Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků (@@20120930-22:06:38@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000
187 s.

ISBN 80-85959-58-5 (brož.)
Obsahuje úvod, věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 177-180
Církev - společnost postmoderní - vztahy - pojednání
000014155
Obsah // Obsah // ÚVODEM...5 // 1. CÍRKEV...9 // 1.1. Označení...9 // 1.2. Církev a kostel...10 // 1.3. Církev víry - nebo empirie?...11 // 1.4. Ekklésia a církev: Velké nedorozumění?...11 // 1.5. Ecclesiola in ecclesia...13 // 1.6. Církev a náboženská společnost...16 // 1.7. Hnutí alternativou ? církvi?...17 // 1.8. Církev a sekta...18 // 2. PŮVOD CÍRKVE...25 // 2.1. Založil Ježíš církev?...25 // 2.2. Nebezpečná vzpomínka...28 // 2.3. Původ církve podruhé: Církev v řádu spásy...30 // 2.4. Církev ikona Trojice...32 // 2.5. Aby svět uvěřil...34 // 3. NORMATIVNÍ NOVÝ ZÁKON?...37 // 3.1. Předběžná výstraha...37 // 3.2. Jeruzalém a Antiochie...39 // 3.3. Apoštolský koncil ...40 // 3.4. Novozákonní modely církve...42 // 3.4.1. Církev „drahé milosti“...42 // 3.4.2. Církev prorockého svědectví...43 // 3.4.3. Církev jako místní obec...44 // 3.4.4. Kosmické Kristovo tělo...46 // 3.4.5. Spořádaná domácnost...47 // 3.5. Společné výzvy...50 // 3.6. Problém úřadu...53 // 3.6.1. Apoštolé...53 // 3.6.2. Proroci a učitelé... 55 // 3.6.3. Diakoni...56 // 3.6.4. Presbyteři...57 // -185- // // Církev a církve // 3.6.5. Episkopos...59 // 3.6.6. Facit...61 // 3.7. Závěrem a shrnutím...63 // 4. SMĚRODATNÉ PRVNÍ TISÍCILETÍ? ...67 // 4.1. Komuniální model...67 // 4.2. Příliš mnoho frakcí...68 // 4.3. Shromáždění od čtyř větrů...70 // 4.4. Mučedníci...71 // 4.5. Úloha biskupů... 73 // 4.6. Matky
a dcery...75 // 4.7. Metropolie a patriarcháty...76 // 4.8. Synody a koncily...78 // 4.9. Církve odloučené...82 // 4.10. Ve Franské říši...86 // 4.11. Řím...88 // 4.12. Rekapitulace...90 // 5. A SÍŤ SE PROTRHLA...93 // 5.1. Jak došlo ? této mnohosti?...94 // 5.2. Denominacionalismus... 97 // 5.3. Rozdílná optika...98 // 5.3.1. Východ...98 // 5.3.2. Katolický západ...101 // 5.3.3. Pohled církví reformačních...103 // 5.4. Grafické modely...107 // 6. PODOBA A TVAR CÍRKVÍ (MORFOLOGIE)...109 // 6.1. Řád a úřad...109 // 6.2. Episkopalismus...Ill // 6.3. Hierarchické zřízení...113 // 6.4. Konsistoriální systém...114 // 6.5. Teologie církevního řádu v protestantismu...115 // 6.5.1. Presbytern! model... 116 // 6.5.2. Kongregační model... 117 // 6.5.3. Presbyterně-synodní model... 118 // 6.6. Závěrem...119 // 7. EKUMENISMUS A EKUMENICKÉ HNUTÍ... 121 // 7.1. Pojem a definice...121 // 7.2. Z dějin...123 // 7.2.1. Probuzenecká hnutí... 124 // 7.2.2. Misijní hnutí...125 // 7.2.3. Edinburg 1910... 128 // -186- // Obsah // 7.2.4. Praktické křesťanství...131 // 7.2.5. Hnutí pro víru a řád...133 // 7.2.6. Vznik Světové rady církví...134 // 7.2.7. Další vývoj SRC...136 // 7.2.8. Paralelní snahy...139 // 7.2.9. Katolická církev a ekumenické hnutí... 139 // 7.3. Úrovně ekumenických snah...140 // 7.3.1. Celosvětová...140 // 7.3.2. Úroveň místní...142 // 7.3.3. Na úrovni jednotlivých zemí (států)...142 // 7.4. Těžiska
ekumenických snah...143 // 7.4.1. Modlitba a bohoslužba...144 // 7.4.2. Výchova a vzdělání...146 // 7.4.3. Svědectví a služba...147 // 7.5. Ekumenický dialog...148 // 7.5.1. Ekumenický konsensus a jeho recepce...149 // 7.5.2. Ekumenická hermeneutika...152 // 7.5.3. Neteologické faktoty...153 // 8. JEDNOTA... 155 // 8.1. Tradiční pohledy...155 // 8.1.2. Katolicismus...155 // 8.1.3. Reformační církve...156 // 8.1.4. Anglikanismus...157 // 8.2. Základní modely sjednocení...157 // 8.2.1. Federatívni model...158 // 8.2.2. Organická jednota...159 // 8.2.3. Model vzájemného uznání...160 // 8.3. Další návrhy... 162 // 8.3.1. Konciliární společenství...162 // 8.3.2. Smířená rozdílnost...165 // 8.3.3. Plán H. Friese a K. Rahnera... 166 // 8.3.4. Jednota prostřednictvím různosti...168 // 8.3.5. Jednota jako společenství // (koinonický, komuniální model)...170 // 8.4. Jednota před námi ...173 // BIBLIOGRAFIE ... 177 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 181 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 184 // -187-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC