Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Praha : Videopress, 1989
391 s. : il., portréty ; 30 cm

ISBN 80-7024-004-0 (brož.)
čeština
Souběžný anglický text
000014485
OBSAH // CONTENTS // Předmluva 4 // Sbírky a instituce 6 // Úvod 8 // I. Preludium fotografie // - Jan Schlemmer 12 Daguerrův mýtus a věčné paradoxy fotografie // - Josef Kroutvor 15 // li. Od vynálezu po počátky moderní fotografie // - Pavel Scheufler 21 // Fotografie 27 // lil. Moderní fotografie na postupu // - Daniela Mrázková 115 // Fotografie 121 // IV. Současná fotografie // Od čtyřicátých do šedesátých let // - Ľudovít Hlaváč 199 Od šedesátých let k dnešku // - Zdeněk Kirschner 202 // Fotografie 207 // V. Budoucnost fotografie // - Josef Pecák 323 // Fotografové 328 // - Vladimír Birgus, Ľudovít Hlaváč, // Petr Klimpl, Daniela Mrázková, // Vladimír Remeš, Pavel Scheufler // Vybrané pojmy z oblasti fotografické techniky 350 -Jiří Čip, Petr Kliment, Josef Pecák, // Pavel Scheufler // Československá fotografie 1945-1989 356 // - Petr Balajka, Ľudovít Hlaváč, // Zdeněk Kirschner, Josef Moucha, // Alena Lábová // Preface // Collections and Institutions Introduction // I. Prelude to Photography // - by Jan Schlemmer // The Daguerre Myth and Eternal Paradoxes of Photography - by Josef Kroutvor // II. From the Invention to the Beginnings of Modern Photography - by Pavel Scheufler Photographs // III. Modern Photography on the March // - by Daniela Mrázková Photographs // IV. Contemporary Photography From the Forties to the Sixties // - by Ľudovít Hlaváč // From the Sixties to the Present Day // - by Zdeněk Kirschner
Photographs // V. The Future of Photography // - by Josef Pecák // Photographers // - by Vladimir Birgus, Ľudovít Hlaváč, // Petr Klimpl, Daniela Mrázková, // Vladimír Remeš, Pavel Scheufler // Selected Terms from Photography and its Techniques // - by Jiří Čip, Petr Kliment, // Josef Pecák, Pavel Scheufler // Czechoslovak Photography 1945-1989 // - by Petr Balajka, Ľudovít Hlaváč, // Zdeněk Kirschner, Josef Moucha, // Alena Lábová // Ŕ Č 41 ■í // si K** % // ŕ f // N’ < ••V . ■> // .v: 4t // 5 // 6 10 // 13 // 17 // 23 // 27 // 117 // 121 // 200 // 204 // 207 // 325 // 328 // 350 // 356 // K

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC