Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Západočeské muzeum, [1967]-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.zcm.cz/casopisy-periodikum/sbornik-zcm-priroda 

1999-
0232-0738
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: sv.107 (2007)
Dříve jako monografie
Jednotlivé svazky mají ISBN
Některé svazky mají vlastní rozlišovací názvy
Obsahuje bibliografické odkazy
80-7247-017-5 (99/1999 ; brož.) 80-7247-031-0 (102/ 2003 ; brož.) 80-7247-032-9 (103/2003 ; brož.) 80-7247-038-8 (104/2004 ; brož.) 80-7247-046-9 (105/2006 ; brož.) 80-7247-047-7 (106/2006 ; brož.) 978-80-7247-050-1 (107/2007 ; brož.) 978-80-7247-052-5 (108/2007 ; brož.) 978-80-7247-064-8 (109/2008 ; brož.) 978-80-7247-065-5 (110/2008 ; brož.) 978-80-7247-071-6 (111/2007 ; brož.) 978-80-7247-072-3 (112/2009 ; brož.) 978-80-7247-077-8 (113/2010 ; brož.) 978-80-7247-078-5 (114/2011 ; brož.) 978-80-7247-084-6 (115/2011 ; brož.) 978-80-7247-092-1 (116/2012 ; brož.) 978-80-7247-093-8 (117/2013 ; brož.) 978-80-7247-120-1 (118/2015 ; brož.) 978-80-7247-121-8 (119/2015 ; brož.) 978-80-7247-127-0 (120/2016 ; brož.) 978-80-7247-140-9 (121/2018 ; brož.)
000014959
SVAZEK 104 - Motýlí fauna, vegetační poměry a návrh pěstební péče přírodní rezervace Čepičná u Sušice :   1 Stručný popis přírodních poměrů lokality 7 // 2 Metody průzkumných prací 7 // 3 Výsledky průzkumu 9 // 3.1 Komentář k význam ným nálezům 11 // 3.2 Konstrukce vegetační mapy 16 // 3.3 Komentář k jednotlivým mapovacím jednotkám použitým na lokalitě PR Čepičná 17 // 3.4 Další zjištění učiněná v průběhu inventarizačního průzkumu motýlů 18 // 4 Doporučení pro úpravu plánu péče ZCHÚ PR Čepičná 18 // 5 Souhrn 19 // 6 Poděkování 20 // 7 Literatura 20 // Příloha 1 21 // Příloha 2 38
SVAZEK 105 - Faunistická pozorování v západních Čechách v letech 1999-2001 :   1 Úvod 5 // 2 Výsledky 6 // 3 Literatura 74 // Druhový rejstřík - česká jména 75 // Druhový rejstřík - latinská jména 77 // Rejstřík čtverců síťového mapování 79 // Rejstřík obcí 83
SVAZEK 106 - Faunistická pozorování v západních Čechách v letech 2002-2004 :   1 Úvod 5 // 2 Výsledky 6 // 3 Literatura 72 // Druhový rejstřík - česká jména 73 // Druhový rejstřík - latinská jména 75 // Rejstřík čtverců síťového mapování 77 // Rejstřík obcí 81
SVAZEK 107 - Oologická sbírka Ing. Františka Mocka :   1 Úvod 7 // 2 Životopis Ing. Františka Mocka 7 // 3 Materiál a metodika 8 // 4 Seznam použitých zkratek 8 // 5 Přehled ptačích druhů ve sbírce 9 // 6 Literatura 181
SVAZEK 108 - Vegetace a flóra katastru obce Chrástu :   1 Úvod 7 // 2 Metodika 7 // 3 Fyzicko-geografické poměry 8 // 4 Rekonstruovaná vegetace ; 9 // 5 Vývoj krajiny vlivem kolonizace 10 // 5.1 Postupné osídlování území člověkem a jeho vliv na krajinu 10 // 5.2 Vliv kolonizace území na jeho vegetační kryt 11 // 6 Dejiny botanického výzkumu území 13 // 7 Významnejší rostlinná společenstva 14 // 7.1 Lesy 14 // 7.2 Paseky 16 // 7.3 Vřesoviště 16 // 7.4 Plášte 16 // 7.5 Porosty chrastice rákosovité 17 // 7.6 Louky a ostatní trávníky 17 // 7.7 Synatropní společenstva 19 // 8 Květena 20 // 8.1 Seznam lokalit 20 // 8.2 Seznam druhů a jejich lokalit 27 // 8.3 Černý a červený seznam cévnatých taxonů rostlin (senzu PROCHÁZKA 2001) 65 // 9 Závěr 67 // 10 Literatura 67
SVAZEK 109 - Střevlíkovití brouci (Coleoptera) :   1 Úvod 7 // 2 Historie průzkumu 7 // 3 Stručný popis přírodních podmínek 8 // 4 Materiál a metodika 8 // 5 Výsledky 9 // 5.1 Všeobecné údaje 9 // 5.2 Přehled druhů a nálezu 9 // 6 Závěr 48 // 6.1 Složení fauny Carabidae okresu Domažlice 48 // 6.2 Druhy s nově nepotvrzeným výskytem 48 // 6.3 Druhy nalezené poprvé 48 // 6.4 Faunisticky významné recentní nálezy 49 // 7 Summary 49 // 8 Poděkování 49 // 9 Seznam literatury 50 // Příloha 1 Přehled druhů // Příloha 2 Seznam nejasných lokalit z prací starších autorů (Roubal, Kraus a Hůrka) s jejich vysvětlením // Příloha 3 Seznam synonym, neplatných kombinací, tiskových chyb ze starších prací spolu s dnes platnými jmény // Příloha 4 Mapy České republiky a okresu Domažlice se sítí pro faunistické mapování // Příloha 5 Některé významné druhy střevlíků okresu Domažlice
SVAZEK 110 - Západočeská ornitologická bibliografie do roku 2007 :   1 Úvod 7 // 2 Materiál a metodika 7 // 2.1 Kritéria pro zařazení citací 7 // 2.2 Rejstříky 8 // 5 Výsledky a diskuse 9 // 4 Poděkování 9 // 5 Literatura 9 // Appendix 10 // Bibliografie 11 // Rejstřík druhový - Artregister 55 // Rejstřík lokalit - Ortsregister 65 // Rejstřík pojmový - Begriffsregister 67 // Rejstřík spoluautorský - Mitautorenregister 69
SVAZEK 111 - Čistecko-jesenický kompozitní pluton neznámý :   1 Úvod 7 // 2 Výsledky a diskuse 10 // 2.1 Autolity 10 // 2.2 Hematitizace 13 // 2.3 Albitizace 16 // 2.4 Mylonity 17 // 2.5 Rozvodí 18 // 3 Souhrn a poděkování 20 // 4 Literatura 21 // Příloha 25
SVAZEK 112 - Sofron, Jaromír. Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách :   I Nástin vývoje poznání květeny a vegetace v území 11 // 1 První botanické počiny a vznik botaniky jako vědní discipliny (od antiky do poloviny 18. století) 11 // 2 Akademická, univerzitní a muzejní botanika v druhé polovině 18. století 12 // 3 První pokusy o organizovaný floristický výzkum 13 // 4 Akademická a univerzitní botanika v 19. století; první květeny Plzeňska 16 // 5 Západočeská botanika na přelomu 19. a 20. století 17 // 6 Botanika v Českých zemích v letech (1912) 1918-1945 20 // 7 Česká botanika v letech 1945-1968 22 // 8 Česká botanika v letech 1968-1989 26 // 9 Česká botanika v letech 1989-2009 29 // II Seznam osobností s jejich základními životními a profesními daty 37 // III Citovaná a použitá literatura 137 // PŘÍLOHY 171 // Portréty osobností přílohy I-XIX // Herbářové schédy přílohy XX-XXXIX
SVAZEK 113 - Hlaváč, Jaroslav. Mollusc fauna of the National Park Bavarian Forest (Germany) :   1 Introduction 6 // 2 History of malacozoological research 6 // 3 Material and methods 6 // 4 Results 11 // 5 Discussion 108 // 6 Conclusion 108
SVAZEK 114 - Vacík, Roman. Výskyt vzácných a ohrožených druhů ptáků v Branžovském hvozdu = Distribution of rare and endangered bird species in Branžovský hvozd area :   1 Úvod 5 // 2 Metodika 6 // 3 Výsledky 6 // 4 Závěr 101 // 5 Literatura 106
SVAZEK 119 :   Matějková, L., Nesvadbová, J., Brabec, J., Somol, V.: Vegetační změny v NPP Pastviště u Finů v letech 1987 až 2012 ...5 // Sofron, J., Nesvadbová J.: Doplněk K nástinu dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách (2009) ...61 // Pecháčková S. et Peksa O., 2015: Vegetace borů Plzeňska: diverzita, stav a vývoj ...63

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC