Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
3. upr. vyd.
Praha : Malá Skála, 2008
255 s. : il. ; 19 cm

ISBN 978-80-86776-06-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 244-254 a bibliografické odkazy
000014376
I ÚVOD -- Krajina a revoluce -- /. Opravdu krajina? 2. Opravdu kulturní? 3. Opravdu revoluce? -- II. SAMETOVÝ NEOLIT ANEB KRÁVA V LESE -- Nenápadné počátky kulturní krajiny 23 -- I. Neolitizační příběh 2. Jak to nebylo 3. Podtexty a kontexty 4. Staroslavná stepní otázka 5. Časová kalkulace 6. Bestiář hypotéz 7. Kolik lesa před neolitem struktura krajiny před začátkem neolitické kolonizace 8. Mezolit a mezolitici zemědělství před zemědělstvím? 9. Jak moc sametová? problém přenosu 10. Kulturní, předkulturní a přírodní krajina 11. Druhový inventář neolitické flóry 12. Kde kulturní enklávu založit? odlesnění a podchycení bezlesí 13. Jakým způsobem místo pro kulturní enklávu osídlit?-kolonizační dynamika 14. Jak kulturní enklávu strukturovat? krajinná mozaika enkláv 15. Reakční rychlost 16. Neolitizace, hranice mezolit/neolit, nej-starší kulturní krajina závěry PŘÍLOHA: GÍČ OB ---
Případová studie ze severozápadního Íránu 75 -- /. Účinek lesního managementu na rostlinné druhy 2. Zonace kulturní enklávy Gíč Ob 3. Celkové rysy místního managementu 4. Rejstřík jmen druhů -- III. PLÍŽIVÁ REVOLUCE PRAVĚKÉ KULTURNÍ KRAJINY -- Peripetie vnitřní kolonizace 83 -- I. Pochybné časy, pochybná bádání 2. Problematika 3. Řídící mechanismy krajinných změn 4. Vznik stanovištní a biotické diverzity kulturní krajiny 5. Konzervativismus sídelních areálů 6. Dynamika krajinných změn stupňovitý nárůst kulturnosti krajiny 7. Pětikolejný vývoj 8. Závěr 9. Konec 10. Rejstřík jmen druhů -- PŘÍLOHA: VLADAŘ -- Případová studie k proměnám pravěké krajiny 119 ---
I. Vladař a jeho okolí dnes 2. Vodní nádrž na akropoli 3. Vývoj krajiny na Vladaři čtyřiadvacet století v pěti obrazech 4. Sídelní a zemědělské aktivity na Vladaři, jejich proměny v čase 5. K vývoji lesů 6. Kulturně antropolo-gický přívažek Vladař v současném folkloru 7. Rejstřík jmen druhů -- IV. HÁDÁNI ŘÁDU S NEŘÁDEM -- Velká středověká změna 139 -- /. V nový život! 2. Zrcadlový obraz 3. Dynamika změny v evropském kontextu 4. Dynamika změny v měřítku Českých zemí 5. Dynamika změny v lokálním měřítku 6. Krajinný impakt středověku 7. Kulturní podmíněnost eroze a akumulace analogie z novověku 8. Konec divočiny závěry PŘÍLOHA: PRAHA UŠMUDLANÁ -- Případová studie z materiálu stok, hnojišť a prevétů 163 -- I. Ulice a dvory 2. Domy a zahrady 3. Krysy a krkavci 4. Flóra a vegetace 5. Rejstřík jmen druhů -- V. SVATÝ NA MOSTĚ -- Česká barokní krajina co to vlastně je? 177 ---
I. Z hlediska hledisek 2. Pojetí kunsthistorické a památkářské 3. Baroko jako etapa a jako proces 4. Časoprostorový formát 5. Vývojové mechanismy -- 6. Znaky barokního impaktu v české krajině 7. Role novověké racionality 8. Vývoj krajinné struktury 9. Baroko a dnešek 10. Závěr PŘÍLOHA: TŘI VÝLETY ZA BAROKEM -- Případová studie z Čech 197 -- I. Jičínsko baroko radikální i kutilské 2. Liteňsko baroko pro všední den 3. Čelákovicko baroko syntetizující -- VI BARUNČINO ZNOVUNABYTÉ PANENSTVÍ -- Neolit skončil, zapomeňte! 201 -- /. Expanzní druhy 2. Mytologie ahistorických „starých časů" 3. Expanze jako progresivní vývojový jev 4. Poznat a chránit? 5. Rostlinné expanze v minulosti 6. Neolit skončil, zapomeňte! 7. Pokrok i úpadek 8. Expanze a invaze ve zlomových obdobích holocénu 9. Původní biotopy současných expanzních druhů 10. Semper virgo II. Závěr -- PŘÍLOHA: POSTAGRÁRNÍ KRAJINA V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ---
Případová studie z pražského East Endu 221 -- /. Stýkání a potýkání 2.Nová krajina 3. Satalice, suburbánní ves 4. Půdorys, centra, periferie 5. Psí dálnice 6. Obora 7. Doma -- VII. SHRNUTÍ: PERMANENTNÍ REVOLUCE -- Stabilizující a destabilizující tendence v krajině 229 -- /. Vývoj kulturní krajiny Českých zemí v deseti větách 2. Diachronní rysy krajinných změn 3. Paměť krajiny 4. Neurčitost v krajinných jevech a dynamice 5. Periodické předbíhání dějin 6. Průběžné zahlazování historických stop -- HISTORICKÝ PŘEHLED HOLOCÉNU -- 240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC