Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
132 s. ; 20 cm

ISBN 80-7367-081-X (brož.)
Rádci pro zdraví
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 131-132
000015439
Obsah // Předmluva ...11 // PRVNÍ KAPITOLA // Cojedemence ... 13 // Úvod ...13 // Mnoho forem demence...14 // Výskyt...17 // Příčiny...18 // DRUHA KAPITOLA // Jednoduchá logika v pozadí demence ...19 // Úvod ...19 // Jak si pamatujeme...19 // První zákon demence: narušené ukládání do paměti ...22 // Přímédůsledky...23 // Nepřímé důsledky...26 // Druhý zákon demence: postupná destrukce dlouhodobé paměti .. 29 Důslcdly ...32 // TŘETÍ KAPITOLA // Prožitek demence ...41 // Úvod ...41 // Jak lidé prožívají demenci...42 // Přípravná fáze...43 // Fáze potřeby dohledu...44 // Je si člověk s demenci vědom svého úpadku?...45 // Ne každý je nešťastný...46 // Zvýrazněné osobní vlastnosti...47 // Pocity dominují nad myšlením...48 // Fáze potřeby péče ...50 // Návrat do minulosti...50 // Ztraceni v čase a prostoru ...51 // Na povrch vystupují bolestné zážitky z minulosti...52 // 5 // Důvěra v druhé... 53 // Narušené vnímání...54 // Fáze potřeby ošetřovatelské péče ...55 // Hledání bezpečí a důvěry...55 // Snížené vědomí...56 // ČTVRTÁ KAPITOLA // Komunikace... 59 // Úvod ...59 // Komunikace ve třech fázích demence...60 // Základní podmínky...62 // Verbální komunikace...62 // Neverbální komunikace...65 // Pohled do minulosti ...66 // Zaměření na city...67 // Když už není možné mluvit...68 // PÁTÁ KAPITOLA Problémy s náladou: // agresivita, deprese a podezíravost ...71
// Úvod ...71 // Agresivita ...71 // Příčiny...72 // Prevence je lepší než léčba...74 // Přístup pečovatele...76 // Deprese...78 // Bezmocnost a úzkost...79 // Přístup...79 // Deprese...82 // Podezíravost... 83 // Pozadí...84 // Přístup...85 // ŠESTÁ KAPITOLA // Problémy s chováním, závislé chování, toulání // a noční neklid ...87 // Úvod ...87 // Závislé chování: „chodí za mnou jako stín“ ...87 // 6 // Hluboce zakořeněnépocity nejistoty a nedostatku bezpečí...88 // Interakce ...89 // Toulání ...90 // Příčiny...91 // Přístup...92 // Mimořádná opatření...94 // Noční neklid...95 // Přijímání narušených informací ...96 // Další příčiny ...96 // Přístup...97 // Radikální opatření...99 // SEDMÁ KAPITOLA // Pokyny a činnosti ...101 // Úvod ...101 // Pokyny ...101 // Posilujte jeho paměť...101 // Přizpůsobte se jeho rytmu...102 // Berte vážnějeho fantazie a úzkosti...102 // Neučte ho novým věcem ...103 // Vyhýbejte se konfrontaci...103 // Řád, pravidelnost a odpočinek...104 // Nežádejte příliš mnoho ani příliš málo...104 // Jednejte s ním jako s dospělým...105 // Nezapomínejte na humor...105 // Neberte si emoční výbuchy osobně...106 // Pamatujte, že stále je možné se radovat...107 // Činnosti ...107 // OSMÁ KAPITOLA // Rodina: skryté oběti...111 // Úvod ...111 // Obecné problémy ...111 // Sebeobsluha: základ péče o partnera nebo příbuzného...116 // DEVÁTÁ
KAPITOLA // Pocity viny...121 // Úvod ...121 // 7 // Pocit viny po vyslechnutí diagnózy...121 // Nikdy to není dost...122 // Přij etí do domova ...124 // Psychologický význam...127 // Splácení dluhu...128 // Zvládání pocitů viny...129 // Literatura...131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC