Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1970
243 s.

Prameny
francouzština
Jádrem svazku je studie "Božské prostředí" z r. 1927, která se týká souvislosti křesťanské víry a lidské činnosti a pojímá vzestup aktivity jako dokonalejší adoraci. Je doplněna devíti kratšími duchovními projevy staršího i novějšího data, dokládajícími myšlenkovou jednotu Teilhardova díla. Tento výběr byl pořízen komplementárně k prvnímu českému výboru z autorových prací "Místo člověka v přírodě" (Svoboda, Praha 1967). Oproti této předchozí publikaci se tu však Teilhard speciálněji zamýšlí nad otázkou lidského štěstí a proklamuje chuť žít jako hnací sílu evoluce. Knížka je opatřena též podrobnou bibliografií.
000013761
Rekat.
OBSAH // BOŽSKÉ PROSTŘED! // Upozornění 7 // 0 VOD 9 // PRVNÍ ČÁST: Divinizace aktivit 12 // 1. Křesťanský problém posvěcování činnosti 13 // 2. Neúplné řešení: posvěcování výhradně na základě // úmyslu 16 // 3. Konečné řešení: dovršování světa „in Christo Jesu" 19 // 4. Spojení s Bohem prostřednictvím činnosti 25 // 5. Dokonalost lidského úsilí 27 // a) Posvěcování lidského úsilí 28 // b) Zlidšťování křesťanského úsilí 31 // 6. Odpoutanost prostřednictvím činnosti 33 // DRUHA ČÁST: Divinizace pasivit 37 // 1. Rozsah, hloubka a formy lidských pasivit 38 // 2. Pasivity růstu: dvě Boží ruce 39 // 3. Pasivity umenšování 43 // a) Boj na straně Boží proti zlu 46 // b) Naše zdánlivá porážka a její přetvoření 47 // c) Spojení s Bohem prostřednictvím umenšování 52 // d) Pravá rezignace 53 // ZÁVĚR PRVNÍCH DVOU ČÁSTÍ: Souhrnné // pohledy na křesťanskou asketiku 57 // 1. Připoutanost a odpoutanost 57 // 2. Smysl kříže 62 // 3. Duchovní moc hmoty 65 // TŘETÍ Č Ä S T : BOŽSKÉ PROSTŘEDÍ 72 // 1. Vlastnosti božského prostredí // 2. Povaha božského prostredí. Vesmírný Kristus a velké sjednocení // 3. Růst božského prostředí // a) Příchod božského prostředí. Smysl pro bytí a diafonie Boha // b) Individuální rozvoj božského prostředí. Čistota, víra a věrnost jako činné ctnosti // c) Kolektivní rozvoj božského prostředí. Společenství svátých
a láska // /1/ Poznámky o individuální hodnotě božského prostředí // /2/ Zintenzivňování božského prostředí láskou /3/ Vnější temnoty a zavržené duše // EPILOG: Očekávání parusie // 73 // 81 // 89 // 90 93 // 102 // 102 // 105 // 109 // 113 // Kněz 119 // Úvahy o obrácení světa 135 // Kristus zdroj evoluce 145 // Úvahy o štěstí 155 // Úvaha o prvotním hříchu 173 // Chuť žít 175 // Věda a zjevení 187 // Christikum 189 // Čtyři promluvy 195 // Životopisný přehled 205 // Slovník 207 // Literatura ? dalšímu studiu 211 // Doslov 225 // Poznámky 233 // : >. > : // V‘ // * ’ , -> ’• ,7 ’ > - ’¦} .*•.
(OCoLC)42096122
cnb000496202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC