Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : L. Marek, 2005
335 s.

ISBN 80-86263-57-6 (váz.)
Pontes Pragenses ; sv. 36
Anglické a německé resumé
Vydala Katedra politologie a evropských studií FF UP v nakl. L. Marek
Obsahuje jmenný rejstřík, údaje o autorovi, bibliografické odkazy
Bibliografie: s. 301-316
Církve - Česko - dějiny - r. 1918-1924 - studie
Česko - církve - r. 1918-1924 - studie
Česko - poměry náboženské - r. 1918-1924 - studie
Československo - církve - r. 1918-1924 - studie
Československo - poměry náboženské - r. 1918-1924 - studie
000014221
OBSAH // 1. Úvodem...7 // 2. Římskokatolická církev...22 // 2.1. Reformní hnutí římskokatolického duchovenstva // vletech 1918-1924...22 // 2.1.1 Předpoklady a inspirace :...22 // 2.1.2 Počátky reformního hnutí v českých zemích...39 // 2.1.3 Program reformního hnutí v Čechách a na Moravě...67 // 2.1.4 Snaha o prosazení reformních požadavků v Římě...104 // 2.1.5 Zformování radikálního křídla a jeho taktika via facti...116 // 2.1.6 Role Františka Kordače...131 // 2.1.7 Problém organizační a taktické jednoty postupu kněžstva... 157 // 2.1.8 Reformovat církev?...170 // 3. Církev československá v letech 1920-1924 ... 212 // 3.1 Založení církve československé v roce 1920...212 // 3.2 Úsilí o dosažení vnitřní stability v církvi...216 // 3.2.1 Hledání věroučné orientace...216 // 3.2.2 Organizační výstavba církve...252 // 4. Česká pravoslavná církev v období 1918-1925...261 // 4.1 Obnova pravoslavné církve v Čechách a na Moravě...261 // 4.2 Přijetí cařihradské jurisdikce (1923) a její důsledky...270 // 4.3 Složitá cesta ke sjednocení pravoslavného hnutí (1923-1924) 276 // 4.4 Převzetí ČNOP biskupem Gorazdem (1925)...286 // 4.5 Dvě větve českého pravoslavného hnutí...294 // 4.5.1 Vytvoření české pravoslavné eparchie...294 // 4.5.2 Savatijův zápas o rehabilitaci...295 // Prameny a literatura...301 // Resumé...317 // Jmenný rejstřík...326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC