Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
208 s. : il.

ISBN 80-7200-251-1 (brož.)
V kostce
Další názvový údaj z obálky: pro střední školy
Obsahuje ilustrace, předmluvu
Bibliografie: s. 209
Matematika - příklady - učebnice středošk.
000015351
OBSAH // 1. ÚVOD DO MATEMATICKÉ LOGIKY 5 // Matematická logika ... 5 // Kvantifikované výroky ... 7 // Negování kvantifikovaných výroků ... 7 // Logická výstavba matematiky ... 8 // Množiny ... 11 // 2. ČÍSELNÉ MNOŽINY ... 17 // Přirozená čísla... 17 // Racionálni čísla...20 // Reálná čísla ...22 // Komplexní čísla ...23 // 3. MOCNINY, ODMOCNINY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY ...29 // Mocniny a odmocniny ...29 // Algebraické výrazy ... 30 // 4. ALGEBRAICKÉ ROVNICE A NEROVNICE ...34 // Lineární rovnice ...34 // Kvadratická rovnice ... 39 // Rovnice s neznámou pod odmocninou ...43 // Řešení rovníc s absolutní hodnotou ...46 // Soustava rovníc...47 // Rovnice s parametrem ... 53 // Algebraické rovnice vyšších stupňů ... 61 // Nerovnice ... 63 // 5. FUNKCE...68 // Zavedení pojmu funkce ...68 // Operace s funkcemi, vlastnosti funkcí ... 70 // Polynomické funkce ... 72 // Mocninné funkce ...76 // Exponenciální a logaritmická funkce ... 78 // 6. GONIOMETRIE ... 83 // Velikost úhlů v míře stupňové a obloukové ... 83 // Goniometrické funkce ostrého úhlu ... 83 // Rozšíření definic goniometrických funkcí ... 86 // Vlastnosti goniometrických funkcí... 86 // Grafické znázornění goniometrických funkcí . 87 // Vztahy mezi goniometrickými funkcemi ...89 // Goniometrické rovnice a nerovnice ... 91 // Trigonometrické řešení obecného trojúhelníka 93 // 7. ELEMENTÁRNÍ GEOMETRIE ... 96 // Euklidovská geometrie ...
96 // Úhly ... 97 // Trojúhelník ... 98 // Čtyřúhelník ... 100 // Kružnice, kruh a jeho části ... 101 // Shodná zobrazení ... 103 // Podobnost a stejnolehlost ... 107 // Stereometrie ... 114 // Geometrická tělesa ... 115 // 8. ANALYTICKÁ GEOMETRIE ... 119 // Soustava souřadnic ... 119 // Vektory ... 120 // Lineární útvary v rovině a v prostoru ... 122 // Kuželosečky a kulové plochy ... 126 // 9« POSLOUPNOSTI A ŘADY 132 // Posloupnosti ... 132 // Aritmetická a geometrická posloupnost ... 134 // Limita posloupnosti ... 137 // Nekonečná řada a její součet ... 138 // 10. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Ml // Variace a permutace ... 141 // Kombinace ... 144 // Binomická včta ... 147 // Základy počtu pravděpodobnosti ... 148 // Statistika ... 150 // 11. ZÁKLADY DIFERENCIÁLNÍHO A // INTEGRÁLNÍHO POČTU ... 152 // Limita funkce, spojitost funkce ... 152 // Derivace funkce ... 156 // Průběh funkce ... 160 // Ukázky užití diferenciálního počtu ... 162 // Derivace funkce určené implicitně ... 166 // Neurčitý integrál ... 167 // Určitý integrál ... 170 // Aplikace určitého integrálu ... 170 // ŘEŠENÍ ... 173 // Použitá a doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC