Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997
450 s. : il. ; 20 cm

ISBN 80-7106-231-6 (brož.)
Psychologie P ; sv. 8
angličtina
Obsahuje prameny, bibliografické odkazy, jmenný a věcný rejstřík
Analýza transakční - psychoterapie - výklady populární
000014679
Pčedmluva ...5 // Část první OBECNÉ ÚVAHY // 1. ÚVOD ...11 // A. Co řekneme po pozdravu?...11 // B. Jak pozdravíme? ...11 // C. Pro ilustraci ...13 // D. Podání ruky ...15 // E. Přátelé ...17 // F. Teorie ...17 // 2. PRINCIPY TRANSAKČNÍ ANALÝZY...19 // A. Strukturální analýza ...19 // B. Transakční analýza ...22 // C. Strukturování času ...29 // D. Scénáře ...33 // Část druhá RODIČOVSKÉ PROGRAMOVÁNÍ // 3. LIDSKÝ OSUD ...37 // A. Životní plány ...37 // Magda ...37 // Delia ...39 // Mary ...40 // B. Na jevišti a mimo jeviště...41 // C. Mýty a pohádky ...44 // Příběh Evropy ...45 // Pohádka o Červené Karkulce ...47 // Marťanova reakce ...48 // Scénář Červené Karkulky ...49 // D. Čekání na Rigor mortis ...51 // Scénář čekání na Rigor mortis...53 // Pohádka o Šípkové Růžence ...54 // E. Rodinné drama ...55 // F. Lidský osud ...56 // G. Z historie ...60 // 4. PRENATÁLNÍ VLIVY ...65 // A. Úvod ...65 // B. Vlivy předků ...68 // C. Scéna početí ...70 // D. Pozice při narození ...72 // E. Scénáře narození ...77 // F. Jména a příjmení ...78 // 5. RANÝ VÝVOJ ...83 // A. Rané vlivy ...83 // B. Přesvědčení a rozhodnutí ...84 // C. Stanoviska - prohlášení ...85 // D. Vítězové a poražení ...89 // E. Stanoviska pro tři hráče ...89 // F. Stanoviska - vlastnosti ...91 // G. Výběr scénáře ...94 //
6. TVÁRNÁ LÉTA ...96 // A. Rodičovské programování...96 // B. Co si o tom myslí Marťan ...99 // Butch ...99 // C. Malý právník ...102 // D. Scénářový aparát...104 // 7. SCÉNÁŘOVÝ APARÁT ...108 // A. Scénářový zisk...109 // B. Příkaz ...111 // C. „Nedělej drahoty" ...112 // D. Elektroda ...113 // E. Pytle a věci ...114 // F. Předpis...115 // G. Rodičovské modely...117 // H. Démon ...119 // I. Dovolení ...120 // J. Vnitřní úleva ...122 // Chuck ...123 // K. Scénářové vybavení ...125 // Clementine ...125 // L. Usilování a konverzace...126 // M. Vítězové ...127 // N. Má scénář každý? ...128 // O. Antiscénář ...129 // P. Shrnutí...130 // 8. POKROČILEJŠÍ DĚTSTVÍ ...132 // A. Osnovy a hrdinové ...132 // B. Raketa ...133 // C. Žetony - obchodní známky ...135 // D. Iluze ...142 // E. Hry ...150 // F. Persona ...152 // G. Rodinná kultura ...153 // 9. ADOLESCENCE ...159 // A. Zábavy ...159 // B. Noví hrdinové ...160 // C. Totem ...160 // D. Nové pocity ...161 // E. Tělesné reakce ...162 // F. Přední pokoj a zadní pokoj ...163 // G. Scénář a antiscénář ...164 // H. Podoba světa ...165 // I. Trička ...168 // Nemůžeš každému věřit ...170 // Snad každý ...172 //
10. DOSPĚLOST A SMRT ...174 // A. Dospělost ...174 // B. Hypotéka ...175 // C. Závislost ...176 // D. Dramatický trojúhelník ...177 // E. Životní vyhlídky ...179 // F. Stáří ...181 // G. Scéna smrti...184 // H. Šibeniční smích ...186 // I. Posmrtná scéna ...187 // J. Náhrobek ...188 // K. Závěť...188 // Část třetí SCÉNÁŘ V AKCI // 11. TYPY SCÉNÁŘŮ ...193 // A. Vítězové, nevítězové a poražení ...193 // B. Scénářový čas ...195 // C. Scénáře a sex ...197 // D. Hodinový čas a cílový čas ...200 // 12. NĚKTERÉ TYPICKÉ SCÉNÁŘE ...202 // A. Růžová Karkulka neboli Opuštěné dítě ...202 // B. Sisyfos neboli Už jsem se tam zase vydal ...205 // C. Malá slečna Muffet neboli // Přece mě nemůžeš vystrašit...207 // D. Starý voják neumírá neboli Kdo mě potřebuje? . 209 // E. Zabiják draků neboli Tatínek to ví nejlépe ...211 // F. Sigmund neboli Když to nejde tak, půjde to jinak .. 212 // G. Florence neboli Dotáhnout to do konce ...213 // H. Tragické scénáře ...215 // 13. POPELKA ...218 // A. Popelčin původ ...218 // B. Popelčin příběh ...219 // C. Vzájemně do sebe zapadající scénáře ...221 // D. Popelka ve skutečném životě ...223 // E. Když ples skončí ...225 // F. Pohádky a skuteční lidé ...226 // 14. JAK JE SCÉNÁŘ VŮBEC MOŽNÝ? ...230 // A. Plastický obličej ...231 // B. Pohyblivé JÁ ...234 // C. Fascinace a imprinting ...240 // D. Nepostřehnutelný zápach ...242 // E. Vlivy očekávané události a následné stopy ...245 // F. Malý fašista ...252 // G. Odvážný schizofrenik ...254 // H. Břichomluvcův model ...256 // I. Ještě něco o démonovi ...258 // J. Skutečný člověk ...259 //
15. PŘENOS SCÉNÁŘE ...262 // A. Scénářová matrice ...262 // B. Rodinný pochod ...265 // C. Kulturní přenos ...267 // D. Vliv prarodičů ...270 // E. Nadscénářování ...272 // F. Splývání scénářových příkazů ...274 // G. Shrnutí ...276 // H. Rodičovská odpovědnost ...277 // Část čtvrtá SCÉNÁŘ V KLINICKÉ PRAXI // 16. PŘEDBĚŽNÁ FÁZE ...283 // A. Úvod ...283 // B. Výběr terapeuta ...285 // C. Terapeut jako kouzelník ...288 // D. Příprava ...289 // E. „Profesionální pacient"...292 // F. Pacient jako skutečný člověk ...293 // 17. SCÉNÁŘOVÁ ZNAMENÍ ...296 // A. Scénářový signál ...296 // B. Psychologický komponent ...298 // C. Jak naslouchat ...301 // D. Základní hlasové signály ...303 // 1. Dechové zvuky ...303 // 2. Přízvuky ...303 // 3. Hlasy...304 // 4. Slovník ...305 // E. Výběr slov ...306 // 1. Slovní druhy ...306 // 2. Slova OK ...307 // 3. Scénářová slova ...308 // 4. Metafory ...310 // 5. Bezpečnostní fáze ...311 // 6. Konjunktiv ...311 // 7. Struktura vět ...312 // F. Šibeniční transakce ...313 // G. Typy smíchu ...316 // 1. Scénářové typy smíchu ...316 // 2. Zdravý smích...317 // H. Babička ...317 // I. Typy protestu ...318 // J. Příběh vašeho života ...320 // K. Scénářové spínače ...323 //
18. SCÉNÁŘ PRl TERAPII ...326 // A. Role terapeuta ...326 // B. Dávkování her ...326 // C. Důvod terapie ...328 // D. Scénář terapeuta ...329 // E. Předpovídání výsledku ...330 // F. Scénářová antiteze ...332 // Amber ...333 // G. Léčba ...338 // 19. ROZHODUJÍCÍ ZÁSAH ...341 // A. Přirozená konečná cesta...341 // B. Hlasy v hlavě ...344 // C. Dynamika dovolení ...347 // D. Léčba pacientů versus dělání pokroku ...352 // 20. TŘI ANAMNÉZY ...355 // A. Clooney ...355 // B. Victor...361 // C. Jane a Bill ...363 // Část pátá VĚDECKÉ PŘÍSTUPY KE SCÉNÁŘOVÉ TEORII // 21. NÁMITKY PROTI SCÉNÁŘOVÉ TEORII ...369 // A. Námitky duchovního charakteru ...369 // B. Námitky filosofického charakteru ...370 // C. Námitky racionální ...371 // D. Dogmatické námitky ...373 // E. Empirické námitky ...375 // F. Námitky týkající se vývoje ...376 // G. Klinické námitky ...377 // 22. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY ...380 // A. Mapa a teritorium ...380 // B. Pojmová síť ...382 // C. Nestabilní a stabilní údaje ...386 // 23. SCÉNÁŘOVÝ KONTROLNÍ SEZNAM ...390 // A. Definice scénáře ...390 // B. Jak ověřit scénář ...393 // C. Úvod k scénářovému kontrolnímu seznamu ... 397 //D. Scénářový kontrolní seznam ...398 // E. Zestručněný seznam ...407 // F. Seznam pro terapii ...408 // POZNÁMKY...410 // Dodatek // Co řeknete, až pozdravíte? ...411 // Slovníček ...413 // Seznam vyobrazení ...424 // O autorovi ...425 // Rejstřík ...427
(OCoLC)40086816
cnb000276177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC