Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2000
127 s. : il.

ISBN 80-7200-379-8 (brož.)
V kostce
Další názvový údaj z obálky: pro střední školy
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 128
Fyzika - příklady - učebnice středošk.
000015350
Obsah // Úvod ... 3 // Obsah ... 4 // 1. Základní pojmy ... 5 // Fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI ... 5 // Skaláry a vektory ... 6 // 2. Kinematika hmotného bodu ... 8 // Upřesnění definice kinematických veličin ... 8 // Křivočaré pohyby HB ... 12 // Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici ... 12 // 3. Dynamika hmotného bodu ... 15 // Upřesnění a zobecnění pojmů ... 15 // 4. Mechanická práce, mechanická energie ... 21 // 5. Gravitační pole ... 26 // Pohyby hmotného bodu v homogenním gravitačním (tíhovém) poli (vrhy) ... 30 // Pohyby v centrálním gravitačním poli ... 32 // 6. Mechanika tuhého tělesa ... 34 // Zobecnění pojmů ... 35 // 7. Mechanika kapalin a plynů ... 40 // Přehled základních pojmů a vztahů ... 40 // 8. Molekulová fyzika a termika ... 45 // 9. Ideální plyn ... 50 // 10. Struktura kapalin ... 55 // Základní vztahy a pojmy ... 56 // 11. Struktura a vlastnosti pevných látek ... 59 // Přehled základních vztahů ... 59 // 12. Změny skupenství ... 63 // Přehled základních pojmů ... 63 // 13. Kmitání mechanického oscilátoru, mechanické vlnění ... 67 // Přehled základních vztahů ... 67 // 14. Elektrický náboj, elektrické pole ... 74 // Základní pojmy a vztahy ... 74 // 15. Vznik elektrického proudu. Elektrický proud v látkách... 81 // Základní pojmy a vztahy ... 82 // 16. Magnetické pole ... 91 // 17. Střídavý proud, elektromagnetické kmitání a vlnění...
98 // 18. Vlnové vlastnosti světla, optické zobrazování, energie záření... 105 // 19. Speciální teorie relativity ... 115 // Přehled základních vztahů ... 115 // 20. Fyzika mikrosvěta ... 120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC