Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998
160 s.

objednat
ISBN 80-85937-13-1 (brož.)
Obsahuje úvod
Čeština - pravopis - cvičení praktická - příručky
000015529
OBSAH // Úvod... 3 // I. Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách... 5 // A. Psaní i/í a y/ý v kořenech slov, v předponě a v příponách ... 6 // B. Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen... 18 // C. Psaní i/í a y/ý v koncovkách přídavných jmen... 27 // D. Psaní i/í v koncovkách přítomných tvarů sloves... 33 // E. Psaní i/у v koncovkách příčestí minulého... 34 // F. Souhrnná cvičení na i/í a y/ý... 41 // II. Psaní ú a ů... 52 // III. Psaní bé/bje, vě/vjerpě; mě/mně... 55 // IV. Psaní souhlásek párových na konci a uvnitř slov... 58 // V. Souhláskové skupiny a změny v nich... 61 // VI. Předložky 5 a z... 67 // VII. Předpony s-, z-, vz-... 69 // VIII. Délka samohlásek v domácích slovech (vybrané jevy) 74 // IX. Psaní přejatých slov... 78 // X. Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení 83 // XI. Hranice slov v písmu... 91 // A. Pravopis spřežek... 91 // B. Spojovací čárka - spojovník... 93 // C. Dělení slov na konci řádku... 95 // XII. Psaní tečky, vykřičníku a otazníku... 97 // A. Tečka, vykřičník a otazník za větami... 97 // B. Tečka za číslovkami a zkratkami... 98 // XIII. Psaní čárky...100 // A. Čárka ve větě jednoduché... 100 // B. Čárka v souvětí... 106 // C. Souhrnná cvičení na čárky... 110 // XIV. Užívání ostatních rozdělovačích znamének... 114 // A. Uvozovky a další znaménka u přímé řeči... 114 // B. Pomlčka... 118
C. Tři tečky...119 // D. Závorky... 119 // XV. Diktáty... 121 // 159 // Klíč ke cvičením... 131 // I. Psaní i/i a y/ý po obojetných souhláskách... 131 // A. Psaní i/i a y/ý v kořenech slov. v přcdponč a v příponách... 131 // B. Psaní i/у v koncovkách podstatných jmen... 135 // C. Psaní i/í a y/ý v koncovkách přídavných jmen... 136 // D. Psaní i/í v koncovkách přítomných tvarů sloves... 137 // E. Psaní i/у v koncovkách příčestí minulého... 138 // F. Souhrnná cvičení na i/í a y/ý... 139 // II. Psaní ú a ů... 143 // III. Psaní bě/bje, vě/vje, pě: mě/mně... 144 // IV. Psaní souhlásek párových na konci a uvnitř slov... 145 // V. Souhláskové skupiny a změny v nich... 146 // VI. Předložkysa-... 147 // VII. Předpony s-, 2-, vz-... 147 // VIII. Délka samohlásek v domácích slovech (vybrané jevy)... 148 // IX. Psaní přejatých slov... 149 // X. Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení... 150 // XI. Hranice slov v písmu... 152 // A. Pravopis spřežek...)... 152 // B. Spojovací čárka - spojovník... 152 // C. Délení slov na konci řádku... 153 // XII. Psaní tečky, vykřičníku a otazníku... 154 // A. Tečka, vykřičník a otazník za větami... 154 // B. Tečka za číslovkami a zkratkami... 154 // XIII. Psaní čárky... 154 // A. Čárka ve větě jednoduché... 154 // B. Čárka v souvětí... 155 // C. Souhrnná cvičení 11a čárky... 156 // XIV. Užívání ostatních rozdělovačích
znamének... 157 // A. Uvozovky a další znaménka u přímé řeči... 157 // B. Pomlčka... 158 // C. Tři tečky... 158 // D. Závorky... 158 // 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC