Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:133x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1994
93 s. : il.

ISBN 80-7042-719-1 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, bibliografické odkazy
Určeno studentům PřF OU oboru geografie a oboru ochrana a tvorba žívotního prostředí
Bibliografie na s. 93
Hydrologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
Klimatologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
Meteorologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000015492
Obsah // 1. Cvičení z meteorologie a klimatologie // 1.1. Atmosféra a děje v ní probíhající 7 // 1.2. Pozorování a předávání údajů 8 // 1.3. Zpracování napozorovaných údajů 12 // 1.4. Sluneční svit 17 // 1.5. Teplota vzduchu 25 // 1.6. Srážky 30 // 1.7. Sněhová pokrývka a sněhové srážky 34 // 1.8. Vítr 39 // 1.9. Oblačnost 46 // 1.10. Obecná klimatologická literatura 48 // 2. Cvičení z hydrologie // 2.1. Hydrosféra a děje v ní probíhající 49 // 2.2. Hydrografické charakteristiky 54 // 2.3. Hydrologické pozorovací stanice a sítě 59 // 2.4. Vybrané metody zpracovám hydrologických údajů 61 // 2.5. Vodní stav 65 // 2.6. Průtok 68 // 2.7. Vyhodnocem srážek v povodí 75 // 2.8. Charakteristiky vodního režimu řek 79 // 2.9. Charakteristiky jezer a nádrží 86 // 2.10. Podzemní vody a prameny 89 // 2.11. Obecná hydrologická literatura 93

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC