Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
253 s. : il.

ISBN 80-7178-369-2 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod, rejstřík cvičení, údaje o autorech
Výchova globální - hry - cvičení - příručky
000015587
Obsah // ÚVOD // Předivo souvislostí: učení v globální třídě...11 // Globální výchova: učení odpovídající novému tisíciletí...13 // Některé strategie uvádění globální výchovy do praxe ...16 // Infuze ...18 // Zavádění globální výchovy infuzí...19 // Výhody a nevýhody metody infuze...21 // Integrace...21 // Zavádění globální výchovy integrací...22 // Výhody a nevýhody metody integrace ...24 // Proces učení a vyučování v globální třídě...24 // Jak pracovat s cvičeními popsanými v této knize...27 // KAPITOLA I // Přátelské vyučování pro malou planetu ...31 // Úvod ...31 // Přehled rozvíjených dovedností ...32 // Cvičení: // Galerie ...34 // Dvojité řazení ...35 // Tužka ...36 // Nejlepší vlastnosti ...36 // Bombardování chválou...36 // Kruh otevřeného sdělování myšlenek a pocitů...37 // Uspokojování potřeb...38 // Hra na pravdu ...39 // Jsi...39 // Kdo jsem? ...41 // Napsáno na čele ...41 // Rádi a neradi ...42 // Kooperativní čmáranice ...44 // Lidská skládanka...44 // Kooperativní balónky...45 // Kooperativní kličky...46 // Tečkovaná ... 47 // Fotografická paměť...48 // Tvary, velikosti a prostor...49 // Velká otázka...51 // Okolí obrazu...52 // Rozdělené obrazy ...52 // Divergentní myšlení...54 // KAPITOLA 2 // Vzájemná propojení ...57 // Úvod ...57 // Přehled rozvíjených dovedností ...58 // Cvičení: // Jen se spojit ...60 // Moje vidění světa ...61
// Moje místo...63 // Svět ve škole...64 // Svět v nákupním středisku...66 // Síť závislostí...68 // Hledání závislostí v blízkém okolí ...70 // Tabule spojení...72 // Globální spojení České republiky...73 // Ekobingo...76 // Vyrobeno v České republice ...78 // Globální růžice ...81 // Deklarace vzájemné závislosti ...83 // Případová studie 1 - Spojení ...84 // KAPITOLA 3 // Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj...91 // Úvod ...91 // Přehled rozvíjených dovedností ...93 // Cvičení: // Procházky pro pět smyslů...95 // Spojování obrázků prostředí...97 // Recyklační běh ...100 // Odpadologové ...101 // Zacházení s obaly ...103 // Sledování spotřeby vody...105 // Nekonečné výpravy za vodou ...108 // Proč právě v naší ulici?...110 // Vedená fantazie na téma tropické pralesy...112 // Muž, který sázel stromy... 116 // Plody lesa ...120 // Hrozivé předpovědi...122 // Matka na prodej ...125 // Naše ekologická stopa...127 // KAPITOLA 4 // Zdraví...135 // Úvod ...135 // Přehled rozvíjených dovedností ...138 // Cvičení: // Chudinka Janinka ...138 // Hledání zdravých lidí...140 // Kruh pohody...140 // Zeď s nápisy ...144 // Charta zdravé třídy ...145 // Právo na zdraví...147 // Diamantové řazení výroků na téma světové zdraví...149 // Kruhy rozhodnutí...152 // Nákaza ... 154 // Případová studie 2 - Problémy zdraví ...156 // KAPITOLA 5 // Vnímání, úhly pohledu
a setkávání kultur...159 // Úvod ...159 // Přehled rozvíjených dovedností ...160 // Cvičení: // Jak se vidím ...162 // Člověk ze sáčku...163 // Indiánský kalendář...164 // Zvuky a barvy...167 // Vnímání symbolů ...169 // Pokus s fámou...177 // Vidět věci rozdílně ...182 // Omeganští pozorovatelé ...184 // Noviny...187 // Každodenní komunikace...188 // Setkání a nedorozumění...189 // Bafa Bafa ...193 // Případová studie 3 - Výchova k vnímání úhlů pohledu: // kurikulum pro uši a srdce ...199 // KAPITOLA 6 // Technologie...201 // Úvod ...201 // Přehled rozvíjených dovedností ...202 // Cvičení: // Den v mém životě...204 // Den jednoduchých technologií...205 // Sešit s výstřižky na téma technologie...206 // Časová osa na téma technologie...207 // Nástroje pro budoucnost...210 // Linky technologické budoucnosti ...210 // Přínosy technologií...212 // Používání technologií ...214 // Volba technologie ...216 // Balónky a nová technologie ...218 // Hodnocení nových technologií...218 // KAPITOLA 7 // Budoucnost...221 // Úvod ...221 // Přehled rozvíjených dovedností ...224 // Cvičení: // Linky budoucnosti...224 // Kreslení budoucnosti ...226 // Otázky o budoucnosti ...227 // Kruh budoucnosti ...229 // Židle budoucnosti ...230 // Zkratková slova...232 // Naše dědictví, jejich dědictví...234 // Objevujeme budoucnost pozpátku...236 // Budoucnost v sáčku ...238 // Kola budoucnosti...240 // Tykadla
budoucnosti...242 // Můj svět, moje budoucnost...244 // Novoroční předsevzetí...249 // Rejstřík cvičení...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC