBÁLNÍ HLASOVÁ KOMUNIKACE (M. Papoušek)... 121 // 7.1 Preverbální hlasový vývoj...124 // Jak se řídí mechanismy fonace a artikulace...124 // Hra s hlasem a jak se vytvářejí nové zvukové vzorce...125 // Jak se vytvářejí slabiky...125 // Střídání poslouchání a mluvení...126 // Jak se napodobuje řeč...127 // Jak dochází ke spojení vnímání hlasu s jeho tvorbou...128 // 7.2 Vývoj hlasové komunikace...129 // Jak jsou užívány hlasové projevy ? řízení rodičovského chování. . 129 Jak se užívají hlasové projevy ke komunikování pocitů, potřeb // a záměrů...129 // Jak se užívají první protoslova a slova v kontextu s činnostmi, // předměty nebo osobami...131 // Jak se užívají slova pro pojmenovávání činnosti, předmětů a osob nezávisle na kontextu...131 // 7.3 Percepce a integrace řeči rodičů...132 // Jak se odhalují a zpracovávají strukturální jednotky // v řeči rodičů...132 // Jak se odhaluje smysl základních jednotek v řeči rodičů...134 // Jak se zpracovává lingvistická
informace...136 // Integrační schopnosti vázané na kontext...136 // 7.4 Závěr...137 // 8. NĚKTERÉ PROBLÉMY VE VÝVOJI A CHOVÁNÍ // NEDONOŠENÝCH DĚTÍ RANÉHO VĚKU A PROBLEMATIKA JEJICH RODIČŮ // (D. Sobotková, J. Dittrichová, F. Mandy s, K. Paul, E. Procházková) . . 139 // 8.1 Komplexní sledování vývoje souboru dětí v raném věku...140 // Zdravotní stav a tělesný vývoj...140 // Neuromotorický vývoj...141 // Psychický vývoj...142 // 8.2 Matky dětí sledovaného souboru a jej ich psychosociální zázemí . . 144 // 8.3 Hodnocení problémů v chování dětí matkami...148 // 8.4 Další souvislosti nálezu v nejranějšřch stadiích vývoje dítěte ... 148 Individuální stabilita nálezů v nejranějším věku při // psychologickém vyšetření... 149 // Vztah neurologického vyšetření v 6 týdnech ? psychologickému // vyšetření ve 3 měsících...149 // Spánek nedonošených dětí a jeho souvislosti s psychosociálním zázemím...151 // 8.5 Využití poznatků v péči o nedonošené děti a jejich rodiče..153 // ZÁVĚRY (J. Dittrichová, M. Papoušek, ? Paul)...157 // Pojetí chování dítěte raného věku jako složité souhry // relativně nezávislých dílčích systémů... 158 // Individuální variabilita chování...158 // Úloha rodičovské péče ve vývoji chování dítěte raného věku ... 159 Podrobný rozbor chování dítěte a interakcí mezi rodiči // a dítětem...160 // Co vyplývá z našich výsledků
pro hodnocení chování // dítěte raného věku a jeho péči...161 // LITERATURA ...163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC