Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.4) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
195 s. : il.

ISBN 80-7178-368-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, předmluvu, o autorovi
Děti - výchova - příručky
Výchova rodinná - neposlušnost a vzdor - příručky
000013946
Předmluva ...13 // ČÁSTI // ÚVOD A PŘEHLED ...15 // KAPITOLA 1 // Jak se chovají úspěšní rodiče ...16 // Po čem toužíme ...16 // Co máme ...17 // Co potřebujeme ...18 // Jak vám tato kniha pomůže ...18 // Jak se naučíme správnému rodičovskému chování ...19 // Láska není kouzelný všelék ...20 // Když jsem já vyrůstal, bylo to jiné ...21 // Tři předpoklady úspěchu ...21 // Shrnutí ...22 // Změna chování: Kde začít? ...22 // KAPITOLA 2 // Správný pohled na výchovu a kázeň ...24 // Zdůrazňujte spolupráci, ne ovládání a řízení ...24 // Děti se potřebují rozhodovat ...26 // Shrnutí ...26 // ČÁST II // JAK DĚTI ZÍSKAJÍ SVÉ NÁVYKY ...27 // KAPITOLA 3 // Výchova a vzory ...28 // Jak být dobrým vzorem ...29 // Děti se učí od svého okolí ...30 // Shrnutí ...30 // 5 // KAPITOLA 4 // Učíme se jedni od druhých ...31 // Jaká je odměna? ...34 // Náprava nesprávného chování ...35 // Je řada na vás ...35 // Shrnutí ...36 // ČÁST III // ZAMĚŘTE SE NA KLADNÉ CHOVÁNÍ A POSTOJE ...37 // KAPITOLA 5 // Soustřeďte se na dobré chování ...38 // Jak používat kladnou zpětnou vazbu ...38 // Změna nesprávného chování ...39 // Cílem je vnitřní proměna dítěte ...40 // Děti věří tomu, co jim řeknete ...40 // Jak povzbuzovat ...42 // Je řada na vás ...42 // Shrnutí ...43 // KAPITOLA 6 // Nedávejte zmrzlinu zadarmo ...44 // Nejdřív práce, potom zábava ...45 // Hmotné odměny ...45 // Shrnutí ...46 // KAPITOLA 7 // Tabulky a smlouvy ...49 // Jednoduchá tabulka ...49 // Tabulka pro zvýšení motivace ? úspěchu ve škole ...52 // Kontrolní seznamy ...53 // Smlouvy ...53 // Shrnutí ...55 // Deset důvodů, proč tabulky a smlouvy používat ...55 // Pokyny k sestavení tabulek ...55 // KAPITOLA 8 // Pravidla chování a stanovené důsledky ...57 // Důsledky učí děti, jak se rozhodovat ...58 // „To záleží na tobě“ ...59 //
Přirozené důsledky Shrnutí ...59 // KAPITOLA 9 // Jednat aktivně a prozíravě ...61 // Předvídejte ...61 // Aktivní nakupování ...62 // Krok za krokem ? lepšímu chování ...62 // Shrnutí ...66 // KAPITOLA 10 // Jak děti motivovat ...68 // Zdůrazňujte úspěch ...68 // Využívejte zájmu ...71 // Rodinné ovzduší ...71 // Humor pomáhá ...72 // Shrnutí ...73 // Je řada na vás ...73 // Zjistěte, kolik toho víte o zájmech svého dítěte ...74 // Srovnání rodinného ovzduší ...75 // KAPITOLA 11 // Zdravé sebevědomí - podstata motivace ...76 // Co je to sebevědomí? ...76 // Jak v dětech rozvíjet zdravé sebevědomí ...77 // Shrnutí ...79 // KAPITOLA 12 // Důslednost bolí ...80 // Myslete na budoucnost ...81 // Co se stane, když nesplníte své slovo ...81 // Vyhrožování a varování ...82 // „Ještě pět minut“, „Možná“ a „Uvidíme“ ...83 // Co znamená pro děti důslednost ...84 // Důslednost mezi rodiči ...86 // Shrnutí ...87 // KAPITOLA 13 // Jak jednat ještě důsledněji ...88 // Důraz na prioritní chování ...88 // Připomínejte si, co nemáte zapomenout ...89 // Učte se trpělivosti ...90 // Volba vhodného okamžiku ...90 // Pozor na denní dobu ...91 // Děti vás budou zkoušet ...91 // Pevně se rozhodněte ...91 // Shrnutí ...92 // ČÁST IV // JAK SI PORADIT S NEVHODNÝM CHOVÁNÍM ...93 // KAPITOLA 14 // Jak se děti učí zlobit ...94 // Kňourání, otravování a vztekání ...95 // Vyhasnutí ...95 // Některé odměny nemůžete vyloučit ...97 // Vyhasnout může i dobré chování ...97 // Neomlouvejte nevhodné chování ...97 // Nikdy se neptejte „proč“ ...98 // Shrnutí ...98 // KAPITOLA 15 // Proč vás děti snadno vyvedou z rovnováhy ...99 // Dvě reakce na jedno nesprávné chování ...99 // Jak se vyrovnávat s hněvem, stresem a pocitem viny ...100 // Ochrana před provokacemi ...101 //
Jak konstruktivně vyjádřit hněv ...102 // Shrnutí ...102 // KAPITOLA 16 // Trestejte tak, aby se děti poučily ...104 // Správný trest se používá zřídka ...105 // Netrestejte, když jste rozhněvaní ...105 // Trest nemá děti zahanbit ...106 // Trestejte důsledně ...106 // Buďte rozumní ...107 // Jste na řadě ...108 // Shrnutí ...108 // Jak posílit nebo oslabit určité chování ...109 // Srovnání mezi kladnou zpětnou vazbou a trestem ...110 // KAPITOLA 17 // Jak potrestat děti a netrestat sebe ...Ill // Používejte tresty, které se snadno provádějí ...112 // Vysvětlete dítěti smysl trestu ...112 // Trestejte podle situace ...113 // Větší neznamená lepší ...113 // Konstruktivní využití zákazů ...114 // Shrnutí ...115 // KAPITOLA 18 // Tělesné tresty ...116 // Tři způsoby tělesných trestu: ...117 // Shrnutí ...120 // KAPITOLA 19 // , Jdi na samotku“ ...121 // Prostředí vhodné pro samotku ...124 // Jak dlouho nechat dítě na samotce ...125 // Prioritní nevhodné chování ...126 // Jak vysvětlit samotku dětem ...127 // Co říct, když samotka skončí ...129 // Nezvítězíte, pokud si nepovedete záznamy ...130 // „Mně se samotka líbí - vůbec mi nevadí“ ...131 // Nedošlo ? žádnému zlepšení ...131 // Shrnutí ...132 // Je řada na vás ...132 // Tabulka pro záznam používání samotky ...133 // KAPITOLA 20 // Dítě, které odmítá samotku ...134 // Nechte dítěti chvíli na rozmyšlenou ...134 // Odeberte dítěti něco cenného ...135 // Shrnutí ...136 // KAPITOLA 21 // Jak využívat samotku ...137 // Jak uplatnit samotku mimo domov ...137 // Samotka pro dva ...138 // Samotka pro „mrňata“ ...138 // Shrnutí ...139 // 9 // KAPITOLA 22 // Jak řešit hádky a boj o moc ...142 // Proč není možné vyhrát boj o moc ...143 // Jak zamezit boji o moc ...143 // Rozdíl mezi mocí a autoritou ...144 //
Jak usměrnit dítě bez hádek ...145 // Když se děti začnou mstít ...147 // Přerušený koloběh trestu a odplaty ...147 // Shrnutí ...148 // Jste na řadě ...148 // KAPITOLA 23 // Jak se zbavit vynucené pozornosti ...150 // Kdy je pozornosti příliš? ...151 // Tři druhy pozornosti ...151 // Jak přehlížet žádost o pozornost ...153 // Kdy přehlížet žádost o pozornost ...153 // Shrnutí ...154 // ČÁST V // PROSTÁ ŘEŠENÍ ZÁSADNÍCH PROBLÉMŮ ...155 // KAPITOLA 24 // Řešení konfliktů mezi sourozenci ...156 // Shrnutí ...157 // KAPITOLA 25 // Zodpovědnost, domácí práce, kapesné ...158 // Práce za mzdu ...159 // Seznamte děti s hodnotou peněz ...160 // Shrnutí ...162 // Jak děti učit zodpovědnosti ...162 // Povinnosti vhodné pro různé věkové skupiny ...163 // KAPITOLA 26 // Bitva o domácí úkoly ...166 // Správný postoj ? domácím úkolům ...167 // Povzbuzení ? práci na domácích úkolech ...169 // Shrnutí ...170 // 10 // KAPITOLA 27 // Poruchy pozornosti, hyperaktivita a chovaní dítěte ...171 // Proč se to dítě dá tak těžko zvládnout ...171 // Příprava výchovy problematického dítěte ...172 // Domácí řešení ...173 // Shrnutí ...173 // KAPITOLA 28 // Rozvod a jeho vliv na chování dítěte ...174 // Jak se děti dívají na svět ...174 // Co se děje ve škole ...175 // Opožděné účinky ...178 // Pondělní návrat do reality ...178 // Tři dětská přání ...179 // Co může udělat škola ...181 // Širší rodina - nový partner po rozvodu ...181 // Shrnutí ...182 // KAPITOLA 29 // Tlak vrstevníků ...183 // Jak působí tlak vrstevníků ...183 // Naslouchání buduje důvěru ...185 // Jak objasnit a vyjádřit city ...186 // Jak děti naučíme samostatnému myšlení ...187 // Shrnutí ...189 //
Část VI // JAK SE RADOVAT Z RODIČOVSTVÍ ...191 // KAPITOLA 30 // Slib na zvážení ...192 // Deset „zlatých“ pravidel ...193 // Závěrečné myšlenky ...194 // O autorovi ...195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC