Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Český statistický úřad, 2005
217 s. : il., mapy

ISBN 80-250-1085-6 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, kartogramy, diagramy, úvod
Cizinci - Česko - statistiky
000013871
OBSAH // Úvod ... 3 // 1. Demografické aspekty života cizinců ... 19 // 1-1. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.)... 29 // 1-2. Vývoj počtu cizinců s povolením k pobytov ČR (stav k 31. 12.)... 29 // 1-3. Cizinci celkem podle státního občanství (stav k 31. 12.)... 32 // 1-4. Cizinci podle kategorii pobytu, pohlaví a občanství k 31.12.2004 ... 35 // 1-5. Demografické události cizinců... 41 // 1-6. Cizinci podle pohlaví a véku ? 31. 12. 2004 ... 43 // 1-7. Cizinci vybraných občanství podle pohlaví a věkových skupin ? 31. 12. 2004 ... 44 // 1-7.1 Cizinci vybraných občanství s povolením ? pobytu podle pohlaví a věkových skupin... // ? 31. 12. 2004 ... 45 // 1-8. Cizinci celkem podle krajů, pohlaví a věkových skupin ? 31. 12. 2004 ... 46 // 1-8.1 Cizinci s povolením ? pobytu podle krajů, pohlaví a věkových skupin ? 31. 12. 2004 ... 47 // 1- 9. Občanství ČR získaná během roku. podle předchozího občanství... 48 // 2. Azyl a azylová zařízeni... 58 // 2- 1. Počet nové zahájených řízeni o udělení azylu a počet rozhodnuti I. instance... // v roce 2004 ... 62 // 2-2. Počet rozhodnuti II. správní instance v roce 2004 ... 65 // 2-3. Řízeni o uděleni azylu u krajských soudů v roce 2004 ... 66 // 2-4. Průběh řízeni kasačnich stížnosti ? Nejvyššiho správního soudu v roce 2004 ... 68 // 2-5. Nové příchozí žadatelé o azyl podle véku a pohlaví v roce 2004 ... 70 // 2-6. Žadatelé o azyl podle
místa pobytu ? 31. 12. 2004 ... 73 // 2-7. Žadatelé o azyl podle věku. pohlaví a státního občanství ? 31. 12. 2004 ... 75 // 2-8. Vývoj počtu žadatelů o azyl podle státního občanství ? 31. 12. 2004 ... 78 // 2-9. Mladiství a nezletilí bez doprovodu v roce 2004 ... 80 // 2-10. Azyl udélen - počet rozhodnuti obou instanci v jednotlivých letech (stav ? 31.12.)... 81 // 2-11. Azylantipodlevékuapohlavik 31. 12. 2004 ... 83 // 2-12. Uděleni státního občanství ČR azylantům ... 85 // 3. Ekonomická aktivita cizinců... // 3-1. Zaměstnanost cizinců a povoleni ? pobytu v oblastech, krajích a okresech // ? 31. 12. 2004 ... // 3-2. Zaměstnanost a povoleni ? pobytu cizinců podle státního občanství ? 31.12.2004 ... // 3-3. Zaměstnanost cizinců v oblastech, krajích a okresech (stav ? 31. 12.)... // 3-4. Zaměstnanost cizinců podle státního občanství (stav ? 31. 12.) ... // 3-5. Cizinci v postaveni zaměstnanců v oblastech, krajích a okresech (stav ? 31. 12.)... // 3-6. Cizinci v postaveni zaměstnanců podle státního občanství (stav ? 31. 12.) - CELKEM - // 3-6.1 Cizinci v postaveni zaměstnanců podle státního občanství (stav ? 31. 12.)-MUŽI... // 3-6.2 Cizinci v postaveni zaměstnanců podle státního občanství (stav ? 31. 12.) - ŽENY... // 3-7. Cizinci v postaveni zaměstnanců-občané států EU (stav ?31. 12.) ... // 3-8. Cizinci v postaveni zaměstnanců podle typu registrace v oblastech, krajích a okresech // ? 31. 12. 2004
... // 3-9. Cizinci v postaveni zaméstnanců podle typu registrace a státního občanství // ? 31. 12. 2004 ... // 3-10. Cizinci s platným živnostenským oprávněním v oblastech, krajích a okresech // (stav ? 31. 12.) ... // 3-11. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství // (stav? 31. 12.)-CELKEM ... // 3-11.1 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství ... // (stav ? 31. 12.)-MUŽI... // 86 // 98 // 100 // 101 // 103 // 104 106 // 107 // 108 // 109 // 110 112 114 116 117 // 10 // 3-11.2 Cizinci s plalnýre živnostenským oprávněním podle státního občanství // (stav? 31. 12.)-ŽENY... 118 // 3-12. Cizinci s živnostenským oprávněním ? 31. 12. 2004 ... 119 // 3-13. Cizinci s platným živnostenským oprávněním-občané států EU (stav? 31. 12.) ... 120 // 3-14. Pracovnici v hlavním zaměstnáni (civilní sektor) na územi ČR celkem... 121 // 3-15. Pracovnici v hlavním zaměstnáni v členěni podle OKEČ ... 122 // 3-15.1 Pracovnici v hlavním zaměstnáni v členěni podle OKEČ v procentech ... 123 // 3-16. Pracovnici v hlavním zaměstnáni v regionech (civilni sektor podle NUTS2 pracoviště). 124 // 3-17. Zaměstnaní cizinci podle věkových skupin a pohlaví ? 31.12.2004 ... 125 // 3-18. Pracující cizinci z vybraných zemi podle věkových skupin ? 31. 12. 2004 ... 126 // 3-19. Zaměstnanost cizinců podle oblastí (NUTS2) ? 31. 12. 2004 ... 127 // 3- 20. Zaměstnanost cizinců
podle odvětvové klasifikace ekonomických činnosti (OKEČ) // ? 31. 12. 2004 ... 129 // 4. Vzděláváni cizinců... 135 // 4- 1. Děti a žáci podle státního občanství na mateřských, základních a speciálních školách // a ve školách ph výchovných ústavech ve školním roce 2004/05 ... 141 // 4-2. Žáci podle státního občanství na středních a vyšších odborných školách // ve školním roce 2004/05 ... 142 // 4-3. Vyšší odborné školy - studující cizinci... 143 // 4-4. Střední školy - cizinci podle oblasti a krajů ve školním roce 2004/05... 143 // 4-5. Vyšší odborné školy - cizinci podle oblasti a krajů ... 144 // 4-6. Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin oborů KKOV... 144 // 4-7. Vysoké školy - studenti cizího státního občanství ... 145 // 4-8. Vysoké školy - nově zapsaní studenti cizího státního občanství ... 145 // 4-9. Vysokě školy - absolventi ciziho státního občanství... 145 // 4-10. Vysoké školy - studenti podle formy studia a typu studijního programu // - podle státního občanství v akademickém roce 2004/05 ? 31. 10. 2004 ... 146 // 4-11. Studující na vysokých školách podle státního občanství v akademickém roce 2004/05 ... 148 // 4-12. Studující na vysokých školách podle skupin oborů KKOV // v akademickém roce 2004/05 ... 152 // 4-13. Studenti VŠ podle mesta, ve kterém studuji v akademickém roce 2004/05 // ? 31. 10. 2004 ... 154 // 4- 14. Studenti VS - cizinci
podle státního občanství’... 155 // 5. Kriminalita cizinců... 156 // 5- 1. Stihané, obžalované a odsouzené osoby podle státního občanství v roce 2004 ... 160 // 5-2. Odsouzeni podle paragrafů trestního zákona v roce 2004 ... 162 // 5-3. Obviněni a odsouzeni cizinci ve věznicích a vazebních věznicích (stav ? 31. 12. )... 165 // 5-4. Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštěni... 165 // 5-5. Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích podle státního ... // 5- 6. Vyhoštěni z ČR (nejvíce zastoupeni občané zemí)... 168 // 6. Zdravotní péče o cizince... 169 // 6- 1. Smluvní zdravotní pojištěni cizinců VZP ČR od 1. 1. do 31. 12. 2004 ... 175 // 6-2. Čerpáni zdravotní péče cizinci // Cizinci podle žerné původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče // v roce 2004 ... 176 // 6-3. Čerpáni zdravotní péče cizinci // Celkové náklady na zdravotní péči cizinců podle žerné původu, věkových skupin // a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2004 ...•.--- 191 // 6-4. Hospitalizovaní cizinci v nemocnicích podle příčin hospitalizace v roce 2004 ... 206 // li

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC