Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Karolinum, 1993

ISBN 80-7066-734-6
000014276
Rekat.
Předmluva autora k českému překladu ...7 // Poděkování ...11 // 1. ÚVOD .... . . . 13 // 2. VZESTUP LEVANTU: KLÍNOPISNÁ A FARAÓNSKÁ CIVILIZACE ...19 // 2.1 Celkový obraz ...19 // 2.2 Duch Egypta ...21 // 2.3 Duch Sumeru ...24 // 2.4 Zeměpisné podmínky a společenské uspořádání ...27 // 2.5 Egypt: zápas o harmonii ...30 // 2.6 Egypt jako velmoc: mezi vládou vojáků a kněží ...34 // 2.7 Summer a Akkad: od městských států k impériu ...38 // 2.8 Mnohonárodní klínopisná civilizace ...41 // 2.9 Sociální struktura staré Mezopotámie a Egypta ...45 // Poznámky ...48 // 3. SYRSKÉ KONTRASTY: NÁRODY PÍSMA A NÁROD KNIHY ...53 // 3.1 Od Sáhy ke Kartágu: západní semitská civilizace ...53 // 3.1.1 Rozmach Foinikie ...53 // 3.1.2 Širší souvislosti ...56 // 3.2 Židé: od soudců k prorokům ...59 // 3.3 Od proroků k zákonům: vznik judaismu ...65 // 3.4 Dilema židovství: jakou identitu? ...69 // Poznámky ...73 // 4. VELKÉ VÝBOJE ÍRÁNU: PERIPETIE AHURY MAZDY ...75 // 4.1 Scéna ...75 // 4.2 Od Zarathuštry k mazdaismu ...78 // 4.3 Perská levantská říše a helénský protiúder ...80 // 4.4 Renezance zarathuštrismu ...83 // 4.5 Kacířství a ortodoxie ...86 // 4.6 Revoluce a reforma ...90 // 4.7 Vzchopení, pád a civilizační přeměna ...96 // Poznámky ...98 //
5. CESTY ISLÁMU: INTEGRACE A DEZINTEGRACE ...101 // 5.1 Celková scéna ...101 // 5.2 Od Muhammada k Ummě ...102 // 5.3 Limma, chalífové a imámové ...106 // 5.4 Od chalífů k šárí’i ...111 // 5.5 k sunny k súfijcům ...115 // 5.6 Islám pod dvojím náporem ...119 // 5.7 Sociální struktura islámské civilizace ...124 // 5.8 Kontrasty ducha islámu ...130 // 5.8.1 Všeobecná poznámka ...130 // 5.8.2 Touha po poznání ...132 // 5.8.3 Šero a stíny ...135 // 5.9 Vpád do Evropy ...138 // 5.10 Oživení šľy v Íránu ...142 // Poznámky ...146 // 6. OD INDU K MEKONGU: MEZI BRAHMOU A BUDDHOU ...151 // 6.1 Duch Indie. Úvodní poznámka ...151 // 6.2 Od vykopávek ke knihám moudrosti ...155 // 6.2.1 Protoindická civilizace ...155 // 6.2.2 Posvátné knihy - védy ...156 // 6.2.3 Knihy pokynů a kosmický řád ...158 // 6.2.4 Védská společnost ...161 // 6.3 Kouzlo novosti ...162 // 6.3.1 Nová příležitost: od upanišad k Buddhovi ...162 // 6.3.2 Raný buddhismus ...165 // 6.3.3 Šíření a rozkol buddhismu ...168 // 6.4 Směrem k panindické civilizaci ...170 // 6.4.1 Renezance a směrování na východ ...170 // 6.4.2 Nové náboženské spektrum ...172 // 6.4.3 Vyzrávání panindické civilizace ...177 // 6.4.4 Panindická syntéza a pohled zpět ...180 // 6.5 Tři okruhy: hinduismus, théraváda a islám ...183 // 6.5.1 Výzva islámu ...183 // 6.5.2 Rekonstrukce hinduismu a synkretická náboženství ...186 // 6.5.3 Civilizace théravády ...191 // 6.5.4 Setkání civilizací v malajském světě ...196 // Poznámky ...198 //
7. ČÍNSKÁ CESTA: PŘÍKLAD KONTINUITY ...203 // 7.1 Duch Číny ...203 // 7.2 Kořeny čínské civilizace ...206 // 7.3 Čína jednoho sta škol ...210 // 7.4 Od Válčících států k císařství ...216 // 7.5 Čína se obrací ke Konfuciovi ...220 // 7.6 Rozdělená Čína ...226 // 7.6.í Zrod taoistické církve ...226 // 7.6.2 Příchod buddhismu a následující vývoj ...228 // 7.6.3 Sociální tvář rozdělené Číny ...230 // 7.7 Na cestě k stále unikající syntéze ...232 // Obsah // 7.8 Renezance konfuciánství a technicko-ekonomický skok vpřed ...236 // 7.9 Mongolská mezihra ...240 // 7.10 Zmařený podnět ...245 // 7.11 Čína pod poručenstvím ...251 // Poznámky ...254 // 8. RYTMUS DÁLNÉHO VÝCHODU: RECEPCE A ADAPTACE ...257 // 8.1 Všeobecný nástin ...257 // 8.2 Korea - ,malá Čína’ a její .vznešená osamocenost’ ...258 // 8.3 .Dlouhý pochoď Vietnamu ...260 // 8.4 Tvůrčí recepce v zemi Vycházejícího slunce ...262 // 8.4.1 Japonský úděl ...262 // 8.4.2 Japonsko pod vlivem čínské civilizace ...263 // 8.4.3 Japonsko hledá svůj vlastní společenský systém: šógunát v Kamakuře 265 // 8.4.4 Zdomácnění buddhismu v Japonsku ...268 // 8.4.5 Čas nesnází a přestavba společnosti ...269 // 8.4.6 Nová struktura a zápas o nový typ pospolitosti ...271 // 8.4.7 Řešení podle Tokugawů ...272 // 8.4.8 Soumrak staré a předvečer nové recepce ...276 // Poznámky ...278 // Doslov autora k českému překladu ...281 // Bibliografie ...287 // Rejstřík 297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC