Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000
100 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7044-298-0 (brož.)
Skripta
Obsahuje úvod a přílohy
Pedagogika obecná - cvičení - učebnice vysokoškolské
000015553
OBSAH // ÚVOD // SPOLEČENSKÉ OČEKÁVÁNÍ V OBLASTI PŘÍPRAVY ČLOVĚKA, DETERMINACE PSYCHICKÉHO VÝVOJE - PŘÍSTUP K DÍTĚTI - POJETÍ VÝCHOVY // Úkolové situace // Pracovní materiál // Společenská determinace výchovy // Exogenistické teorie a jim odpovídající pojetí výchovy // Endogenistické teorie a jim odpovídající pojetí výchovy // Interakční teorie determinace psychického vývoje // Rozbor vybraných pedagogických a psychologických směrů řazených k endogenistickým a interakčním teoriím determinace psychického vývoje // Pragmatická (instrumentální) pedagogika // Pedagogická koncepce M. Montessoriové // Sigmund Freud a jeho psychoanalytická východiska ovlivňující pojetí výchovy // Pedagogická koncepce A. Adlera // Carl Gustav Jung a jeho analytická psychologie // Postmoderní myšlení a výchova // Prognostika dalšího vývoje výchovy a vzdělávání ... 38 // III. ALTERNATIVNÍ ŠKOLY // A) Úkolové situace // B) Pracovní materiál // Bl) Úvod do problematiky alternativních škol B2) Typy alternativních škol // B3) Rozbor vybraných alternativních škol ... 47 // Valdorfská škola ... 47 // Jenská škola ... 51 // Moderní škola (Freinet) ... 52 // Církevní alternativní škola z Jižní Anglie ... 54 // Škola bez tříd a ročníků ... 56 // Více škol pod jednou střechou... 57 // Divoká škola ... 58 // Škola bez stěn ... 58 // Otevřená škola ... 59 // IV. PŘÍPRAVA UČITELE k SPOLUÚČASTI NA VĚDECKOVÝZKUMNÉ // PRÁCI V OBLASTI VÝCHOVY ... 62 // A) Úkolové situace ... 62 // B) Pracovní materiál ... 69 // Bl) Úvod do problematiky ... 69 // B2) Formulace vědeckého problému ... 69 // B3) Vymezení hypotézy ... 71 // B4) Volba výzkumného vzorku ... 72 // B5) Volba vědeckých metod ... 73 // Metoda pozorování ... 75 // Metody dotazování ... 80 // Metoda klasického experimentu ... 85 //
Rozbor pedagogických dokumentů ... 89 // Metoda kvalitativní analýzy ... 90 // Klasifikační analýza ... 91 // Vztahová analýza ... 92 // Příloha č. 1 ... 95 // Příloha č. 2 ... 97 // Příloha č. 3 ... 98
(OCoLC)47951833
cnb000887325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC