Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

macquali dennis (@@20121021-19:12:15@@) -- 
1 (hodnocen2 x )
(19.9) Půjčeno:179x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
322 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2614-4 (brož.)
Manažer. Komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 311-318 a rejstřík
000014381
1. Význam komunikace v současné společnosti -- 2. Obecný úvod do problematiky komunikace -- 2.1 Základní pojmy -- 2.2 Zásady efektivní komunikace -- 2.3 Komunikační model -- 2.3.1 Vznik sdělení -- 2.3.2 Zakódování sdělení -- 2.3.3 Volba komunikačního média -- 2.3.4 Komunikační šum , -- 2.3.5 Dekódování sdělení -- 2.3.6 Poskytování zpětné vazby -- 2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace -- 2.4 Komunikační bariéry -- 2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže -- 2.5.1 Neverbální komunikace -- 2.5.2 Verbální komunikace -- 3. Poslouchání a naslouchání -- 3.1 Aktivní naslouchání -- 4. Neverbální komunikace -- 4.1 Řeč těla -- 4.1.1 Kinezika -- 4.1.2 Gestika -- 4.1.3 Mimika -- 4.1.4 Vizika -- 4.1.5 Haptika -- 4.1.6 Proxemika -- 4.1.7 Posturologie -- 4.2 Signály komunikace osobnosti -- 4.2.1 První dojem -- 4.2.2 Neurovegetativní reakce -- 4.2.3 Vnímání barev -- 4.2.4 Vnímaní vůní a pachů -- 4.2.5 Styl oblékání -- 4.2.6 Doplňky oblečení -- 4.2.7 Společenské chování -- 4.2.8 Emoční inteligence -- 4.2.9 Chronemika -- 4.2.10 Grafologie -- 4.2.11 Komunikační prostředí -- 4.3 Rozdílnost kultur -- 4.3.1 Gestika -- 4.3.2 Mimika -- 4.3.3 Vizika -- 4.3.4 Haptika -- 4.3.5 Proxemika -- 4.3.6 Význam barev -- 4.3.7 Chronemika -- 4.3.8 Komunikační prostředí -- 4.4 Závěrečná doporučení -- 5. Verbální komunikace -- 5.1 Paralingvistická komunikace -- 5.2 Dotazování -- 5.3 Rozhovory -- 5.3.1 Dialog -- 5.3.2
Pohovor -- Pohovor v rámci výběrového řízení přijímací pohovor Hodnotící pohovor -- 5.3.3 Vyjednávání -- 5.3.4 Vylákávání informací -- 5.3.5 Telefonní rozhovor -- 5.4 Pozitivní komunikace -- 5.4.1 Asertivita a kreativita -- 5.4.2 Komunikační pohotovost -- 5.4.3 Networking -- 5.5 Negativní a problémová komunikace -- 5.5.1 Kritika -- 5.5.2 Konflikty -- 5.5.3 Agresivita -- 5.5.4 Manipulace -- 5.5.5 Fámy a pomluvy -- 5.5.6 Lhaní -- 5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace -- 5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace -- 5.5.9 Mimoběžná komunikace -- 5.5.10 Neadekvátní komunikace -- 5.6 Komunikace v týmu -- 5.7 Komunikace na veřejnosti -- 5.7.1 Příprava -- Obsah a struktura -- Doba -- Pomůcky -- Vystoupení -- Diskuze -- 5.7.2 Přednesení prezentace -- Příprava -- Tréma -- Vystoupení -- Diskuze -- 5.7.3 Přesvědčování -- 5.8 Komunikační zvyklostí a chování v různých zemích -- 6. Písemná komunikace -- 6.1 Korespondence -- 6.1.1 Oslovení a tituly -- 6.1.2 Úřední dopis -- 6.1.3 Osobní a společenský dopis -- 6.1.4 Soukromý dopis -- 6.1.5 Životopis a motivační dopis -- 6.1.6 E-mail -- 6.1.7 SMS a MMS zprávy -- 6.2 Vizitky -- 6.3 Odborná publikace -- 6.3.1 Textové zpracování a struktura -- 6.3.2 Grafická úprava -- Rukopis -- Tabulky, obrázky, symboly -- 6.3.3 Korektura a korekturní znaménka -- 6.4 Výzkumné a technické zprávy -- 6.5 Vědecko-kvalifikační práce -- 6.6 Poster -- 6.7 Recenzní posudek -- 6.8
Oponentní posudek -- 7 Komunikace organizace public relations -- 7.1 Komunikace v organizaci -- 7.1.1 Organizační a administrativní zajištění -- 7.1.2 Porady -- 7.1.3 Komunikace vedoucího -- 7.1.4 Komunikace podřízeného -- 7.2 Krizová komunikace -- 7.2.1 Plán krizové komunikace -- 7.2.2 Komunikace v průběhu krize -- 7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize -- 7.3 Komunikace s externí veřejností -- 7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností -- 7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu -- 7.3.3 PR jako vztahy s médii -- Souhrn informačních zdrojů -- Seznam použitých zkratek
(OCoLC)237071215
cnb001798904

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC