Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

richterek (@@20120927-16:03:14@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2000
xvi, 360 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7179-434-1 (brož.)
Beckovy ekonomické učebnice
000014528
Obsah // Předmluva autora...VII // 1. Člověk ekonomický a tržní systém ...1 // 1.1 Je ekonomie exaktní věda? ...1 // 1.2 Ekonomie - věda politická ...2 // 1.3 Úloha cen - informace, motivace, alokace...4 // 1.4 Sankce tržní konkurence...6 // 1.5 Ekonomický koloběh...8 // 1.6 Racionální chování, člověk ekonomický a efektivní alokace...9 // Shrnutí...13 // Klíčové pojmy...13 // 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka...14 // 2.1 Celkový užitek a mezní užitek ...14 // 2.2 Spotřebitelův přebytek...17 // 2.3 Poptávka...18 // 2.4 Zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt...20 // 2.5 Poptávka v krátkém a v dlouhém období...21 // 2.6 Elasticita poptávky ...22 // 2.7 Změny poptávky...24 // 2.8 Tržní poptávka a poptávka po statku jednoho prodávajícího ...26 // Shrnutí ...28 // Klíčové pojmy...29 // Otázky a příklady ...29 // 3. Chování výrobce: náklady a nabídka...31 // 3.1 Utopené náklady...31 // 3.2 Náklady příležitosti...32 // 3.3 Ekonomické náklady a ekonomický zisk...34 // 3.4 Změna nákladů ...36 // 3.5 Zastavení činnosti...37 // IX // Ekonomie // 3.6 Odchod z trhu...39 // 3.7 Nákladová funkce firmy ...39 // 3.8 Optimální objem produkce (rovnováha firmy)...43 // 3.9 Nabídka firmy v krátkém období...44 // 3.10 Nabídka firmy v dlouhém období - dlouhodobá rovnováha firmy...47 // 3.11 Změny nabídky...49 // 3.12 Tržní nabídka ...51 // Shrnutí ...54 // Klíčové
pojmy...55 // Otázky a příklady...55 // 4. Tržní rovnováha a efektivnost...57 // 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování...57 // 4.2 Efektivnost tržní rovnováhy.../...60 // 4.3 Změny rovnováhy...61 // Shrnutí... // Klíčové pojmy . . // Otázky a příklady // 5. Směna a specializace ...67 // 5.1 Směna a bohatství ...67 // 5.2 Specializace a směna na základě absolutních výhod...68 // 5.3 Specializace a směna na základě komparativních výhod ...71 // Shrnutí...73 // Klíčové pojmy...74 // Otázky a příklady...74 // 6. Nedokonalost konkurence...76 // 6.1 Podmínky dokonalé konkurence a příčiny nedokonalé konkurence ...76 // 6.2 Odlišování (diferenciace) produktu ...79 // 6.3 Mezní příjem a cenová tvorba...80 // Shrnutí...83 // Klíčové pojmy...83 // Otázky a příklady...83 // Dodatek: Cenová diskriminace ...85 // Shrnutí dodatku...88 // Klíčové pojmy dodatku ...88 // Otázky ? dodatku ...88 // X // 2 2 2 // Obsah // 7. Omezení konkurence...89 // 7.1 Otevřené trhy...89 // 12 Cech ...92 // 7.3 Dominantní postavení na trhu ...94 // 7.4 Kořistnický dumping...96 // 7.5 Monopol ...99 // 7.6 Regulace monopolní ceny ...100 // 7.7 Přirozený monopol ...104 // Shrnutí...105 // Klíčové pojmy...106 // Otázky a příklady...106 // 8. Zásahy státu do cen...108 // 8.1 Cenový strop (maximální cena)...108 // 8.2 Spotřební daň...112 // 8.3 Subvence ? ceně ...114 // Shrnutí...118 // Klíčové pojmy...118 // Otázky a
příklady ...119 // 9. Poptávka po výrobních faktorech...121 // 9.1 Výrobní faktory... 121 // 9.2 Produkční funkce a zákon klesajících výnosů ...122 // 9.3 Poptávka po výrobním faktoru...126 // 9.4 Volba výrobní techniky a technická substituce...130 // Shrnutí...132 // Klíčové pojmy...133 // Otázky a příklady...133 // 10. Nabídka práce a trh práce...135 // 10.1 Nabídka práce ...135 // 10.2 Nominální a reálné zvýšení mzdy ...138 // 10.3 Trh práce ...139 // 10.4 Lidský kapitál ...143 // Shrnutí...145 // Klíčové pojmy ...145 // Otázky...146 // 11. Nezaměstnanost ...147 // 11.1 Míra nezaměstnanosti...147 // 11.2 Nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická ...148 // 11.3 Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná ...151 // XI // Ekonomie // Shrnutí ... 156 // Klíčové pojmy ... 157 // Otázky a příklady... // 12. Kapitál a úrok... // 12.1 Kapitál a investice ... // 12.2 Úrok a míra časové preference...162 // 12.3 Nominální a reálná úroková míra...164 // 12.4 Trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu) ...165 // Shrnutí... 169 // Klíčové pojmy ... // Otázky a příklady...I69 // 13. Investiční rozhodování a podnikání...170 // 13.1 Aktiva ... 170 // 13.2 Cena perpetuity ... // 13.3 Cena anuity - dnešní hodnota budoucích výnosů ...174 // 13.4 Míra výnosu... // 13.5 Riziko a míra výnosu...177 // 13.6 Podnikatel... // Shrnutí... // Klíčové pojmy ... // Otázky a příklady... 132 // 14. Externality
... // 14.1 Negativní externality ...Ig4 // 14.2 Pozitivní externality...I35 // 14.3 Externalita - porušení práva...186 // 14.4 Externality a efektivnost...188 // Shrnutí... // Klíčové pojmy ... // Otázky a příklady... // 15. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky...I93 // 15.1 Volné zdroje ... // 15.2 Volné statky... // 15.3 Veřejné statky ...198 // Shrnutí...200 // Klíčové pojmy ...200 // Otázky...200 // XII // Obsah // 16. Veřejná volba ...202 // 16.1 Volba mezi veřejnými a soukromými statky...202 // 16.2 Racionální neznalost...205 // 16.3 Zájmové skupiny ...207 // Shrnutí...210 // Klíčové pojmy ...210 // Otázky...211 // 17. Domácí produkt ...212 // 17.1 Hrubý a čistý domácí produkt...212 // 17.2 Nominální a reálný domácí produkt...216 // 17.3 Domácí produkt jako přidaná hodnota ...218 // 17.4 Agregátní výdaje a domácí produkt ...220 // 17.5 Úspory z HDP...224 // 17.6 Veřejný sektor ...224 // 17.7 Zahraniční obchod ...226 // Shrnutí...227 // Klíčové pojmy ...228 // Otázky a příklady...228 // 18. Spotřeba a investice ...230 // 18.1 Spotřební funkce ...230 // 18.2 Plánované investice a rovnovážný HDP...232 // Shrnutí...234 // Klíčové pojmy ...234 // Otázky a příklady...234 // 19. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích...236 // 19.1 Proč vznikly peníze ...236 // 19.2 Peníze - prostředek směny...238 // 19.3 Peněžní zůstatky - likvidní aktivum...241 // 19.4 Transakční
a opatrnostní zůstatky...244 // 19.5 Peněžní zůstatky a úroková míra ...246 // Shrnutí...247 // Klíčové pojmy ...248 // Příklady ...248 // 20. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz...249 // 20.1 Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz ...249 // 20.2 Peněžní zásoba a její změny...251 // 20.3 Rovnováha trhu peněz ...251 // 20.4 Trh peněz, trh zapůjčitelných fondů a investice ...253 // XIII // Ekonomie // Shrnutí ...254 // Klíčové pojmy ...255 // Příklad...255 // 21. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt ...256 // 21.1 Agregátní poptávka ...256 // 21.2 Agregátní nabídka a potenciální produkt...259 // 21.3 „Šoky“ ze strany poptávky...262 // 21.4 „Šoky“ ze strany nabídky...265 // Shrnutí...267 // Klíčové pojmy ...268 // Příklady ...268 // 22. Hospodářský cyklus...»...269 // 22.1 Fáze hospodářského cyklu ...269 // 22.2 Příčiny hospodářských cyklů ...270 // Shrnutí...272 // Klíčové pojmy ...273 // Otázky...273 // 23. Ekonomický růst ...274 // 23.1 Růst potenciálního produktu...274 // 23.2 Ekonomický růst a přírodní zdroje... 276 // 23.3 Akumulace kapitálu...?...277 // 23.4 Velikost trhu...279 // 23.5 „Bludný kruh chudoby“ a společenský systém...280 // Shrnutí...283 // Otázky...284 // 24. Inflace...285 // 24.1 Mčření inflace ...286 // 24.2 Inflace a přerozdělování...288 // 24.3 Zamlžení cenových informací...290 // 24.4 Poptávková
inflace...291 // 24.5 Nákladová inflace...293 // 24.6 Inflační spirála...296 // 24.7 Inflační očekávání a setrvačná inflace...296 // Shrnutí...298 // Klíčové pojmy ...298 // Otázky...299 // XIV // Obsah // 25. Měnový kurz...300 // 25.1 Měnový kurz a měnový trh...300 // 25.2 Teorie parity kupní síly - absolutní verze...303 // 25.3 Teorie parity kupní síly - relativní verze...305 // 25.4 Intervence státu do měnového kur/u...306 // 25.5 Režimy stabilního kurzu...307 // Shrnutí...308 // Klíčové pojmy ...308 // Otázky...309 // Dodatek: Měnová krize ...309 // Shrnutí dodatku ...310 // 26. Platební bilance a obchodní bilance...311 // 26.1 Platební bilance ...311 // 26.2 Rovnováha platební bilance...314 // 26.3 Finanční účet platební bilance ...316 // 26.4 Obchodní bilance...316 // 26.5 Zahraniční dluh ...320 // Shrnutí...322 // Klíčové pojmy ...323 // Otázky...323 // 27. Státní rozpočet ...325 // 27.1 Veřejné rozpočty a státní rozpočet ...325 // 27.2 Byrokracie a bujení státního rozpočtu...327 // 27.3 Přerozdělování...333 // 27.4 Daně. šedá ekonomika a Lafferova křivka ...336 // 27.5 Tendence ? rozpočtovým schodkům...338 // 27.6 Rozpočtový schodek a vládní půjčky ...339 // 27.7 Rozpočtový schodek a efekt vytěsňování...341 // 27.8 Rozpočtový schodek a fikce „obědu zdarma"...342 // Shrnutí...344 // Klíčové pojmy ...345 // Otázky...345 // 28. Měnová politika ...347 // 28.1 Nezávislost
centrální banky ...347 // 28.2 Cíle a nástroje měnové politiky ...349 // 28.3 Slučitelnost cílů měnové politiky...350 // 28.4 Aktivistická měnová politika ...353 // 28.5 Pravidlo stálého měnového růstu (měnové cílování)...355 // 28.6 Inflační cílování...357 // XV // Ekonomie // Shrnutí...359 // Klíčové pojmy...360 // Otázky a příklady...360 // XVI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC