Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:37x 
BK
2. vyd.
Praha : Zvon, 1996
210 s. ; 21 cm

ISBN 80-7113-170-9 (váz.)
Studium ; sv. 47
němčina
Vydáno ve spolupráci s Křesťanskou akademií v Římě
Obsahuje věcný rejstřík
Bibliografie: s. 197-207.
Antropologie filozofická - studie
000014206
Obsah // Předmluva / 5 Předmluva ke 4. vydání / 7 Úvod / 9 // 1. Tázání po člověku / 9 // aj Otázka a předvědění / 9 // b) ? problému metody / 11 // c) Předporozumění a výklad / 14 // d) Fenomén a reflexe / 16 // 2. Dějinné pozadí / 20 // a) Člověk v řeckém myšlení /21 // b) Člověk v křesťanském myšlení / 25 cj Člověk v novověkém myšlení / 28 d) Antropologický obrat / 32 // 1) Materialismus a evolucionismus / 32 // 2) Existencialismus a personalismus / 37 // 3) Fenomenologie a ontologie člověka / 42 // I. Vztah člověka ke světu / 47 // 1. Člověk a svět / 47 // ?/ Zaměření otázky / 47 // b) Zkušenost se sebou ve zkušenosti se světem / 49 // 2. Svět člověka / 51 ?/ Pojem světa / 51 // b) Zkušenost se světem / 53 // c) Základní struktury světa / 58 . 3. Chování člověka / 59 // a) Svět a prostředí / 60 // b) Živočišné chování / 61 // c) Lidské chování / 64 // d) Základní svoboda / 68 // II. Sebeuskutečnění člověka / 71 // 1. Bytí sebou /71 // a) Zkušenost s „Já“ / 71 // b) Střed a celek /73 // c) Vědomí /74 // 2. Duchovní poznání ! 11 // a) Pojmové myšlení /18 // b) Soudící myšlení /83 // c) Usuzující myšlení / 86 // 3. Svobodné chtění / 89 // a) Pojem svobody /91 // b) Problém svobody / 92 // c) Zkušenost se svobodou / 94 // d) Podstata svobody / 96 // e) Námitky proti svobodě / 99 // 4. Mravní jednání / 103 // a) Fenomén mravnosti / 103 // b) Výklad mravnosti
/104 // c) Dobro a hodnota /106 // d) Mravní hodnota / 109 // e) Totalita a finalita / 111 // 5. Teorie a praxe / 114 // a) ? dějinám problému / 114 // b) Vědění a chtění / 117 // c) Funkce poznání / 120 // d) Chtění a jednání / 122 // III. Podstata člověka / 127 // 1. Tázání po podstatě / 127 // a) Smysl tázání po podstatě / 127 // b) Ontologická konstituce / 129 // 2. Problém těla a duše / 131 // a) ? dějinám problému / 131 // b) Řecké myšlení / 133 // cj Biblicko-křesťanské učení /133 // d) Problém v novověku / 136 č) Tělo a duše / 139 // 3. Duch jako duše těla / 140 // a) Živý celek / 141 // b) Základ celistvosti / 144 // c) Duše jako formující princip / 145 // 4. Tělo jako médium ducha / 146 // a) Médium činnosti a médium vyjádření / 147 // b) Odpor média / 148 // c) Duše a ,,Já“ /150 // 5. Personální celek / 151 // a) Pojem osoby / 152 // b) Osoba a personální vztah / 155 // c) Personální bytí a nesmrtelnost /156 // IV. Seberozvinutí člověka / 159 // 1. Personální vztah / 159 // a) Interpersonalita / 159 // b) Poznání a přijetí hodnoty / 160 // c) Osoba a transcendence / 163 // 2. Jednotlivec a společenství / 165 // a) Základní struktury / 165 // b) Solidarita a subsidiarita / 167 // c) Svoboda a společnost / 169 // 3. Člověk a dějiny / 171 // a) Dějinnost / 172 // b) Jednotlivost a obecnost / 174 // c) Dějinné působení / 175 // d) Dějinný pokrok / 179 // 4. Tázání po smyslu
a základ smyslu / 181 // a) Tázání po smyslu / 181 // b) Smyslový celek / 183 // c) Základ smyslu / 184 // 5. Transcendence a náboženství / 186 // a) Transcendence člověka /186 // b) Podstata náboženství / 187 // c) Uskutečňování transcendence / 190 // Poznámky / 193 Literatura / 197 Jmenný rejstřík / 205 Vecný rejstřík / 209
(OCoLC)38297144
cnb000279367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC