Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:38x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Společnost pro odbornou literaturu, 2007
180 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87029-23-7 (brož.)
Paliativní péče
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 179-180
000014744
Úvod 5 // O této knize 8 // Shrnutí 9 // Rodiny v procesu změny K // Co je to rodina 11 // Sociální vazby 12 // Sociální vazba a ztráta 15 // Strach a zármutek 16 // Strach // Zármutek 18 // Vnitřní změna 19 // Ztráta smyslu 21 // Shrnutí 22 // Tým poskytující péči 25 // Tři varianty přístupu k péči 25 // Hledání optimálního odstupu 29 // Potřeby týmu 30 // Zármutek a vyhoření u členů personálu 32 // Neformální podpora 35 // Formální podpora 36 // Řízení týmu 40 // Prostředí, ve kterém je péče poskytována 41 // Služby pro truchlící a pozůstalé 46 // Shrnutí 47 // Poradenství 49 // Co znamená termín „poradenství“ 49 // Poradenství v paliativní péči 50 // Strategie pomoci 53 // Odborné poradenství 54 // Zásady poradenství 55 // Poradenský vztah 56 // Poradenské dovednosti 58 // Některé problémy poradenství v paliativní péči 66 // Závěr 68 // Shrnutí 69 // Poradenství pro pacienty s život ohrožujícím onemocněním 71 // Průběh rakoviny 72 // Reakce na rakovinu 73 // Způsoby vyrovnávání se s nemocí 73 // Sdělení špatné zprávy 78 // Špatné zprávy a reakce na ně 80 // Zapojení druhých 82 // Pokračující péče 82 // Umírání 89 // Umírající dítě 90 // Poradenství pro pacienty s jinými typy nemocí 91 // Shrnutí 93 // Poradenství rodině pacienta před jeho úmrtím 95 // Náš pohled na rodinu 95 // Emoční podpora 97 // Blízkost smrti - umírání 98 //
Děti 99 // Genogram 99 // Posuzování rizik 101 // Překonávání nechuti být u umírajícího pacienta 107 // Rodinná homeostáza a dysfunkce 109 // Rodinná tajemství 112 // Úmrtí na AIDS K4 // Shrnutí 115 // Poradenství pro rodinu pacienta po jeho smrti 117 // Fáze 1: náraz 117 // Fáze 2: přizpůsobení 125 // Poradenství pro pozůstalé 121 // Odpoutání se a posun vpřed 133 // Zahájení poradenského procesu 133 // Průběh poradenského procesu 136 // Dimenze ztráty 137 // Zakončení 139 // Případová studie 140 // Rodinné poradenství pro pozůstalé 143 // Truchlící dítě I44 // Shrnutí 146 // Problémy při poskytování poradenství truchlícím a pozůstalým 149 // Potlačovaný smutek a jeho usměrňování 150 // Posttraumatický stres a jeho zvládání 154 // Chronický smutek a jeho zvládání 155 // Vyhodnocování a zvládání rizika sebevraždy 156 // Deprese a její zvládání 160 // Úzkost a její zvládání 162 // Vztek a pocit viny 163 // Závislost na alkoholu a drogách 166 // Zvláštní situace 168 // Shrnutí 173 // Závěr 175 // Rodina je základní jednotkou péče 175 // Strach a zármutek jsou normální reakce 176 // Pomoc zranitelným lidem a rodinám 177 // Potřeba podpory týmu 178 // Potřeba poradenství 178 // Shrnutí 178 // Literatura 179
(OCoLC)228670076
cnb001788800

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC