Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:42x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
342 s. : il.

ISBN 80-7184-358-X (brož.)
Tato učebnice je určena pro středně pokročilé a pokročilé studenty a navazuje na první část pod názvem Czy Czechów jest trzech? : učebnice polského jazyka pro Čechy (C22605)
Obsahuje úvod, polsko-český slovník výrazů, seznam zkratek, rejstříky
Bibliografie: s. 263
Polština - učebnice vysokošk.
000014175
OBSAH // (Spis tresci) // Úvod... 9 // 1. lekce - Kochám eie žycie... 11 // A. Úvodní text - A. Osiecka: Rozmowy w tancu... 11 // B. Slovní zásoba... 20 // 1. Rodzina... 20 // 2. Nauka... 22 // 2.1. Typy szkól w Polsce - informacja ... 24 // 3. Rozrywki i hobby... 25 // 3.1. W co si$ bawic — informacja... 26 // C. Situační cvičení... 26 // D. Gramatika... 27 // 1. Číslovky... 27 // 1.1. Číslovky základní... 27 // 1.1.1. Číslovky jeden, jedna, jedno... 27 // 1.1.2. Číslovky dwa, dwie... 28 // 1.1.3. Číslovky trzy, cztery... 29 // 1.1.4. Číslovky pieč-dziesieč... 29 // 1.1.5. Číslovky 11-19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ... 30 // 2. Věty tázací ... 31 // 2.1. Možnosti vynechání částice „czy”... 31 // E. Gramatická a lexikální cvičení... 31 // F. Doplňující texty - M. Hlásko: Piskni dwudziestoletni... 34 // W. Mlynárski: Och žycie ... 36 // 2. lekce - Szlachetne zdrowie... 37 // A. Úvodní text - Jeden z milionów malých kroków... 37 // B. Slovní zásoba... 46 // 1. Cztowiek i zdrowie... 46 // 1.1. Cztowiek - ciato ludzkie... 46 // 1.2. Narzqdy zmyslów... 48 // 1.3. Zdrowie... 49 // 1.4. Lekarze ... 49 // 4 // 1.5. Placówki služby zdrowia... 50 // 2. Opieka zdrowotna - informacja... 50 // C. Situační cvičení... 51 // D. Gramatika... 52 // 1. Přídavná jména... 52 // 1.1. Vyjádření zesílené nebo zeslabené vlastnosti... 52 // 2. Podstatná jména... 53 // 2.1. Podstatná jména augmentativní... 53 // 2.2. Podstatná
jména deminutivní... 54 // 3. Zájmena... 55 // 3.1. Zájmena substantívni... 56 // E. Gramatická a lexikální cvičení... 57 // F. Doplňující texty - Pacjent nasz pan... 60 // J. Brzechwa: Žaba... 62 // 3. lekce - Jaka praca, taka placa... 63 // A Úvodní text - Na czarno . •... 63 // B. Slovní zásoba... 72 // 1. Zawody i stanowiska... 72 // 2. Organizacja pracy... 73 // 2.1. Organizacja pracy w Polsce - informacja... 74 // C. Situační cvičení... 76 // D. Gramatika... 77 // 1. Zájmena... 77 // 1.1. Zájmena adjektivní... 77 // 1.2. Zájmena kvantitativní... 79 // 2. Zkratky... 80 // 2.1. Zkratky titulů, vědeckých a jiných hodností... 81 // 3. Číslovky... 81 // 3.1. Základní číslovky (100-1 000 000)... 81 // 3.1.1. Číslovky 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ... 81 // 3.1.2. Složené číslovky... 82 // 3.1.3. Číslovky typu 1238 ... 82 // 3.2. Zlomky... 82 // 3.3. adové číslovky... 83 // E. Gramatická a lexikální cvičení... 84 // F. Doplňující texty - Lowcy glow... 88 // S. Mrožek: Ósmy dzieň... 89 // 4. lekce - Moje wtasne cztery k ty... 91 // A. Úvodní text - Cieply i wlasny... 91 // B. Slovní zásoba... 99 // 1. Dom... 99 // 1.1. Mieszkanie... 100 // 1.2. Wyposaženie mieszkania... 102 // 5 // 2. Polski rynek mieszkaniowy - informacja ... 106 // C. Situační cvičení... 108 // D. Gramatika... 109 // 1. Souvětí podřadná... 109 // 1.1. Vedlejší věty podmětně... 109 // 1.2. Vedlejší věty přísudkové
... 109 // 1.3. Vedlejší věty přívlastkové... 110 // 1.4. Vedlejší věty předmětné... 110 // 1.5. Vedlejší věty příslovečné... 110 // 1.5.1. Vedlejší věty příslovečné místní... 110 // 1.5.2. Vedlejší věty příslovečné časové ... 111 // 1.5.3. Vedlejší věty příslovečné způsobové ... 111 // 1.5.4. Vedlejší věty příslovečné účelové... 112 // 1.5.5. Vedlejší věty příslovečné příčinné... 112 // 1.5.6. Vedlejší věty příslovečné měrové... 112 // 1.5.7. Vedlejší věty příslovečné podmínkové ... 113 // 1.5.8. Vedlejší věty příslovečné přípustkové... 113 // 2. Interpunkce v souvětích podřadných... 114 // E. Gramatická a lexikální cvičení... 115 // F. Doplňující texty - Kawalek podlogi... 118 // E. Pietkiewicz: Domowy azyl... 120 // 5. lekce - Przvrodzie na ratunek... 121 // A. Úvodní text - Archipelag Ekoland... 121 // B. Slovní zásoba... 129 // 1. Gospodarstwo rolne... 129 // 1.1. Zabudowania ... 129 // 1.2. Maszyny rolnicze... . 129 // 1.3. ZwierzQta domowe ... 130 // 1.4. Zboža ... 131 // 1.5. Drzewa, krzcwy owocowe i owoce... 132 // 1.6. Kwiaty... 133 // 1.7. Drzewa iglaste, lisciaste i ich owoce... 133 // 2. Miejsce rolnictwa w gospodarce polskiej - informacja... 134 // C. Situační cvičení... 135 // D. Gramatika ... 136 // 1. Číslovky... 136 // 1.1. Číslovky hromadné... 136 // 1.2. Číslovky druhové... 137 // 1.3. Číslovky násobné... 137 // 2. Souvětí souřadná...
138 // 2.1. Souvětí souřadné slučovací... 138 // 2.2. Souvětí souřadné důsledkové... 138 // 2.3. Souvětí souřadné odporovací... 138 // 2.4. Souvětí souřadné vylučovací... 139 // 6 // E. Gramatická a lexikálni cvičení... // F. Doplňující texty - Ziarno na piachu... // Obszary zagroženia ekologic/.nego // 6. lekce - YV marcu jak w garncu // é // A. Úvodní text - J. Poraziňska: I w sto koni nie dogoni - gaw da o moim dzieciň- // stwie // B. Slovní zásoba... ... // 1. Porv roku... // * // 2. Pogoda ... // 2.1. Temperatura... // 2.2. Mapa pogody... // 3. Wažniejsze krámy geograficzne Polski // 4. Klimat Polski - informacja... // C. Situační cvičení... // D. Gramatika... // 1. Slovesa... // 1.1. Neosobní slovesné tvary // 1.2. Infinitiv... // Adjektivní přívlastek... // 2.1. Slovosled adjektivního prívlastku... // 2.2. Genitivní přívlastek vyjadřující přivlastňovací vztah // E. Gramatická a lexikální cvičení... // F. Doplňující texty - Planeta w szklami . . . // W. Szymborska: Slóvvka // 7. lekce - Miasta, miasta, miasteczka... // A. Úvodní text - Miasto pod kapeluszem . . . . // B. Slovní zásoba... // 1. Žycie w miešcie... // 1.1. Miasto... ... // 1.2. Handel - typy sklcpów ... . . // 1.3. Gastronomia... // 1.4. Usiugi... // 2. Administracyjny podzial Polski - informacja // C. Situační cvičení... // D. Gramatika... // 1. Slovesa ... // 1.1. Přechodníky... // 1.1.1. Přcchodník přítomný... // 1.1.2. Přcchodník
minulý... // 1.2. Zpřídavnčlá příčestí... // 1.2.1. Zpřídavnčlá příčestí činná . . . // 1.2.2. Zpřídavnčlá příčestí trpná . . . // 1.3. Rod trpný ... // 140 // 143 // 144 // 147 // 147 // 155 // 155 // 155 // 156 // 157 // 158 // 159 // 160 161 161 161 162 164 // 164 // 165 // 166 // 170 // 171 // 173 // 173 // 180 // 180 // 180 // 181 // 183 // 183 // 184 // 185 // 186 186 186 186 // 187 // 188 i 88 188 190 // 7 // E. Gramatická a lexikálni cvičení... 190 // F. Doplňující texty - Na zákupy do Polski... 193 // Mi dzy PRL-em a Rzecz pospolit ... 194 // 8. lekce - Tradycje, tradycje... // A. Úvodní text - M. Žulawski: Pisane nocQ... // B. Slovní zásoba... // 1. Šwieta... // 1.1. Swi ta košcielne i zwiíjzane z nimi zwyczaje ... // 1.2. Šwi ta paňstwowe... // 2. Uroczystošci rodzinne ... // 3. Swigta i zwyczaje polskie - informacje... // C. Situační cvičení... // D. Gramatika... // 1. Vetné ekvivalenty... // 2. Bezpodmčtné věty ... // E. Gramatická a lexikálni cvičení... // F. Doplňující texty - Wokól baranka... // Sztuka polowania, czyli CBOS o Wielkanocy i dyngusie // 197 // 197 // 204 // 204 // 204 // 208 // 208 // 210 // 210 // 211 // 211 // 212 // 215 // 218 // 219 // 9. lekce - Jacy jestesmy... // A. Úvodní text - Ambimi Polacy ... // B. Slovní zásoba... // 1. Paňstwo... // 1.1. Ustroj polityczny ... // 1.2. Wymiar sprawicdliwosci . . // 1.3. Policja... // 1.4. Wojsko... // 2. Šrodki masowego przekazu ...
// 2.1. Prasa... // 2.2. Radio... // 2.3. Telewizja... // 3. R/.cczpospolita Polska - informacja // C. Situační cvičení... // D. Gramatika... // 1. Nepravidelné skloňování podstatných jmen... // 1.1. Podstatná jména rodu mužského... // 1.2. Pcxlstatná jména rodu středního... // 2. Skloňování podstatných jmen náležících k tzv. smíšenému skloňování . // 3. Adjektivní skloňování podstatných jmen... // 3.1. P(xistatná jména rodu mužského s adjektivními příponami . . . . // 3.2. Podstatná jména: hrabia. burgrabia. margrabia. sedzia... // 3.3. Adjektivní skloňování podstatných jmen rodu ženského... // 3.4. Adjektivní skloňování podstatných jmen rodu středního... // E. Gramatická a lexikální cvičení... // 221 // 221 // 227 // 227 // 227 // 228 // 229 // 230 230 // 230 // 231 // 232 // 232 // 233 // 234 234 // 234 // 235 // 236 238 238 238 // 238 // 239 // 240 // F. Doplňující text - Čoraz witjcej ubóstwa ... 242 // Žyj obok nas ... 244 // Text>’ pro překládání // 1. Teksty polskie ... 245 // 2. Teksty czeskie ... 252 // Tabulky: // I. Wagi ... 259 // II. Miar> odleglosci ... 259 // HI. Mian czasu ... 259 // » // IV. Znaki interpunkcyjne ... 260 // V. Geografia ... 260 // Bibliografie základních pramenů ... 263 // Polsko-českv slovník \ vrazů užitvch v textech ... 265 // * •  // Seznam zkratek užitvch \ učebnici ... 341 // ? // Gramaticky index ... 343 // Tématicky index ...!... 344 // *

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC