Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1992
666 s. ; 22 cm

ISBN 80-7106-066-6 (váz.)
Fotoreprint vydání z nakl. J. Podroužka, Praha 1946
000014045
Obsah // Na cestu ...7 // Kapitola úvodní neboli o jedné velké fikci ...9 // O JEJÍM TĚLE ...23 // I o jejích hláskách ...25 // II Iskerka a edoráz, slova magická ...32 // III Kapitolka o čínských skřínkách kouzelnických, z nichž vyskakují čertíci Ča, Či, Ču a jiní ještě ...34 // IV Kapitolka, jež je spíš povídkou, pojednávající o mládenečkovi, který si nese svou znejmilejší na zádech ...38 // V O její pleti ...40 // VI Kde je nejchoulostivější ...43 // VII O přízvuku a jedné zábraně ...46 // VIII Poznámka o jejích schopnostech harmonisačních a modulačních ...49 // IX Pata Achillova ...53 // X Kapitola neúplná, ale obsažná, neboť pojednává o nejtajnější kráse češtiny ...56 // Z JEJÍHO KOTLE ČARODĚJNIC ...67 // XI Nedokrasovědec a zánebí ...69 // XII Pánbíček a pohodlíčko ...78 // XIII O pomnožnosti neboli: La Multiple Splendeur ...86 // XIV Krokové ...95 // XV Kapitola, v níž se rozpačitě obchází Krakonošova zahrada ...102 // Z JEJÍ MINULOSTI ...109 // XVI Hroby ...111 // XVII Boj o život ...118 // XVIII Poznámka o Chýnech a Englicích ...124 // XIX O románících, hudbinách a čáře prostopádné ...127 // XX Nervný ústav a smyslnost Dobrovského ...151 I // XXI Každému svoje Poděbrady ...147 // XXII Z citu zzut ...151 // JAKÁ JE JEŠTĚ ...157 // XXIII Pohled přes plot do sadů neveřejných, ale vábných ...159 // XXIV Putování pralesem ...166 // XXV Letitý milý a jiná překvapeni s kalendářem ...170 // XXVI Cintorín a mojed ...17.5 // XXVII Slávy dcera ...179 // XXVIII Jazyk a geopolitické fátum ...190 // XXIX Jazyk bez členu ...196 // XXX Mezery ...199 // XXXI Vdovy a sirotkové ...206 // ČEŠTINA A ČEŠTINY ...209 // XXXII Dvojí kolejí ... 211 // XXXIII Kapitola nedlouhá, ale zádumčivá, nebot pojednává o češtinách ponorných ...217 //
XXXIV Rada Čechům, jak se hravě přiučiti češtině ...220 // XXXV Kapitola, ve které je život rodinný a jiné nepřístojnosti, též dotaz к našim právníkům a nakonec Naše Paní . . . 223 // XXXVI Představte si a představ si ...230 // DŮVĚRNÉ O NÍ A SNÍ ...235 // XXXVII Jazyk a jedinečnost ...237 // XXXVIII Co nedovede ...241 // XXXIX Děvče v nejlepších letech ...243 // XI. Ptal jsem se ji ...247 // O JMÉNECH ...249 // XLI Kapitola zčásti určená jen pro pány ...251 // XLII Na Radosti a v Oblažci ...263 // JAK SE DÍVÁ NA SVĚT ...269 // XLIII Tělo ...271 // XLIV O smyslech ...280 // XLV O barvách slov několik; a o světle zasvitávajícim ...283 // XLVI Čeština za stolem ...289 // XLVÍT1 Něco na sebe ... 299 // ХІ.ѴШ Němá tvář ...305 // XLIX S čím kdo zachází, tím schází ...313 // L Tak svět odplácí // LI Kapitola o nerudném pohledu na svět ...321 // Lil O nadávání neboli o rohu hojnosti ...324 // LIII Nadávka v mezích zákona ... // JAK S NÁMI DOVEDE // LIV Kapitola poněkud rozlehlejší, protože v ní řádí splašené // kocór ...337 // LV Ještě o splašeném kocóru ...353 // LVI Modloslužebnicky к východu ...356 // LVU Čeština a žena ...366 // JEJÍ POHOSTINSTVÍ ...389 // LVIII Hosté ...391 // LIX Verpánek a symposion ...409 // LX Fotr a frajle, handlíř a rajzák ...420 // LXI Kapitolka nedlouhá, ale tím zásadnější ...423 // O LIDOVÉ PÍSNI ...427 // LXII Černojoké děvče bez čárek ... 429 // LXIII Štemujte si íštrmenty ...435 // LXIV O slavíčku na studiích a o jedné futrované ...444 // LXV Vonička z tej bílej konvalije ...447 // DVANÁCTERO KAPITOL O ČEŠTINĚ A TŘINÁCTÁ NÁDAVKEM 459 // LXVI O dvou spojocitoslovcích ...461 // LXVII Kapitola thermická ...464 //
LXVIII Kapitolka kratičká o slovu, jež trochu souvisí se špendlíčkem a hrabáním; též se pochvaluje čeština; jednomu jinému slovu však se klne ...466 // LXIX Pan továrník ...468 // LXX Kapitolka o lidech makových, tvarohových, knedlíkových, polívkových, jitrnicových a jiných; a proč to schvaluji jim i češtině ... // LXXI O čertu a všelikých raubířích neboli český svět záporu // LXXII Slečna Šedivejch a její putna u kašny ... // LXXIII Cosi jako doslov к Mandě Šedivejch ... // LXXIV Bude louka zelenou? ... // LXXV Mirjam a dcery její ...502 // LXXVI O cizomluvcch ještě slov několik a skoro zbytečných, ale s pozadím hlubší problematiky ...507 // POESIE A JAZYK ...511 // LXXVII Poesie a jazyk ... 513 // LXXVIII Smutnoduté volání a obloholetný skřivan ...537 // LXXIX O povětří připomínka snad nikoli zbytečná ...550 // LXXX Zhyn, znoj a bratří jejich ...533 // LXXXI Jeho Veličenstvo Rým neboli Rým a Eros ...558 // LXXXII Kapitolka o tom, jak se z maléru může stát požehnání a z obludy princ jak obrázek ...563 // LXXXIII Poznámka o archaismu ...567 // LXXX1V Další poznámka o archaismu ...574 // К JAZYKOVÉ KULTUŘE ...579 // LXXXV Lingua rustica? ...581 // LXXXVI Slovo o chvalozpěvech ...587 // LXXXVII Brusič ...590 // LXXXVIII Kapitola sensační, neboť autor v ní navrhuje, abychom // brusičům líbali ruce ...602 // LXXXIX Pan podbrusič ...605 // XC Prořesoritis a morbus genitivi ...609 // XCI Zasloužili by si dvacetpět ...612 // XCII Na pochodu k češtinám ...614 // XCIII Chi tocca, muore neboli o lhaní do kapsy, majstrátu, // Darmolu a doktorech filosofie ...619 // XCIV O jedné disfunkci ...623 // XCV O bujarčících pojednání nesoustavné ...627 // XCVI Co dokázala a co ne ...631 // XCVII Erben učitelem? ...634 // XCVIII Árie Sarastrova a co se z ní podává ...638 // SUB SPECIE AETERNITATIS ...641 //
XCIX Perspektivy ...643 // С Nač je na světě ...653 // Cl Sub specie aeternitatis ...655 // Cil Kapitola ze všech nejkratší, neboť autor se v ní dává zbaběle na útěk ...659 // Zavírka všeho ...660
(OCoLC)28535176
cnb000072361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC